Connect with us

Rüya

Rüyada Boğazlamak Tabiri

Published

on

Kişinin kendi kendini boğazlaması kan çıkarssa zulmetmeye, çıkmaz ise yakın akrabaya iyilik etmeye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada bir şeyi boğazlamak, anne-babaya asi olmaya işarettir.
Rüyada birini kestiğini görmek, rüya sahibinin kestiği kimseye zulmetmesine işaret eder.
Üzüntü ve kederli bir kimsenin kendisinin rüyada boğazlandığını görmesi, üzüntü ve kederden kurtulmasına işaret eder. Rüyada boğazlamak, nikaha da işaret eder.Bir kimse rüyada güvercin ve koyun gibi şeyleri boğazladığını görse, o kimse evlenir.
Bir kimse rüyada bir kadını boğazlasa, o kimse o kadınla cinsi münasebette bulunur.
Yine rüyada hayvanlann dişilerinden birisini boğazlamak, bir kadınla cinsi münasebette bulunmaya, yahut bir kızın bekaretini bozmaya işarettir.Bir kimsenin bir çocuğu boğazlanmış olarak görmesi, o çocuğun olgunluk çağına gelmesine işaret eder.Rüyada bir adamın veya bir milletin boğazlanmış olarak görülmeleri, onların sapıklık içerisinde oimalarına işaret eder.Bir kimsenin rüyada kendi kendini boğazladığını görmesi, eğer boğazlanırken kan çıkarsa, zulme ve isyana işaret eder. Eğer kan çıkmazsa, akrabaları ziyaret ve iyiliğe işaret eder.Bir kadın rüyada devlet başkanının kendisini boğazladığını görse, o kadının bir erkekle evlenmesine işaret eder.Kesilmesi helal olmayan her şeyde de hüküm böyledir. Mahremlerini boğazladığını gören kimse, yakınlarını tanımayarak, onlarla olan münasebetini keser.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında herhangi bir kimseyi boğazladığını görmesi; rüya sahibinin boğazladığı kimseye zulüm yapacağına, eğer yakınlarından birisini boğazladığını ve kan da çıkmadığını görürse; o kimse ile rüya sahibinin aralarında olan akrabalık bağlarının kopacağına yorumlanır. Eğer boğazlama esnasında kan çıktığı görülürse; aralarında birbirlerine yardım edeceklerine delaletle tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında bir başkası tarafından boğazlandığını görmesi; keder ve üzüntülerinden kurtularak huzura kavuşacağına yorumlanır. Rüyanızda ana-babanızdan birisinin boğazına sarıldığınızı görmeniz; onları incitecek bir harekette bulunacağınıza veya onların izni ve rızası olmayan bir evlilik yapacağınıza, rüyanızda küçük bir çocuk boğazladığınızı görmeniz; eğer çocuğunuz varsa gelecekte onun ünlü birisi olacağına işaret eder.
Bir kimsenin rüyasında annesini veya babasını ya da çocuklarını boğazladığını görmesi; eğer boğazlama esnasında kan çıktığı görülürse; o kimsenin anne-babasına karşı geleceğine veya boğazladığını gör¬düğü çocuğunun kendisine âsî olacağına delalet eder. Eğer boğazlama anında kan görülmezse aralarındaki sevgi bağının kuvvetleneceğine yorumlanır. Rüyanızda bir kadını boğazladığınızı görmeniz; o kadına yakınlık duyacağınıza işaretle tabir edilir. Bir genç kızın rüyasında bir erkek tarafından boğazlandığını görmesi; toplum içinde sosyal yaşantısı iyi olan bir gençle evlenip huzurlu bir hayat yaşayacağına, bir kadının rüyasında devlet başkanı tarafından boğazlandığını görmesi; eğer o kadın bekâr ise evleneceğine, bir annenin rüyasında süt çocuğunun boğazlanarak kızartıldığını görmesi; o annenin çocuğuna zulmedeceğine delalet eder.
Bir kimsenin rüyasında koyun ve sığır gibi eti yenen hayvanlardan birini boğazladığını görmesi; o kimsenin muhtemelen evleneceğine yorumlanır. Sözün özü, rüyada boğazladığını veya boğazlandığını görmek; birçok rüya tabircilerine göre hayra alâmet değildir.Bir kimsenin rüyasında kendi kendini boğazladığını görmesi; o kimsenin hanımının kendisine haram olmasına, eğer boğazlama anında kan çıktığı görülürse rüya sahibinin zulmedeceğine, haddi aşacağına ve isyan edeceğine yorumlanır. Rüyada bir adamın veya bir kavmin boğazlanmış olarak görülmesi; o adamın veya o kavmin sapık birileri olduklarına ve bidat işleyeceklerine işaretle tabir edilir.


Nablusi: Rüyada bir şeyi boğazlamak, ana – babaya asi olmak ve zulümdür. Kendisinin boğazlandığını gören kimse Allah Teala’ya sığınsın. Bir kimsenin, rüyada bir kavmi boğazlanmış olarak görmesi, onun murad ettiği şeyde işlerinin tamamına hayırla delildir. Birisini boğazladığını veya birisinin kendisini boğazladığını gören kimsenin işlerinin tamam olmasına delildir. Ancak bunun meydana gelmesi daha çabuktur. Bir kimse rüyada birisim bir başka kimse kesiyor görse, kesilen kesenden hayra nail olur. Eğer kesilen hapis ise hapislikten kurtulur, korkuyorsa, korkusundan emin olur, köle ise azat edilir, esir ise esaretten kurtulur, emir ise saltanatında ziyadeliğe nail olur. Birisini kestiğini gören kimse o kimseye zulmeder.
Kesilmesi helal olmayan her şeyde hüküm böyledir. Mahremlerini boğazladığını gören kimse, yakınlarını tanımayarak, onlarla olan münasebetini keser. Kölenin, rüyada kesildiğini görmesi, azat olmasına, üzüntü ve kederli bir kimsenin kendisinin rüyada boğazlandığını görmesi, üzüntü ve kederinin gitmesine delalet eder. Rüyada boğazlamak, nikaha da delalet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada güvercin ve koyun gibi şeyleri boğazladığım görse, o kimse evlenir.
Bir kimse bir hayvanı kafa ve ensesinden boğazladığını görse, o kimse livataya cesaret eder.
Bir kimsenin rüyada boğazlayıcısını bilmediği boğazlanmış bir hayvan görmesi, onun bir bid’atı meydana getirmiş yahut yalan yere şahitlik etmiş olması, ya da idare ve kazayı boynuna almış bir kimse olduğuna delalet eder. Bir kimse babasını veya anasını boğazlasa o kimse baba yahut anasına asi olur, onlar üzerine tecavüz eder. Bir kimse rüyada bir kadını boğazlasa, o kimse o kadınla cinsî münasebette bulunur. Yine rüyada hayvanların dişilerinden birisini boğazlasa, kadınlardan biriyle cinsî münasebette bulunur, yahut bir kızın bekaretini izale eder. Bir kimse bir çocuğu boğazlayıp kebap ettiğini, halbuki kebabın da pişmediğini görse, o çocuğun babasına zulmeder.
Eğer çocuk zulmedilecek derecede ise o kimsenin zulmü çocuğa olur. Ve o çocuk hakkında çirkin ve haksız olarak söz söyler. Nitekim çocuğun etine ateş kavuştuğu halde, eti pişmemiştir. Eğer söyleyeceği söz. hak ve doğru olsaydı, o et de pişmiş olurdu. Söylenen söz ve yapılan zulme çocuk ehil değilse o zulüm ve söz çocuğun babası hakkında meydana gelir. Onlar zulme ve iftiraya düşerler ve onlar hakkında halkın sözleri ve dedikoduları çok olur. Ancak, ateş kebabı pi-şirmemiş olduğu halde bütün bunlar batıldır. Sadece iftira ve yalandan ibarettir.
Bir kimsenin bir çocuğu boğazlanmış olarak görmesi, o çocuğun olgunluk çağma gelmesine delalet eder.
Aile ve akrabaların kendi etinden yediklerini görmek, onların o kimseden hayır ve fazilete nail olmalarına delalet eder.
Sultanın, bir adamı boğazlayarak rüya sahibinin boynuna koyduğunu görmek, sultanın adama zulmetmesine ve ondan gücünün yetmeyeceği bir şeyi istemesine işarettir. Rüyada bir adamın veya bir kavmin boğazlanmış olarak görülmeleri, onların sapık ve bid’at sahibi olmalarına delalet eder.
Bir kimsenin rüyada kendi kendini boğazladığını görmesi, o kimsenin hanımının kendisine haram olmasına delalet eder. Eğer boğazlanmadan kan çıkarsa, zulme, haddi tecavüz etmeye ve isyana delalet eder. Eğer kan çıkmazsa, akrabaları ziyaret ve iyiliğe delalet eder. Bir kadın rüyada sultanın kendisini boğazladığım görse, o kadının bir erkekle evlenmesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bir kimseyi boğazladığını gören, o insana zulm eder. Akrabasından birini boğazladığını ve kan çıkmadığını gören, ondan uzaklaşır. Boğazlanmış bir adam veya cemaat görmek; onların dalalete düştüklerine, bid’ate saptıklarına işaret eder. Kendi nefsini boğazlayan, karısıyla haram bir fiil işler. Ebeveyninden birini yahut evladını kestiği halde kan çıkmadığını gören, onlarla iyi olur. Kan çıkarsa kendisi ana ve babasına isyan eder. Yahutta evladı asi olur. Bir kadını boğazlayan, onunla yakınlaşır. Dişi bir hayvanı boğazından kesen bir kadına yakın olur. Erkek bir hayvanı ensesinden boğazlayan erkek, livata (erkeklerle münasebet) eder. Bir padişah tarafından boğazlandığını gören kadın, evlenir. Rüyasında bir çocuğun kesilip, kızartıldığını gören, ona eziyet eder. Eğer çocuk eziyet edilemeyecek bir derecede ise, ailesi için rezilliktir.
Boğazlamak yani boğazından kesmek rüyası, bazılarına göre hayır değildir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar