Connect with us

Rüya

Rüyada Bacak Tabiri

Published

on

Rüyada Bacak tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: İnsanın ömrü ve geçim vasıtalarıdır. Bacaktakı güzellik ve sağlamlı dünyayığının iyiliğine, ömrün bereketine,
Kıllı bacak borçlanmaya, Eğri bacak harama göz dikmeye, Bacağın demirden olduğunu görmek uzun ömre,
ağaçtan olduğunu görmek az geçime ve tembellliğe, Bacağın cam, porselen ve diğer çabuk kırılan şeylerden
meydana geldiğini görmek ecelin yaklaşmakta olduğuna ya da dünyalıktan bir zarara, İki bacağın kırılması
dünyalığın gitmesine ya da ayağı yerden kesecek yolculuk ya hut yapacağı hayra karşılıkilahi hoşnutluğa
ermesine, Tek bacakla yürümek ve tek bacağın kırılması malın yarısına gelecek zarara ya da ömrün yarısına
gelmiş olmaya, Güzel bacak verilecek hediyenin makbul olmasına ya da güzel bir hediye gelmesine,
Bacakların ecis bücüş olması ve birlirine dolaşması sıkıntı ve korkuya, Tanıdık bir kadının bacağını görmek ,
sözkonusu kadınla ya da başka biriyle evlenmeye, Kadının kendi bacağını açılmış görmesi daha iyi bir duruma
gelmesine ya da elde olanlardan daha hayırlı bir şeye nail olmaya, Kadının bacağında gördüğü kıllar onun
dünyalığına gelecek zarara, ona yapılacak hileye ya da uygunsuz halden hidayete ermeye, Hayvan
bacaklarının etli yerleri mal ve ganimete, ince yerleri yetim malına delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Uyluk.)


Molla Cami: Bir kimse rüyada bir kadının bacağını görse ve so a da onu tamsa, o kimse gördüğü kadınla veya başka bir kadınla evlenir. Rüyada bacağının açıldığını gören kadın, bulunduğu durumdan daha iyi bir duruma, ve elinde bulunan şeyden daha hayırlısına kavuşur. Rüyada bacaklarının çok kıllı olduklarını gören kimse, çokça borçlanır. Ve ölümü de hapiste olur.
Rüyada bacağının eğri olduğunu görmek, rüya sahibinin zina etmesine işaret eder. Rüyada bacağında noksanlık gören şahsın güvendiği malında meydana gelecek noksanlığa işaret eder. Bazen de bu noksanlık o şahsın ömründe olur.
Rüyada tek ayağı üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, malının yansı gider. İki bacağının da kırıldığını gören kimsenin bütün malı gider. Bazen de bu rüya, o kimsenin öleceğine işaret eder. Bir şahsın rüyada bacaklarının güzel ve etli olduğunu görmesi, o şahsın hediye olarak birisine göndereceği veya bir başkasının kendisine göndereceğişeyin iyiligine işaret eder. Kadın rüyada bacakları üzerinde sık ve kalın kıllar görmesi, onun perişanolacağına, kocası veya mülkü hakkında, kendisine yapılacak hileye işaret eder. Bazen de bu rüya sırların açığa çıkmasına ve kötü düşüncelerden so a hidayete kavuşmasına işaret eder. Rüyada bacakların açılması, rüya sahibinin namazını terketmesine ve azizken zelil olmaya işaret eder.


Diyanet: Rüyada bacak görülmesi; kişinin ömrü ve geçimi ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında baldırının demirden olduğunu görmesi; ömrünün uzun olacağına, bacaklarının camdan olduğunu görmesi; ecelinin yaklaştığına, bacaklarından birini çekip diğerini uzattığını ve bacaklarının birbirine dolaştırdığını görmesi; ecelinin yaklaştığına veya korkunç bir işe maruz kalacağına işaretle tabir olunur.Rüyanızda bir kadının bacağını görmeniz ve onu tanımanız; daha sonra o kadınla veya başka bir kadınla bir evlilik yapacağınıza yorumlanır.Rüyasında bacaklarının açıldığını gören kadının; dindarlığına, içinde bulunduğu durumdan daha da güzel bir mevkiye geleceğine ve elinde bulunan şeylerden daha da hayırlısına kavuşacağına işaretle yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında bacaklarının çokça kıllı olduğunu görmesi; o kimsenin ağır bir borç altına saplanacağına ve tutuklu olarak ceza evinde öleceğine delalet eder.Rüyasında bacaklarının ağaçtan olduğunu gören kimsenin; geçim hususunda bir gerileme ve tembellik arız olacağına bu rüyada işaret vardır.Rüyanızda bacaklarınızın çanak, çömlek ve cam gibi şeylerden olduğunu görmeniz; yakında vefat edeceğinize, malınızın ve geçim kaynağınızın elinizden gideceğine, eğer varsa evlâdınızın, hayvanlarınızın ve gayrimenkullerinizin bazısını kaybedeceğinize delalet eder.Bir kimsenin rüyasında bacağında noksanlık görmesi; o kimsenin çok güvendiği malında bir noksanlığın meydana geleceğine yorumlanır. Rüyasında tek ayağının üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin; malının yarısının gideceğine işaretle tabir edilir.Rüyanızda iki bacağınızın da kırıldığını görmeniz; bütün malınızın elinizden çıkacağına veya öleceğinize işaret eder. Bir şahsın rüyasında bacaklarının güzel ve etli olduklarını görmesi; bir başkasına göndereceği hediyenin ya da başkasının rüya görene göndereceği hediyenin güzelliğine yorumlanır.Bir kadının rüyasında bacakları üzerinde sık ve kalın kıllar görmesi; o kadının perişan olacağına, kocası veya serveti hakkında o kadına hile yapılacağına delalet eder.Bazen de böyle bir rüyanın görülmesi; sırların meydana çıkacağına veya sapıklıktan sonra tekrar hidayete erişileceğine işaret eder.Bir kimsenin rüyasında iki bacaklarının birbiri içine burulmuş bir halde görmesi; o kimseye Allah’tan korku ve belânın isabet edeceğine, bacağını bozulmuş bir şekilde görmesi; başkasına göndereceği hediyenin veya başkasının kendisine göndereceği hediyenin kötülüğüne ve rüya sahibinin yaramaz bir kişi olduğuna delalet eder. Rüyada bacakların açıldığının görülmesi; rüya sahibinin namazı terk etmesine, aziz iken zelil ve hakir olmasına yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen bacaklar, insanın ömrü ve geçiminde istinad edeceği yerdir.
Rüyada baldırının demirden olduğunu gören kimsenin, ömrü uzun olur. Bacaklarının camdan olduğunu gören kimsenin, eceli yaklaşır. Rüyada bacaklarının birini çekip, diğerini uzattığım ve bacaklarını birbirine dolaştırdığını gören kimsenin, eceli yaklaşır veya korkunç bir işe düşer. Ya da o şahs yalancı olur.
Bir kimse, bir kadının bacağını görse, sonra onu tamsa, o şahıs gördüğü kadınla veya başka bir kadınla evlenir.
Rüyada bacağının açıldığını gören kadın, mütedeyyine, bulunduğu durumdan daha alasma ve elinde bulunan şeyden daha hayırlısına kavuşur. Rüyada bacaklarının çok külı olduklarını gören kimse, çokça borçlanır. Ve hapishanede ölür.
Rüyada bacağının eğri olduğunu gören şahıs zina eder.
Bacak insanın mal ve geçimidir. Bundan dolayı bacağının demirden olduğunu gören kimsenin, ömrü uzun olmakla beraber, malının zayi olmayacağına delalet eder.
Bacaklarının ağaçtan olduğunu gören kimseye, geçimi hususunda zayıflık ve tembellik arız olur.
Rüyada bacaklarının çanak, çömlek veya cam gibi şeylerden olduğunu gören kimse, yalanda ölür veya mal ve geçim kaynağı elinden gider. Eğer onun evladı veya hayvanatı yahut mülk ve akarı varsa, bunların bazısı onun elinden gider.
Rüyada bacağında noksanlık gören şahsın, güvendiği malında meydana gelecek noksanlığa delalet eder.
bazen da bu noksanlık o şahsın ömründe olur.
Rüyada tek ayağı üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, malının yarısı gider. İki bacağının da kırıldığını gören kimsenin bütün malı gider. bazen da bu rüya, o kimsenin öleceğine delalet eder. Ancak bu rüyayı, gördüğünde hayra delalet eden başka bir şey de görmüş ise, o kimsenin bineceği bir binek dolayısıyla ayakları yükseğe kalkıp yerden kesilmesine veya gemiye bineceğine, yahut yapacağı hayra veya karşılaşacağı dostuna ya da Allah (C.C.)’m haram kıldığı şeyleri yapmamasına delalet eder.
Bir şahsın rüyada bacaklarının güzel ve etli olduğunu görmesi, o şahsın hediye olarak birisine göndereceği veya bir başkasının- kendisine göndereceği şeyin iyiliğine delalet eder.
Rüyada bir kadının bacakları üzerinde sık ve kalın kılların görülmesi perişan olmağa, kocası veya mülkü hakkında, o kadına yapılacak lüleye delalet eder. bazen da bu rüya sırların meydana çıkmasına ve sapıklıktan sonra hidayete kavuşmağa, bazen da bacak, şiddete delalet eder.
Rüyada iki bacakların birbiri içme durulmuş görülmesi, korku ve belanın gelmesine delalet eder. Rüyada bacağın bozulmuş görülmesi birisine göndereceği ve diğer bir kimsenin kendisine göndereceği malın kötülüğüne ve yaramazlığına delalet eder. Rüyada bacakların açılması, rüya sahibinin namazım terketmesine ve azizlikten sonra zelil olmağa delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bu rüya mal, maişet, meslek ve kuvvetle tabir olunur.
Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Erkeğin bacak ve baldırı kadınla, kadının ki erkek ile tevil olunur. Bacağının başka bir bacak ile dolaştığını gören, helak olur. Baldırının güzel olduğunu gören mekruh bir işe sevk edilir.
Bazı tabircilere göre bacaklarında durgunluk veya çirkinlik görenin, bütün işleri zorlaşır. Bacağının odundan yahut madenden olduğunu görenin, rızkı az ve zahmetli olur. Rızk talebinde zayıf davranır. Malını kaybeder. Bacaklarını eğri gören, işinde sebat etmez. Bacakta yara bere görenin, malı elinden gider. Maişetinde müşkülat çeker. Geçimi zor olur. Kalın ve kuvvetli bacak, işlerde muvaffakiyete delalettir. Titrek ve zayıf bacak; teşebbüsatta kararsızlığa, geçimde zorluğa işarettir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar