Connect with us

Rüya

Rüyada Ağaç Tabiri

Published

on

Rüyada Ağaç tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: • Ağacın tabiri, o ağacın cinsine, mahiyetine, faydalı ya da faydasız olma gibi özelliklerine göre yapılır
• Her mevsim yeşil kalan, yaprakları dökülmeyen ağaçları görmek dinde sebat etmeye, zenginliğe, uzun ömre ve rızkın devamına delalet eder.
• Yaprağını döken ağaçları görmek -ağacın cinsine göre- sevinç ya da üzüntüye; fakirlik ya da zenginliğe delalet eder.
• Tanınmayan ağaç endişe ve şiddetle tabir edilir.
• Meyveli ağaç Müslüman için salih amele, kafir için hidayet bulmaya;
• meyvesiz ağaç müslüman için amelsiz ilme, kendisinden fayda hasıl olmayacak kimseye,
• Bir ağacın altında gölgelenmek,yağmurdan dolayı ağacın altına gelmek ya da korku dolayısiyle bir ağaç altına sığınmak varlıklı ve iktidar sahibi bir kimsenin himayesine girmeye, rızka delalet eder.
• Ağaç dikmek bir eve damat olmakla şeref bulmaya,
• Ağaç üzerinde yatmak çok çocuğa,
• Kendini ağaç üzerinde görmek çekindiği şeyden korunmaya,
• Ağaç kesmek iyi değildir.
• Ağacın kuruması hastanın ya da kaybolmuş birinin vefatına,
• Kuru ağaç rızık ve hidayettir.
• Birtakım insanlarla bir ağaç altında bulunmak kişinin kitap ve sünnete uyduğuna,
• Derelerin, vadilerin ve dağların ağaçları umulmadık yerden rızıklanmaya,
• Bir ağaçta, o ağaca ait olmayan meyve görmek kocasından başka bir erkekten hamile kalan bir kadına,
• Bir ağaçtan, o ağacın meyvesi olmayan meyveleri toplamak haram mala,
• Ağaç üzerine çıkmak, bir kimseyi bir şeyden men etmeye,
• Ağaçtan inmek bir adamdan ayrılmaya,
• Ağaçtan düşerek bir yerini kırmak, bir işten dolayı zarar görmeye,
• Ağaçtan düşerek ölmek….


Nablusi: Rüyada uyanıkken tanınan bir ağaç görürse, o ağacın uyanıkken görülen durumu üzerine delâlet eder.
Ağaçlar, kadınlara ve ahlâkları değişik muhtelif erkeklere delâlet eder. Ağaç görmek, kavgaya da delâlet eder. Tanınmayan ağaçları görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya delâlet eder. Bahusus bu ağaçları geceleyin görürse, ancak rüyayı görenin sıcaklıktan dolayı ağaçların gölgesinde gölgelenmesi veya yağmur yahut aslan korkusundan ağaçlara sığınmasının tabiri ise, rızka ve iktidarlı bir kimseye istinad etmeye delâlet eder. Eğer rüya sahibi, bid’at sahibi ise, o bid’attan sakınacağına, rüyayı gören kâfir ve ağaç da meyveli ise, müslüman olacağına delâlet eder. Eğer ağaç meyvesiz ise, rüya sahibi kendisinde, ilim ve rahatlık olmayan bir kimseye istinad eder.
Bil ki, ağaçların bazısı koklanmaya, bazısı hem koklanma, hem de yenmeye, bazısı da kokusu olmayıp yalnız yenmeye, bazısı ise, ne yenmeye ne de koklanmaya mahsustur.
Kına, gül ve sorhan ağacı gibi yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz ilme veya bir şeyi yapmaksızın söylemeye delâlet eder. Bu tabir, meyvesi yenen ağaçlara nisbetlenir.
Turunç, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen ve hem de koklanan ağaçlan görmek dış ve içinin iyiliğine, ilimle beraber amelin ve sözle beraber fiilin bulunmasına delâlet eder.

Hurma, ceviz, Arabistan inciri ve bunlara benzer, kokusu olmayıp yalnız meyvesi, yenen ağaçları görmek, kendilerinden, ancak kuvvet sarfetmek ve zahmet çekmekle bir şeyin alınması mümkün olan büyük kimselere delâlet eder. Selvi, ılgın, çam yaprakları ile deri tabaklanan meyvesiz ve kokusuz ağaçları görmek, cimriliğe delâlet eder.
Yaprağını döken ağaçları görmek, fakirliğe, zenginliğe, ezberciliğe, unutkanlığa, üzüntü ve sevince delâlet eder. Yaprağını dökmeyen ağaçları görmek, uzun ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye delâlet eder. Ağaçların üzerine yattığını gören kimsenin, çocuğu çok olur. Ağaç üzerinde bulunduğunu gören kimse, çekindiği şeyden kurtulur. Bir kimse rüyada bir evde aslı meçhul olan bir ağaç görse, o evde ateş toplanır veya o ev ateşhane olur. bazen da rüyayı görenle, birisi arasında kavga çıkar. Sayıları bilinen ağaçları görmek helâlinden rızık isteyen adamlara delâlet eder. Bir kimse rüyada bir ağaç ekse ve o ağaç da filizlenmeye başlasa, o kimse bir aileye damat olmakla şerefe nail olur.
Çınar, servi ve ilgun gibi meyvesiz büyük ağaçlar, sert şöhret sahibi, kendilerinde mal ve hayır olmayan adamlara delâlet eder. Dikenli ağaç maksadı güç ve çetin bir adama delâlet eder. Rüyada bir ağaç kestiğini gören kimsenin, hanımı ölür ve birisine biat ettikten sonra döner. Bir ağacın kuruduğunu görse, orada hasta, veya kaybolmuş bir kimse ölür.
Ağaç kabuğu, rüyayı gören kimsenin malının bereketi, meyvesi de, onun askerleridir. Sultan, balta ile ağaç kestiğini görse, öldürülmeleri için birtakım kimselere ölüm fermanı verir. Ağaçlan orakla keserse, güçleri yetmeyeceği bir şeyi onlardan ister. Rüyada ağaçtan yapılan bir eşya aldığını gören kimse, o ağaca nisbet edilen adamlardan hayırlı bir mal kazanır.
Rüyada kendi bahçesine birtakım ağaçlar diktiğini gören kimsenin, birtakım çocuğu dünyaya gelir ki, onların ömürlerinin uzunluk ve kısalığı o ağaçların ömrü nisbetindedir. Nitekim çınar ağacınınn ömrü, uzun; şeftali ağacının ise, kısadır. Bir kimse rüyada aralarında güzel kokulu otların bitmiş olduğu ağaçlan görse, keder ve musibete giriftar olmuş birtakım adamların ağlamak için oraya girmelerine delâlet eder. Ağaçların yaprakları, kalp olmayan gümüş paralardır. Bir kimse rüyada ağaçlarının herhangi bir dağı ihata ettiğini görse, o ülkenin melikinin neslinin çok olmasına veya o melikin yanında tebaasının toplanmasına delâlet eder. Rüyada bir evde görülen ağaç, eğer evin ön tarafında olursa, kölelere, içinde büyük olursa, isml müzekker olan ağaç, erkeklere; müennes olan ağaç da, kadınlara; küçük ağaçlar da, yakın akrabalara delâlet eder.
Mersin ağacı gibi sarı olan ağaçlar, kölelere delâlet eder. Adem (S.A.)’ın meyvesini yemekten men edildiği ağacı, mevsimsiz yemekte, hayır yoktur. Allahü Teâlâ’nın, Hz. Musa (A.S.
) ile konuştuğu zaman yanında bulunan ağacı görmek, Allah’ü teâlâ Hazretlerine yaklaşmaya delâlet eder. Ağaç Allah’ü Teâlâ’dan olan nimete delâlet eder. Kuru ağaç, hidayet ve rızıktır. Çünkü o, yanmak için hazırlanmıştır.
Tanınmayan ve bilinmeyen ağaçların hepsi erkeğe veya kadına yahut şüpheli kazanca ya da eski ilimlere delâlet eder.
Halk ile beraber ağacın altında oturmak, rüya sahibinin kitap ve sünnete uyduğundan dolayı Allah’ü Teâlâ’nın ondan razı olmasına delâlet eder. Eğer bu rüyayı gören kâfir ise Müslüman, asi ise Allah’a tövbe eder. bazen da itaat ederek sultana biat eder. Allah’ü Teâlâ’yı zikreden bir kavimle beraber ağaç altında olduğunu görse, o ağaç kıyamet günü gölgeleneceği tuba ağacıdır.
Rüyada tuba ağacını görmek, onun gölgesinde duranın veya ona dayanan kimsenin gideceği yerin güzel olacağına delâlet eder. bazen da tuba ağacım görmek, yalnız ibadet ve taatı tercih ederek masiva-dan alâkayı kesmeye, arkadaş veya şöhretli kimselerden menfaat görmeye delâlet eder. Dağ ve derelerin ağaçları, nazik ibadetlere, umulmayan yerden gelecek rızka delâlet eder.
Hurma gibi iyi ağaçlar, güzel söze, soğan, sarımsak ve ebu cehil karpuzu gibi kötü ağaçlar ise, çirkin ve yaramaz sözlere delâlet eder. Rüyada bir ağaçtan o ağaca ait olmayan bir meyveyi topladığını gören kimse, helâl olmayan bir malı alır.
Bir kimse rüyada bir ağaçta başka bir meyve bulunduğunu görse, kocasından hamile olmayan bir kadına delâlet eder. Eğer ağaç kendisinin ise, o kadın kendi hanımıdır.
Rüyada bir ağaç kestiğini gören kimse, bir adam öldürür. Bazı tabirciler, rüyada ağaç kesmek, kesen kimseye ve onun ev halkına erişecek mastalığa delâlet eder.
Ağaç üzerine çıktığını gören kimse, bir adamı bir şeyden mene-der. Ağaçtan aşağı indiğini görse, bir adamdan ayrılır. Ağaçtan düşerek öldüğünü gören kimse, bir adamla yaptığı kavgada ölür, eğer eli kırılsa erkek veya kız kardeşi bir adamla yaptıkları kavgada ölürler. Eğer iki ayağı kırılsa, bir dava uğrunda malı gider. Rüyada, Kur’-ân’da övülen zeytin ağacını diken olarak görmek, o ağacın dikenleri rüya sahibini kötülüklerden meneder. Rüyada hurma ağaçlarının çok olduğunu gören kimse, o ağaçların sayısınca adamlara mâlik olur. Eğer hurma ağaçları bostan ve hurma ağacı olmayan herhangi bir yerde olursa, onlara mâlik olan kimse için akar, tarla ve çiftliktir.
Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini gören kimseye, birtakım adamlardan veya tarla ve ciltlik gibi şeylerden mal isabet eder. .Eğer gördüğü ceviz ağacı olursa, Arap olmayan cimri, faydasız ve güçlük çıkaran bir adama delâlet eder. Ceviz ağacının meyvesi de, meşakkat ve zahmetle elde edilecek bir mala delâlet eder.

bazen da ağaç görmek; dükkânlara, sofralara, köle ve hizmetçilere, hayvanata, lokanta, ambar ve mahzen olarak bilinen diğer yerlere delâlet eder.
Bazen da ağaç, dinlere ve mezheplere delâlet eder.
Bir kimse rüyada bir ağacın düştüğünü veya kesildiğini yahut yandığnıı ya da şiddetli bir rüzgârın kırdığını görse, helak olacak veya öldürülecek bir erkeğe veya bir kadına delâlet eder. Eğer o ağaç rüyayı görenin evinde olur ve orada da bir hasta bulunuyorsa, o hastanın veya hane halkından (kan
davasından dolayı) hapsedilmiş birisin
in veya bir mücahidin ya da yolculukta bulunan bir kimsenin ölümüne delâlet eder. Eğer o ağaç camide olursa, meşhur bir adamın veya meşhur bir kadının öldürülmesine yahut ölmesine delâlet eder. Eğer o ağaç, hurma ağacı ise, sultanın yanında ismi anılan bir şahıs veya âlim yahut melik hanımı ya da bir reisin annesi ölür. Eğer ağaç zeytin ağacı olursa, âlim, vaiz, yolcu veya hakim ya da doktor bir kimse ölür.
Diğer ağaçların tabiri de o ağacın mahiyeti, faydası, zararı, sınıfı ve tabiatına göre yapılır.
Rüyada bir ağaç ektiğini gören kimse, bir şerefe erer ve o ağacın kıymeti miktarınca kendiside bir adama itimat eder. Ektiği tohumunun filizlenmesinin tabiri de böyledir. Eğer ekilen tohum filizlenmezse, rüyayı görene bir keder erişir. Üzüm ağacının dalını (fidesini) kesmek şereftir.

Bazı tabirciler, kış gününde üzerinde üzüm bulunan bir asma veya bir ağaç gören kimse, zengin zannettiği bir erkek veya bir kadına aldanarak malını sarfeder, dediler.
Ayva ağacı, aklından faydalanılamayan akıllı bir adamdır. Badem ağacı, garip bir adamdır. Söğüt ağact, dostundan çekingen, düş-manıyle görüşen bir adamdır. Nar ağacı, din ve dünyalık sahibi bir adamdır, onun dikenleri günahlardan meneder. Nar ağacını kesmek, sıla-i rahmi kesmektir. Badem cinsinden olan ceviz gibi ağaçlar Arap olmayan bir kimseye delâlet eder.
Sedir ağacı şerefli, soylu, cömert ve faziletli bir kimseye delâlet eder. Ebucehil karpuzu adı verilen ağaç, dinsiz, zengin feryadcı korkak bir adama delâlet eder. Saç ağacı, melike veya alim bir kimseye ya da müneccime delâlet eder. Hurma ağacı, alim veya bir çocukla tabir edilir. Onu kesmek ise, o alim veya çocuğun ölümüdür. Hurma ağacının yemişi, çocuğa delâlet eder. Kurumuş hurma ağacı, münafık bir adamdır.
Rüzgârın hurma ağacını kökünden çıkardığını görmek, o şehirde veba hastalığının zuhur edeceğine veya sultan tarafından bir ceza verileceğine delâlet eder. Muz ağacı, din ve dünyalık sahibi zengin ve tedbirli bir adamdır. Üzüm ağacı, şen, izzetli ve saltanat sahibi bir adamdır. İncir ağacı, ailesine faydası olan ve düşmanları, kendisine sığınan bir adamdır. Çünkü yılanlar incir ağacına sığınırlar.
Dut ağacı, halk ve ailesi hakkında cömert, fakir ve düşkünlere yardımcı, mal ve çocuğu çok bir adamdır. Fıstık ağacı zengin, hafif ruhlu, cömert ve ailesiyle mesut bir kimsedir. Kayısı ağacı, kendisinden faydalanılmayan doğru bir adamdır. Bazı tabirciler kayısı ağacı, şen; bazıları münafık bir adam, bazıları da zengin bir kadındır, dediler.
Rüyada kayısı ağacından meyve topladığını gören kimse, zengin bir kadınla evlenir. Elma ağacı hizmet sahibi adamdır. Şeftali ağacı, zengin, yiğit ve çok mal biriktiren bir adamdır. Armut ağacı, çoluk çocuğu ile iyi geçinen Arap olmayan bir adamdır. İlgun ağacı, fakirlere faydası ve zenginlere zararı olan münafık bir adamdır. Kayısı ağacı, bütün insanlara faydalı bir adamdır. Erkek incir ağacı, faydalı, sert ve malı çok bir adamdır. Keçiboynuzu ağacı, faydası ve hayrı az bir adamdır. Limon ağacı, halka faydası çok bir adamdır. Bazı tabirciler limon ağacı, malı çok ve bütün hallerinde hayırlı ve faydalı meşhur bir kadındır, dediler.
Hurma Ağacı: Rüyada görülen hurma ağacı, âlim bir kimseye veya bir çocuğa, onu, kesmek de çocuğun ölümüne delâlet eder. Hurma ağacı araplardan soyu-sopu iyi ve kadri yüce şahıslar için çok faydalı bir adam ile tâbir edilir. Rüyada birçok hurma ağaçlarına malik olduğunu gören kimse, o hurma ağaçlarının miktarı nisbetin-de bir gurup insanlara hâkim ve âmir olur.
Eğer rüyayı gören tüccar ve esnaf ise ticaret ve kazancı çok olur. Kuru hurma ağacı münafık bir kimse ile tâbir edilir.
Bir kimse rüyada hurma ağacının kesildiğini görse, o kimsenin maksat ve arzusu için yolculuk yapmasının çirkin olduğuna veya düşmanlığın meydana çıkmasına delâlet eder. Hurma ağacı, insanın halasıyla ve Arap kadınlarıyla tâbir edilir. Bir kimsenin rüyada bir
hurma çekirdeğinin hurma ağacı olduğunu görmesi bir çocuğun bilgili ve faziletli olmasına veya âdi bir kimsenin kadrinin yücelmesine delâlet eder.
Bazı tâbirciler hurma ağacı uzun ömre ve evlâda delâlet eder. dediler. Hurma ağacı, zevce, ev, yer, mülk, sene, elbise, mal, çocuk veya âlim ile tâbir edilir. Bir kimsenin yaptığı düşmanlık veya memuriyet yahut yolculuktan ya da kötü şeylerden kesilmesine delâlet eder.
Mersin Ağacı: Hastanın rüyasında mersin ağacı görmesi, hastalığından kurtulmasına ve vücudunun düzelmesi ile yüzünün sakalla, bedeninin de elbiselerle örtülmesine delâlet eder. Bazen mersin a-ğacı, tahsilini arzu ettiği şeyden ümidinin kesilmesine delâlettir. Bazı tâbirciler de, «ahdim yerine getiren kimseye delâlet eder» demişlerdir.
Başında Mersin ağacından taç giydiğini gören kimse erkekse o adam uzun ömürlü bir kocadır, eğer kadınsa o da uzun ömürlü bir zevcedir. Mersin ağacının koklanması tabiri de böyledir. Evinde mersin ağacı görmek devamlı bir hayırdır.
Mersin ağacını diktiğini gören kimsenin işlerinde tedbirli hareket etmesi ile tabir edilir. Mersin ağacı, daimi dostluğa ve imarete, velayete, devamlı sevinç ve rahata delâlet ettiği gibi mala da delâlet eder.
Ilgım Ağacı: Rüyada görülen bu ağaç, zenginlere zarar ve fakirlere yardım eden münafık bir adamdır.
Arabistan Kirazının Ağacı: Rüyada görülen Arabistan kirazının ağacı —o ağacın makbul oluşu ve meyvesinin de güzel oluşundan dolay*— iffetli ve mesture bir kadına ve asil, iyi, hayırlı ve faziletli bir kimseye delâlet eder. Rüyada Arabistan kirazının ağacını gören kimsenin işi yücelir. Takva ile ilme nail olur. Bu ağacı yiyen bir kimse şiddetli bir hastalığa yakalanır. Rüyada bu ağaca çıktığını gören kimse üzüntü ve kedere düşer.
Sand Ağacı (*): Rüyada bu ağacı görmek, cimrilik ve şerre ve cehennem ehlinin amelini işlemeye delâlet eder.
Limon ve Portakal Ağacı: Bunları rüyada görmek, güzel ve cemal sahibi birine delâlet eder.
Teşbih Ağacının Büyüğü: Bu ağacı rüyada görmek, çiçeği güzel olduğu için, hüsn-ü muaşeret sahibi ve medhe lâyık bir erkekle tabir edilir.
Dağ Armudu Ağacı: Rüyada görülen bu ağaç, âdi bir kimseye delâlet eder. Bu ağaç üzerinde olduğunu gören kimse, inat, âdi ve yabancı bir adamla münasebet kurar. Bazı tâbirciler, dağ armudu ağacı, şerefli ve sağlam bir adama delâlet eder, dediler.
«Abanoz» Denilen Ağaç : Sevinçli, zengin, Hindli bir kadın, yahut kalbi katı zengin bir erkeğe delâlet eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar