Connect with us

Rüya

Rüyada Al-i İmran Suresi Tabiri

Published

on

Rüyada Al-i İmran Suresi tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Kur’an-ı Kerim’den bu surenin okunması halk içinde seçkin bir yer edinmeye, ondan bir ayet okumak aile
içinde az nasibe, çok yolculuk etmeye delalet eder.


Molla Cami: Bu süreyi veya bu sürenin bir kısmım rüya da okuduğunugörmek, o kimsenin ailesi arasında fazla durmamasına veya çok yolculuk yapmasına işaret eder.Bazı tabirciler bu rüya seçkin, masiyetten ari ve hizmet ehli bir kimseye işaret eder demişler.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında Al-i İmran Sûresi’nin tamamını veya bir kısmını okuduğunu ya da okunduğunu görmesi; Ebu Bekir (r.a.)’e göre, dost ve akrabaları içinde kısmeti az olur. Yaşlılığında çocuğu olur ve çok yolculuk yapar. Toplum içinde sevilen ve her türlü kötülüklerden uzak kalan bir kişi durumuna gelir. İbn-i Kesîr de bu rüyayı böyle yorumlamıştır.
İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Al-i İm­ran Sûresi’ni okuduğunu görmesi; o kimse halk arasında sevilen ve kötülüklerden kaçman bir kişi olarak yorumlanır.
Kirmânî’nin yorumuna göre: Bu kimse İslâm Dini’ne bağlı olarak ölür ve gömülür. Eğer çocuğu yoksa Allah ona bir çocuk verir.
Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre: Böyle bir rüya gören kimse; dininde ve hareketlerinde doğru, toplum içinde makbul ve azız, dünya ve âhirette affa nail olur.


Nablusi: BU sûreyi veya sûreden bir şeyi rüyada okumak veya üzerine okunduğunu görmek, Hz. Ebubekir (R.A.), Nafi ve Ibn-i Kesir, o kimsenin ailesi arasında nasibi az olur, ihtiyarlığında bir çocuğu olur, yolculuk çok yapar, dediler. Bazıları, o kimse halkın seçkini, kir ve masiyetten temiz olur ve başka dine mensup olanlarla mücadele eder, dediler. Bazıları da, rızık ve berekete, nail zihni safi ve nefsi temiz olur, dediler.


Seyyid Süleyman: Hz. Ebu Bekir Efendimize (R.A.) göre, Al-i İmran Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyanın yahut okunduğunu görenin, ailesi ve akrabası arasında kısmeti az olur. İhtiyarlığında evladı doğar. Çok yolculuk yapar. Halk arasında itibar kazanır. Her türlü fenalıktan uzak olur. Nafi ve İbn-i Kesir’in yorumları da böyledir.
İbn-i Şirin diyor ki: Halk arasında sevilir. Kötü fiillerde bulunmaz.
Kirmani demiştir ki: Rüya sahibi hayır ve İslam üzere vefat eder. Çocuğu yoksa, Cenab-ı Hakk ona salih bir erkek evlat verir.
Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: Dininde ve kavlinde doğru, halk arasında makbul, dünya ve ahirette hayra mazhar olur.
İbn-i Şirin şöyle diyor: Bu Suredeki “Kulillahümme Malik…) Ayet-i Kerimesini rüyasında okuyan veya okunduğunu gören, hükümdar sayesinde büyük mertebeye nail olur.
Kirmani’ye göre, rüya sahibinin bütün arzusu yerine gelir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar