Connect with us

Rüya

Rüyada Altın Ve Altın Lira Tabiri

Published

on

Rüyada Altın Ve Altın Lira tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Nablusi: Rüyada altın görmek kötü bir işe ve borca delalet eder. Bazı tabirciler, altın gam ve kederdir, dediler.
Rüyada altın bilezik takmak, rüya sahibinin eline geçecek mirastır. Altından bir şey giydiğini gören kimse kendisinin dengi olmayan birisi ile evlenmekle akrabalık kurar.
Bir kimse rüyada altın külçesine rastgeldiğini görse kendisinden bir mal gider. Yahut sultan o kimseye kızar ve ona zimmet çıkararak borçlu eder.
Altın erittiğini gören kimse çirkin bir hususta düşmanlık yapar ve halkın dilinde şöhret bulur. Kendisine büyük bir altın parçası verildiğini gören kimse devlet ve reisliğine nail olur. Kırılmış veya sağlam altınlar bulunduğunu gören kimse melikin yüzünü görür ve emin olarak ondan döner.
Altını külçe ettiğini gören kimse şer ve helaka uğrar. Bir kimse evinin altından olduğunu görse o eve yangın isabet eder. iki elinin altın olduğunu gören kimse işsiz kalır, çalışamaz. Gözlerinin altın olduğunu gören kimsenin gözleri kör olur. Bir kimse üzerinde, altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu görse bir vilayete vali olur ve hizmet emanetini üzerine alır.
Altın görmek, ferahlığa, rızka, salih amele, üzüntü ve kederin gitmesine, zevceye, evlada, ilme, hidayete, altından yapılan süs eşyalarına yahut ziynete delalet eder.

Rüyada altının gümüş olması kadın, mal, evlat ve hizmetçiden altının delalet ettiği şeylerin fazlalıktan noksanlığa, halinin değişmesine delalet eder. Nitekim gümüşün rüyada altm olması zevce, aile veya akrabalardan gümüşün delalet ettiği şeylerin halinin güzelliğine delalet ettiği gibi.
Kıymetli elbiselerden baş örtüsü, taç ve bunlara benzer şeylerin altın sırma ile dokunmuş veya örülmüşleri kadın, karı – koca, evlat, veya cariyeden bu elbiseleri rüyada giyen kimselerin Allah’ü Teala Hazretlerine yakınlıklarına delalet eder. Yahut mezkûr şeyler, erbabı için beladırlar. Fakat yaldızlanmış şeyi görmek dünya ehline yahut ahiret ehlinin amellerine benzemeye delalet eder.
Halis altm ve gümüşten olan şey, ihlasa, saf niyete ve anlaşmaya ve sağlam söze delalet eder. Altın veya gümüş ile yaldızlanmış olan şey ömrün kısalığına, işlerin alt üst olmasına ve unutmaya delalet eder. Altm ve gümüşten eğirilmiş ve çekilmiş şey devamlı rızıktır. Yine bakır ve demirden çekilmiş şey de daimî rızıktır.


Seyyid Süleyman: Rüyada altın bulduğunu gören; ya üzüntüye uğrar, ya arzuladığı işe girer, ya mal kaybına uğrar, ya hükumetten zarar görür yahutta vazifesinden azl edilir.
Külçe altın; büyük kederdir. Sikke halindeki altında daha hafif kuvvet vardır. Üzeri yazılı sikke halinde altın görmek; şerre yorulmaz. Fakat, hemen bütün tabircilere göre altın, iyi değildir. İşlenmiş, kap kacak haline konulmuş veya zinet yapılmış altın, küçük bir endişedir.
Altın zinetlere kap vb.’ne sahip olduğunu gören derde uğrar. Levha halinde yahut çubuk şeklinde altın bulan şiddetli bir kasavete düşer. Bir rivayete göre altın, erkek için zarar ve hüzündür. Kadının altın zinet takınması hayra delalet eder. Rüyasında altın yiyen, ailesi için para biriktirir. Sandıkta, denkte yahut bağlı kesede kapalı olarak altın görmek; mala işarettir. Rüya sahibi dindarlardan ise, tabir daha iyidir.
Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Rüyada altın görmek; iki sebepten iyi değldir. Birincisi altın kelimesinin Arapça karşılığı “zeheb”tir. Bu ise, yine Arapça da yanlış düşünce, bir yola sapmak, zan gibi manalar taşıyan “zehab” kelimesine benzer. İkincisi, rengi sarıdır. Bu renk; hastalığı temsil eder. Dolayısıyle altın rüyası, kedere delalettir. Hatta evinin altından olduğunu görenin, hanesi yanar. Eline erimiş altın geçen; ya mal kaybına uğrar yahutta hükumetten zarar görür.
Bir rivayete göre, para cezasına çarptırılır veya hastalık sebebiyle kederlenir. Altın erittiğini gören, mekruh bir iş yüzünden mahkemelik olur. Ayrıca halk onun aleyhinde çok konuşur.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar