Connect with us

Rüya

Rüyada Ashab-ı Kiram Tabiri

Published

on

Rüyada Ashab-ı Kiram tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Peygamberimizin (s.a.v.) arkadaşlarını topluca bir yerde görmek salih kimselerden olmaya, dünyada mütevazı
yaşamaya, Efendimizin arkadaşlarından birini görmek iyi geçinmeye, sevgilerde samimiyete, din kardeşliğine
önem vermeye; iyiliği emredip kötülükteen sakındırmaya Bazen bu rüya ilahi yardıma, Sahabenin iltifatı sağlam
itikada, onların gücenikliği inanç zayıflığına, Sahabenin yaşadığını görmek Müslümanların ve İslamiyetlin
kuvvet bulmasına delalet eder.


Molla Cami: Rüyada sahabe-i kiramı güzel halde görmek, o kimsenin sahabe hakkındaki güzel itikadına ve yollama tabi olmaya işaret eder. Bazı kere bu rüya, askeri harekata ve asker sevkine, bazen de ilmin ve emr-i bilmaruf ve nehy-i anilmünkerin yayılmasına işaret eder.
Sahabeyi görmek, iyi geçinmeye, muhabbete, kardeşliğe yardım ve yararlılığa, düşmanlık ve kıskançlıktan kurtulmaya, kalpte olan kin ve adavetin gitmesine ve sevgiye işaret eder.
Rüyayı gören fakir ise zengin olur. Çünkü onlar birçok fetihlerde bulunup ganimetler elde ettiler. Eğer zengin ise ahireti dünyaya tercih eder ve malını Allah rızası için sarf eder.


Diyanet: Rüyada Hz. Peygamber (a.s.)’in ashabını görmek; her yönüyle iyiliğe, hayır ve fazilete delalet eder. Bir kimsenin rüyasında ashabı kiramı güzel bir şekilde görmesi; o kimsenin itikad ve inancının ehl-i sünnet inancına ve itikadına uygun olduğuna delalet eder.
Rüyanızda ashab-ı kiramdan birisinin size iltifat ettiğini görmeniz; bu gördüğünüz rüya sizin cami, çeşme ve yol gibi (toplumun menfaatına olan)sadaka-i câriye cinsinden bir hayır yapacağınıza delalet eder. Böyle bir rüyanın görülmesi aynı zamanda rüya sahibinin nesebinin, vicdanının, ahlâkının ve inancının temizliğine yorumlanır.
Hz. Peygamber (a.s.)’in örnek ve temiz arkadaşlarını rüyada gören kimse; eğer fakir ise zengin olur. Çünkü onlar birçok yerleri fethettiler ve fakir iken ganimet elde etmek suretiyle zengin oldular. Ashabı kiramı rüyasında gören kimse; eğer zengin ise dünyaya fazla önem vermeyip âhireti tercih ettiğine ve malını Allah rızası için harcayacağına delalet eder. Bir başka yoruma göre de ashabı kiramı rüyada görmek; iyi geçinmeye ve sevgiye işarettir.


Diyanet: Bu kelimenin yorumu için “Al-i Nebi ve Ashab-ı kiram” kelimesine bakınız.


Nablusi: Rüyada sahabe-i kiramı güzel halde görmek, o kimsenin sahabe hakkındaki güzel itikadına ve sünnetlerine tabi olmaya delalet eder. Bazı kere bu rüya, askerî harekata ve asker şevkine, bazen de ilmin ve emr-i bilmaruf ve nehy-i anilmünke-rin yayılmasına delalet eder.
Sahabeyi görmek, iyi geçinmeye, muhabbete, kardeşliğe yardım ve yararlılığa, düşmanlık ve kıskançlıktan kurtulmaya, kalpte olan kin ve adavetin gitmesine ve sevgiye delalet eder. Çünkü Sahabe-i kiramın halleri böyle idi.
Rüyayı gören fakir ise zengin olur. Çünkü onlar birçok fetihlerde bulunup ganimetler elde ettiler. Eğer zengin ise ahireti dünyaya tercih eder ve malını Allah rızası için sarf eder.
Sahabe-i kiramın rüyada kendisine teveccüh ettiğini görmek, cami, mescid gibi hayırlı binalar yaptırmaya; neseb, kabile ve aşiretinin temizliğine delalet eder.
Rüyada sahabenin kendisinden yüz çevirip şetmettiğini görmek, gören kimsenin, sahabe arasında çıkan ihtilaftan dolayı onların bazısını bazısı üzerine tercih etmesine, sahabenin de rüya sahibine buğz ve gazab etmelerine delalet eder.
Sahabe-i kiramı görmek, tövbeye ve Allah’ın gayrı her şeyden uzaklaşmaya, sahabenin yolunda belirli bir yer ve miktarda hayır ve berekete delalet eder. Sahabe-i kiramın her birisini görmek, zamanında kendisine ve ümmet-i Muhammed’e gelecek bir adalet ve fitneden ibarettir.

Sahabeyle haşredildiğini gören kimse dininde istikameti arar.
Bir kimse sahabeden, mesela: Sa’d ve Said isminde birisini görse onu kelimelerin eş anlamları ile tabir etsin ki, rüya sahibi mesut, mübarek ve müstakim kimse olur. Bazen de onların gidişat ve fiillerinden o adama bir nasip olur. Onlardan birini veya hepsini sağ olarak görse, dinin ve ehl-i dinin kuvvetli olmasına rüya sahibinin izzet ve şerefli olmasına, her hususta işlerinde muvaffak olacağına; kendisini sahabeden birisi olduğunu görse, musibet ve belaya düşüp sonra bundan kurtarmasına delalet, eder.
Rüyada sahabeyi defalarca gören geçim sıkıntısı çeker. Ensarı, oğullarını ve oğullarının oğullarını görmek, tövbe ve mağfirete, muhacirini görmek ise, hüsn-i yakîn ve itikada, Allah Tealaya itimad ve tevekküle, dünya muhabbetinden uzaklaşmaya, dünyada zühd ve takvaya, söz ve işinde doğru olmaya delalet eder.


Seyyid Süleyman: Ashab-ı Kiramdan yani Hz. Peygamberimiz Muhammed (S.A.V.)’in sahabelerinden birini görmek; hayırdır.
Bazı tabirciler demişlerdir ki: Bu rüya, görülen şahsın ismine göre yorumlanır. Mesela Saad ve Said ismini taşıyan bir sahabeyi gören, mes’ut olur ve yücelir.
Başka bir görüşe göre rüya sahibinin dini kuvvetlenir. Allah (C.C.)’ın lutfuna mazhar olur.
Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: İmam-ı Hasan’ı ve Hüseyin’i gören büyüklere intisab ederek (bağlanarak) hayra ve rahata nail olur. Şehit olarak göçer. Hz. Hasan ve Hüseyin’in kendisine bir şey verdiğini gören, büyük servete ve refaha kavuşur. Fakirlere ihsanda bulunur. Hulasa Ashab-ı Kiram’dan veya Peygamberlerden birini görmek; hayra, saadete haramdan sakınmaya ve berekete işarettir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar