Connect with us

Rüya

Rüyada Ali (r.a.) Tabiri

Published

on

Rüyada Ali (r.a.) tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Diyanet: Al-i Nebi ve Ashâb-ı Kiram kelimesine bakınız.


Nablusi: Rüyada Hz. Ali (R.A.) ‘yi görmek, düşmanlara galip gelmeye delâlet eder. Hz. Ali (R. A.) ‘yı bir yerde olduğunu ve halkın da ona secde ettiklerini yahut onu omuzlarına aldıklarını görmek, o yer halkının şiilik iddia etmelerine ve fitne üzerine toplanmalarına delâlet eder. Âlim olan bir şahıs rüyada Hz. Ali’yi görse, o kimsenin fazla bir ilme, ibadete, vakar ve münazarada kuvvete nail olmasına delâlet eder. Hz. Ali (R.A.)’yi gören kimsenin esir olmasından ve yüzüstü bir yerden diğer bir yere nakledilmesinden korkulur.
Rüyada dört halifeyi (R.A.) gören kimsenin, şehid olarak ölmesi kuvvetle muhtemeldir. Eğer Hz. Ali (R.A.)’yi gören melikse, müstahkem bir kaleyi fetheder ve şöhrete erişir. Bazan Hz. Ali (R.A.)’yi görmek, evlâda, torunlara ve iyi bir nesle delâlet eder. Hz. Ali (R.A.) ‘yi görmek, zimmî ve hasseten Yahudileri kahr ve perişan etmeye delâlet eder. Bazan Hz. Ali (R.A.)’yi görmek, imamete, hilafete, meşakkatli yolculuğa ve müminler için ganimet ve keramet ihzar etmeye delâlet eder.
Rüyada Hz. Ali (R.A.)’yi gören kimse, ilim, bol rızık, şecaat ve takva sahibi olur. Hz. Ali (R.A.) ‘nin diri olduğunu gören kimseye, halk tarafmdan hased edilir. Emirleri yerine getirilir ve sünnet-i seniyyeye ittıba eder. Bir kimse rüyada, Hz. Ali (R.A.)’yi yaşlı ve silâhlı olduğunu görse, rüya sahibi sultana yaklaşır veya menfaat ve büyük bir rütbeye erişir. Hz. Ali (R.A.
)’yı otuz yaşını geçmiş bir vaziyette gören kimsenin, saltanatı zamanında işi sağlam olur. Hz. Ali (R.A.)’nm baş ve sakalının beyaz olduğunu gören kimse, fakihse o kimsenin fıkıh bilgisi zayıflar. Bir kimse rüyada Hz. Ali (R.A.)’yi Müslümanların bulunduğu bir şehirde harp kıyafetiyle görse, o şehrin halkı arasında kılıç veya sözle bir fitne düşer.
Rüyada’Hz. Ali (R.A.)’yi, ellerinin boyalı olduğunu gören kimsenin evlâdı kendisine yardımda bulunur. Bir kimse rüyada Hz. Ali (R. A.)’nin vücudunda yara olduğunu görse, rüya sahibinin Hz. Ali (R.A.) yı tân edenlerden ve onun hilâfetini kabul etmeyenlerden olduğuna delâlet eder. Hz. Ali (R.A.) ‘nin kılıcını kınından çıkardığını gören kimse, evlâdına memuriyete girmesi için emreder. Hz. Ali (R.A.)’nin savaştığını gören kimse, evlâdına yardımda bulunur. Bir kimse rüyada Hz. Ali (R.A.)’nin bir yerde olduğunu görse, orada fitne çıkar.


Seyyid Süleyman: Rüyada Hz. Ali Efendimizi görmek; büyük mevki, itibar, cesaret, kuvvet, konuşma, kabiliyeti, cömertlik ve hayırseverlik gibi güzel manalarla tabir edilir. O’nu güleryüzlü gören bütün bunlara nail olur. Hz. Ali’yi bir mekanda görmek; o mekan ahalisi için adalet ve insafa delalet eder. Orada yaşayanlar zulümden kurtulurlar.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar