Connect with us

Rüya

Rüyada Çardak Tabiri

Published

on

Rüyada Çardak tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Çardak – özellikle asma çardağı olursa- hizmette kusur etmeyen, zengin ve güzel kadınla tabir edilir. Çardak
bekar için evlenmeye, evli için çocuğa, yoksul için zenginliğe, bir şeyden korkan için bundan kurtulmaya
delalet eder.


Molla Cami: Rüyada, çardak görmek, korkudan emin olmaya işarettir.Rüyayı gören bekarsa, evlenir. Evli ise çocuğu olur.Çardak, önder ve dindar güzel bir kadına işarettir.Eğer çardağı uzaktan görse, yükseklik, sevinç ve ululuğa işarettir. Gördüğü çardak çamur ve topraktan yapılmışsa, sevinç içinde yükseklik ve dindir.
İki veya daha fazla çardağı ve kendisinin de orada olduğunu gören kimse, korktuğu şeyden emin olur.
Eğer hanımının, evi üzerine yaptığı çardaktan memnun kaldığını görse, bu durumda o çardak rüya sahibinin dünyalığının artmasına ve yücelmesine işarettir.
Rüyada bir çardağa çıktiğını gören kimse, korkuda ise korktuğu şeyden emin olur. Hasta ise, cennete gider. Bunların hiç biri onda yoksa, o kimse şeref ve sevince erer.
Bazı tabirciier. fakir olan bir kimse, yeni bir çardak çerisinde oldugunu görse, zengin olur.
Eğer zenginse, malına zarar ve ziyan erişir. Fakir olan bir kimse, eski bir çardakta olduğunu görse, o kimsenin fakirliği, zengin ise serveti artar.


Diyanet: Rüyada çardak görülmesi; yeni bir yuva ile veya yuvaya mutluluk geleceği ile ya da rüyayı gören kimsenin yakınlarına saadetler geleceğine delaletle tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında bir çardakta oturduğunu görmesi; o kişinin kendi kafasında birtakım planlar yaparak ev sahibi olması veya bir iş kurarak para kazanması için yapması lâzım gelen bir şeyi düşündüğüne yorumlanır. Rüyanızda yeni bir çardak kurmaya çalıştığınızı görmeniz; sizin ev sahibi olacağınıza, rüyanızda bir çardakta oturarak kahve, çay ve benzeri bir şey içerek istirahat ettiğinizi görmeniz; pek yakında istek ve arzularınızı gerçekleştireceğinize işaret eder. Bekâr bir kimsenin rüyasında çardak görmesi; o kimsenin kısa zamanda evleneceğine, eğer evli ise bir çocuğunun olacağına veya hanımının üzerine bir câriye alacağına delil sayılır. Kişinin rüyasında iki veya daha fazla çardağı bir arada ve kendisini de orada görmesi; o kimsenin korktuğu şeylerden emin olacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında evinin üzerine bir çardak yaptığını ve hanımının da onu engellediğini görmesi; o kimsenin hanımının üzerine ikinci bir evlilik daha yapacağına veya yatağına bir câriye alacağına delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bilmediği bir çardağa çıktığını görmesi; o kimse eğer korku içinde ise bu korkusundan emin olacağına, eğer hasta ise şifa bulacağına ve eğer ölürse cennete gireceğine, bunların hiç birisi kendisinde mevcut değil ise; o kimsenin şeref ve sevince mazhar olacağına yorumlanır. Bir başka yoruma göre: Fakir bir kimsenin rüyasında yeni bir çardak içinde olduğunu görmesi; o kimsenin zengin olacağına, eğer zengin ise malının zarar göreceğine işaret eder. Fakir bir kimsenin rüyasında eski bir çardakta olduğunu görmesi; o kimsenin daha da fakirleşeceğine, eğer zengin ise mal varlığının artacağına, rüyasında bir çardak yaptığını gören kimsenin hanımı üzerine tekrar evleneceğine işaretle yorumlanır.


Nablusi: Rüyada, çardak görmek: «Onlar, emin (ve mutmain) en yüksek makamlardadırlar.» (*) mealindeki ayetin işaretince, korkudan emin olmaya delalet eder.
Rüyayı gören bekarsa, evlenir. Evli ise çocuğu olur veya hanımı üzerine bir cariye alır. Çardak, önder ve mütedeyyine güzel bir kadına delalet eder. Eğer çardağı uzaktan görse, yükseklik, sevinç ve ululuğa delalet eder. Gördüğü çardak çamur ve topraktan yapılmışsa, sevinç içinde yükseklik ve dindir. İki veya daha fazla çardağı ve kendisinin de orada olduğunu gören kimse, korktuğu şeyden emin olur.
Rüyada evinin üzerine bir çaıdak yaptığını ve hanımı da onu o binayı yapmaktan menettiğini gören kimse, hanımı üzerine bir daha evlenir veya bir cariyeyi yatağına alır. Eğer hanımım, evi üzerine yaptığı çardaktan memnun kaldığını görse, bu durumda o çardak rüya sahibinin dünyalığının artmasına ve yücelmesine delalet eder.
Rüyada bilmediği bir çardağa çıktığını gören kimse, korkuda ise korktuğu şeyden emin olur. Hasta ise, cennete gider. Bunların hiç biri onda yoksa, o kimse şeref ve sevince erer veya kahır ve galebesi veya ilmi yahut bir camide imam olmasından dolayı bir kavme reis olur.
Bazı tabirciler, fakir olan bir kimse, yeni bir çardak içerisinde olduğunu görse, zengin olur. Eğer zenginse, malına zarar ve ziyan erişir. Fakir olan bir kimse, eski bir çardakta olduğunu görse, o kimsenin fakirliği, zengin ise serveti artar.
Bir çardak yaptığını gören kimse, hanımı üzerine bir hanımla daha evlenir.
(*) Sûre-i Seba, ayet 37.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar