Connect with us

Rüya

Rüyada Beygir Tabiri

Published

on

Rüyada Beygir tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Kişinin hayatını idame ettirmek için sarfettiği gayrete, Beygirin suda boğulması görenin vefatına, başka türlü
ölümü eşinin vefatına, Dişi beygir kadına, onda görülen güzellik kadının güzelliğine, gençlik de onun
gençliğine, diğer özellikler de kadının öözelliklerine, Erkek ve dişi tay kişinin çocuklarına delalet eder. ( Ayrıca
Bakınız; At.)


Molla Cami: Rüyada görülen beygir insanın çalışması ve gayretidir. Beygirlerin büyükleri dünya işlemin fazilet] isidir.
Rüyada beygirinin konuştuğunu görse, hanımı tarafından mala nail olur ve şanı yücelir.
Bazı tabirciler de, beygir, yolculuktur, demişlerdir. Bundan dolayı bir kimse beygirinin sırtında gittiğini görse uzak bir yere yolculuk yapar ve hanımı kendisine iyilikte bulunur.
Beygirinin toprakta ve çöplükte yuvarlandığını görse o kimsenin çalışma ve gayreti fazla olur ve malı da ziyadeleşir.
Beygirinin kendisini ısırdığını görse, hanımı kendisine hainlik eder ve hakkında riayetsizlik göstermeğe devam eder.
Beygirinin suda boğulduğunu gören kimse ölür ve onun üzerine gelecek bir beladan korkulur.
Bir kimsenin beygiri çalınsa, o adam hanımım boşar.Yele ve kuyruğu kızı v.s. renkli olan beygir, sahibine üzüntüdür.
Bir beygire sahip olup, onu bağladığını gören kimse bir hizmetçiye sahip olur. İyi huylu ve çabuk giden bir beygire bindiğini gören, hayır ve saadete erişir. Ata binme adeti olan bir kimsenin beygire binmesi. rütbenin düşmesine kıymetinin noksanlaşımasına alamettir, denilmiştir.
Eşeğe binmek adeti olan birisi beygire binse, ö kimsenin ismi yüce, kar ve kazancı çok olur.
Beygirin takımsız, çıplak olarak bir şehre girmesi o şehre bir yabancının girmesi ile tabir edilir.


Diyanet: Bu kelimenin yorumu için at kelimesine bakınız. BEYİN: Rüyada beyin görülmesi üç şekilde tabir edilir.1. Gizli servet sahibi olunacağı ile 2. Kuvvetli bir akıl sahibi olunması ile 3. Allah’ın hoşuna giden bir işin işleneceği ile yorumlanır.


Nablusi: Rüyada beygir insanın sa’y ve gayretidir. Beygirlerin büyükleri dünya işlerinin faziletlisidir.
Denilmiştir ki: Beygir, kadın ve zevcedir. Bundan dolayı bir kimse beygirle uğraştığını fakat onu tutamadığını görse, o kimsenin hanımının zalim ve şerli olmasına delalet eder. Rüyada beygirinin konuştuğunu görse, hanımı tarafından mala nail olur ve şanı yücelir. Beygirinin cima ettiğim gören kimse, zevcesine meşru bir şekilde hizmette bulunur ve zevcesi de bu hizmetten dolayı kendisine teşekkür etmez ve razı da olmaz.
Bazı tabirciler de, beygir, yolculuktur, demişlerdir. Bundan dolayı bir kimse beygirin sırtında gittiğini görse uzak bir yere yolculuk yapar ve hanımı tarafından hayra nail olur. Beygirine binip yer ile gök arasına uçtuğunu görse, hanımıyla beraber bir yolculuğa çıkar ve kadr-u kıymetleri yüksek olur. Beygirinin toprakta ve çöplükte yuvarlandığını görse o kimsenin çalışma ve, gayreti fazla olur ve malı da ziyadeleşir. Beygirinin kendisini ısırdığını görse, hanımı kendisine hainlik eder ve hakkında riayetsizlik göstermeğe devam eder.
Beygirinin öldüğünü gören kimsenin hanımı ölür. Beygirinin suda boğulduğunu gören kimse ölür .ve onun üzerine gelecek bir beladan korkulur. Bir kimsenin beygiri çalınsa, o adam hanımını boşar. Beygirinin zayi olduğunu gören kimse, hanımı hakkında kötülük ve bühtan eder.

Köpeğin, beygiri üzerine sıçradığını görse, o kimsenin mecusi bir düşmanı olup bu düşman hanımına kötülük yapmak için peşine takılır. Maymunun sıçradığım görse tabir yine aynı olur, ancak düşman yahudidir. Yele ve kuyruğu kızıl ve sarı renkli olan beygir, sahibine üzüntüdür.
Dişi beygire sahip olduğunu gören, bir kadına sahip olur. Bir beygire sahip olup, onu bağladığını gören kimse bir hizmetçiye sahip olur.
Denilmiştir ki; beygir, düşmanlığa ve arap olmayan insana delalet eder. İyi huylu ve çabuk giden bir beygire bindiğini gören, hayır ve saadete erişir. Ata binme adeti olan bir kimsenin beygire binmesi, rütbenin düşmesine kıymetinin noksanlaşmasına alamettir, denilmiştir. bazen da hanımını boşayıp cariyesini nikahlamasına delalet eder.
Eşeğe binmek adeti olan birisi beygire binse, o kimsenin ismi yüce, kar ve kazancı çok olur ve cariyeden sonra hür bir kadını nikah eder. Beygirin siyahı mal ve ululuğa işarettir.
Beygirin takımsız, çıplak olarak bir şehre girmesi o şehre arap olmayan bir yabancının girmesi ile tabir edilir. Yağsız beygir, ikti-darlı Basra emirlerinden bir sultana delalet eder


Seyyid Süleyman: Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: İğdiş (*) ve beygir, insanın gösterdiği gayretle tabir olunur. İğdişinin veya beygirinin toprakta yahut herhangi bir yerde yuvarlandığını görenin, malı artar. Mertebe ve itibar sahibi olur.
Kirmani şöyle diyor: Güzel ve semiz bir iğdişe binmek; büyük hayır, menfaat ve saadettir. İğdişten inmek, düşmek yahut hayvanın kuyruğundaki uzunluk, kısalık v.s. at gibi yorumlanır.
Bir rivayete göre iğdiş ve beygir, hizmetçi ile tevil edilir. Her zaman ata binen bir insanın rüyasında iğdişe yahut beygire binmesi, mevki kaybına delalettir.
Bazıları iğdişi ve beygiri zevceyle tabir ederler. İğdiş veya beygir aldığını gören, çok zengin bir kadınla evlenir. İğdişinin başka bir hayvanla beraber olduğunu, bunu engelleyemediğini görenin karısı, ahlaksız olur. İğdişi yahut beygiri tarafından ısırılanın karısı, kendisine ihanet eder. Bunların kaybolduğunu görenin karısı, başka biriyle münasebet kurar.
İğdişinin veya beygirinin öldüğünü görenin, karısı vefat eder. Hayvanın çalındığını gören, karısını boşar. Bir köpeğin bu hayvanının üzerine atladığını görenin zevcesi, başkaları tarafından takip edilir. Hayvanın zayıf düşmesi zevcenin fakirleşmesine işarettir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar