Connect with us

Rüya

Rüyada Boyun Tabiri

Published

on

Rüyada Boyun tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Boyun, her türlü emanete; Kılın boyun işin üstesinden gelmeye, emanete riayet etmeye, İnce boyun acze ve
emanete ihanet etmeye, Boyna yılan, urgan vs. sarıldığını görmek malın zekatını vermemeye, Boynun kılıç vs.
ile vurulması hasta için şifa bulmaya, sııkıntıda olan için bundan kurtulmaya, borlu için borcu ödemeye, esir
yahut tutsak için bundan kurtulmaya, Boynun güzel ve vücuda uyumlu olarak görülmesi emin kimseye,
Boyundaki yara ve çıban maddi ve manevi bir vazifede aksaklık yapıldığına, Kadın ve çocuk boynu gerdanlık
ve diğer takılara, Boyna asılan levha vs. zimmette olan emanetten dolayı ceza görmeye, Boynuna demir halka
yahut zincir vurulduğunu görmek haram mal kazanmaya, İki elinin boynuna bağlanmış görmek cimriliğe, bir
elinin zincirle boynunabağlanması eline geçecek malın iki defa zekatını vermemeye,elin boynuna bağlanması
günahtan men edilmeye, Boyuna ayet veya Kur’an-ı Kerim asılması din güzelliğine delalet eder. (Ayrıca
Bakınız; Gerdanlık.)


Molla Cami: Rüyada boynunun kalın olduğunu gören kimsenin üzerine aldığı vazife ve emaneti hakkıyla yerine getirmesine işaret eder. Bir kimse rüyada boynuna yılanın sarılmış olduğunu görse malının zekatını vermediğine işaret eder.
Rüyada boynunun ağrıdığını gören kimsenin, geçimsiz olduğuna veya emanete riayet etmediğine işaret eder.
Rüyada boynunun kılıçla vurulduğunu gören kimse, hasta ise hastalığından kurtulur. Ancak boynunun bir çocuk tarafından vurulduğum gören kimse ölür.
Gerçekte üzüntülü ve kederli bulunan bir kimse, rüyada boynunun vurulduğunu görse, Allah (C.C.) o kimseyi üzüntü ve kederinden kurta , eğer borçlu ise borcunu öder.
Rüyada boynunun normal olduğunu gören kimsenin, ahlakı kötü ise, güzelleşir.


Diyanet: Rüyanızda bir boyun görmeni; bir çeşit emanet üstleneceğinize, yani bir sorumluluk altına gireceğinize işaret eder.Bir kimsenin rüyasında kendi boynunun kalın olduğunu anlaması; o kimsenin üzerine aldığı görevi hakkıyla yerine getireceğine ve çalışma gücünün günden güne artacağına buna paralel olarak da rızkının artacağına yorumlanır.Rüyanızda boynunuzun inceldiğini hissetmeniz; size tevdi edilen bir emanete ihanet edeceğinize ve zalim bir kimse niteliğinde olduğunuza veya olacağınıza işaret şeklinde tabir edilir.Bir kölenin rüyasında boynunda zincir olduğunu görmesi; o kölenin efendisinin hizmetinde devamlı olarak kalacağına, eğer boynunda bulunan zincirin veya demirin çıkarıldığını görürse; bu takdirde o kölenin âzâd edileceğine yani hürriyetine kavuşturulacağına işaret eder.Kişinin rüyasında boynunun haddinden fazla inceldiğini görmesi; ona, verilen görevlerin hiçbirini yerine getirmeyerek zulüm ve haksızlık yoluna sapacağına, kişinin rüyasında boynunun bir yılan tarafından sarıldığını görmesi; o kişinin malının zekâtını vermediği takdirde bunun cezasını hem dünyada ve hem de âhirette çekeceğine yorumlanır. Kur’an-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hakk’ın: “…Onların cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır…” (3/180) mealindeki âyeti de bunu doğrulamaktadır.
Rüyanızda boynunuzun ağrıdığını görmeniz; gerek dünya ve gerekse âhirete âit borçlarınızın çoğalmakta olduğuna ve gün geçtikçe bu borçların altından kalkamayacak duruma geleceğinize, rüyanızda boynunuzun bir cellat tarafından vurulduğunu (kesildiğini) görmeniz; dînî vazifelerinizi yerine getirerek manen huzura kavuşacağınıza işaret sekilinde tabir edilir.Bir kimsenin rüyasında boynunun normal olduğunu görmesi; durumunun düzgün olduğuna veya düzeleceğine delalet eder


Nablusi: Rüyada görülen boyun, kontrole delalet eder. bazen da boyun köle azat etmeye ve mülke delalet eder. Bundan dolayı bir köle rüyada boynunda zincir veya demir olduğunu görse, efendisinin hizmet ve mülkünde devamlı olur. Eğer boynundan zincir ve demirinin alındığını görse, azat olmasına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Boyun ve ense, borç ve emaneti temsil eder. Boynunda veya ensesinde bir fazlalık gören, borcunu sür’atle öder. Boyun ve ensede bir noksan görmek, bunun aksidir. Boynunda yahut ensesinde yara gören, vazifelerini yerine getirmez. Allah’a asi olur. Boynunda Mushaf-ı Şerif’in veya bir ipin asılı olduğunu görmek; fazilete, ahd-e vefaya, hakkı edaya, ilme ve Kur’an’a işarettir. Rüyasında düşmanını ensesine binen, ayıp bir şey yapar veya hasmını yener. Ensesine düşmanının bindiğini gören, onun zahmetini çeker. Boynuna binen adam, kendisine düşman değilse; rüya sahibi o zatın ilminden, malından ve makamından istifade eder.
Boynu ve ensesi üzerinde bir şey taşımak, borçla tabir olunur. Taşınan eşyanın büyüklüğü ve küçüklüğü, borcun çokluğu ve azlığı ile orantılıdır. Ensesinde altın ve gümüş gibi bir şey taşıyan, dünyayı taşır. Demir, kurşun gibi bir şey taşımak, hileye ve yasak şeylere işaret eder. Boynuna yılan sarıldığını gören, zekatını vermez.
Enseye çirkin ve kötü bir şeyin yüklenmesi, hayırsızdır. Birinin boğazını sıkmak ve boğazının sıkıldığını görmek te böyledir. Sıkıntıya delalettir. Boynunun uzadığını, ensesinin kalınlaştığını görenin, kuvveti artar. Düşmanını kahreder. Malı çoğalır. Adil olur. Emniyet içinde yaşar.
İbn-i Şirin Rahmetullah demiştir ki: Boyun ve ense insanın sadık dostu, güvenilir ortağı ve ücretli hizmetkarı ile yorumlanır. Rüya, bunlara nispet edilir.

Cafer-i Sadık, uzun boynu bir işin neticelenmesi, adalet, velayet ve ezanla tabir etmiştir.
Rüyasında boynunun omuzları arasına gömülüp kısaldığını görenin, işleri zorlaşır. Kısa boyun, rehavete, zaafa ve tembelliğe delalettir. Boynunun güzel ve yuvarlak olduğunu görenin; işleri, amelleri iyi olur. Tedbiri elden bırakmaz.
Abdulgani’en Nablusi diyor ki: Boynunun ve ensesinin kalın olduğunu gören, üzerine aldığı emaneti yerine getirir. İnce boyun, bunun aksidir. İmamın yahut emirin kalın boyna sahip olmaları, adalet ve galibiyetle tabir edilir. Boynunda acı görenin, davranışları çirkin olur. Ema-neti yerine getirmez. Boynuna yılan dolandığını gören, zekatını vermez.
Boyun üzerinde yük, eşya, bağ ve düğüm görmek; borca işaret eder. Boynunun kılıçla kesildiğini gören; şifa bulur, borcunu öder, hürriyetine kavuşur. Kederden kurtulur. Boynunun küçük bir çocuk tarafından vurulduğunu gören, vefat eder. Çünkü, küçük çocuk rüyada meleğin temsilcisidir.
Bazılarına göre boyun; velayet, şehadet, vasiyet, zekat ve dindir. Güzel ve semiz bir boyna sahip olan, halka ida-reci olur. Bir davası varsa, beraat eder. Vasiyeti yerine getirir. Borcunu öder. Zekatını verir. Boynunda yazı gören, Allah-ü Teala’ya yönelir. Boynunda zincir gören ise, cehennemliktir.
Ölünün boynunun güzel olması, yukarıda zikredilen yorumlara nispet edilir.
Yolcunun boynunun güzel olması, salimen döneceğine delalet eder. Kadının güzel bir boyna sahip olması, buraya mücevher takacağına işarettir. Küçük çocuğun güzel bir boyna malik olması, muska ve zinet takınacağına delalettir. Boynunun normal boyunda olduğunu gören, kötü huylarını bırakır. Cesareti artar. Cimri ise, cömert olur. Boyunda beyaz bir kuş görmek, dindarlıkla, siyah kuş görmek ise, dinden uzaklaşmakla yorumlanır. Ensede makbul bir kuş görmek; güzel amellere, makbul olmayan cinsten bir kuş görmek, kötü amellere işarettir. Boynunda çıbanlar veya akan kan görenin, boynunda borç kalmış demektir. Boynunda mücevher ve inci gibi şeyler gören, faziletli ve ilim sahibi olur. Hakkı eda eder.
İbrahim el Eş’as demiştir ki: Boynunun vurulduğunu gören, büyük servet sahibi olur. Rüya sahibi vuranı tanıyorsa, onun vasıtasıyle büyük hayra nail olur. (Ayrıca bkz. Baş.)

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar