Connect with us

Rüya

Rüyada Cebrail (a.s.) Tabiri

Published

on

Rüyada Cebrail (a.s.) tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Vahiy meleğini görmek sonunda şehid olarak ölmeye, bu dünyada izzet, şeref ve yüceliğe ermeye, emin ve
güvenilir olmaya, doğru söylemeye, Onu görmek astronomi, din ve dünyanın diğer ilimlerine, Onu üzüntülü
görmek şiddet ve azaba delalet eder.


Diyanet: Rüyanızda Cebrail’i size güler bir vaziyette ve müjdeli bir haber getirdiğini görmeniz; şeref ve itibarınızın artacağına veya gerçekten sevindirici bir haber alacağınıza, eğer haksızlığa uğramış iseniz; hakkınızı alacağınıza, eğer hasta iseniz; kısa zamanda şifa bulacağınıza, eğer hacca gitmek istiyorsanız; elinize mühim bir fırsat geçerek bu görevinizi yerine getireceğinize işaretle tabir olunur. Rüyanızda Cebrail’in size selam verdiğini görmeniz; hayatınızın varlık ve bolluk içinde geçeceğine, ömrünüzün uzun olacağına ve ilim alanında da büyük bir isim yapacağınıza delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Cebrail’i görmesi; o kimsenin şehid olarak öleceğine, Cebrail’den yiyecek bir şey aldığını görmesi; o kimsenin cennet ehlinden olacağına, eğer rüyada Cebrail’i gören kâfir ise; o kâfirin şiddet, korku ve azaba maruz kalacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Cebrail ve Mikâil’e düşmanlık yaptığını görmesi; o kimsenin görüş ve fikri, Yahudilerdin cebriyecilik görüş ve fikrine uygun olacağına ve Allah’ın emirlerine muhalif hareket ederek azaba maruz kalacağına delil sayılır. Bir başka yoruma göre: Rüyada Cebrail’i görmek; rüya sahibinin dînî ilimleri, astronomi ilmini ve bunlardan başka diğer ilimleri öğreneceğine delalet eder. Rüyanızda Cebrail’i üzüntülü bir halde görmeniz; size şiddet ve azabın isabet edeceğine, rüyanızda kendinizi Cebrail’in suretine girdiğinizi görmeniz; cömertliğinize, hayır ve berekete nail olacağınıza işaret eder. Hulâsa rüyanızda Cebrail’i görmeniz; bütün dilek ve arzularınızın yerine geleceğine ve muradınıza ereceğinize yorumlanır.


Nablusi: Cebrail (A.S.)’ı şen olarak kendisine bir mev’izeye (nasihata) yahut vasiyete yahut da müjdeye ait söz söylediğini görse o kimse, şeref ve izzete, kuvvet müjdeye nail olur. Eğer o kimse mazlum ise yardım edilir, hasta ise şifa bulur, korkuyorsa korkusundan emin olur. Eğer üzüntülü ise üzüntüden kurtulur. Hac etmemiş ise haccetmek nasip olur.
Rüyada Cebrail (A.S.)’ı görmek, rüya sahibi her ne kadar uzun ömürlü olursa olsun, sonunda şehit olarak ölmesine delalet eder. Cebrail (A.S.)’dan yiyecek bir şey almak, o kimsenin cennet ehlinden olmasına delalet eder. Cebrail (A.S.)’ı gören kafir ise, şiddete, korkuya ve azaba düşmesine delalet eder. Bir kimse rüyada Cebrail ve Mikail (A.S.)’a düşmanlık yaptığını görse, o kimsenin görüş ve fikri Yahudilerin Cebriyecilik görüşü ve fikrine muvafık bulunmasına ve Allahü Teala Hazretlerinin emrine muhalif olan ve kendisine nimet ve ukubetle cezalandırılması icap eden işleri yapmasına delalet eder.
Cebrail (A.S.)’ın kendisine selam verdiğini gören kimse kadri yüce, methe layık büyük bir alim olur ve arkadaşları arasında aziz ve muhterem olur. Cebrail (A:S.) ‘ı görmek, melikin sefir ve elçisine ve sırlarını bildirdiği emin kimsesine ve kadının erkek çocuğa hamile olmasına delalet eder. Cebrail (A.S.)’ı görmek, ilme, sırları sahibine bildirmeye, ölüme yaklaşmış olan kimsenin halen kendisine hayat bulunduğuna delalet eder. Cebrail (A.S.
)’ı görmek, bazen da nakil ve harekata, cihanda ve düşman üzerine nusret ve galebeye delalet eder.
Cebrail (A.S.)’ı görmek, şer’i (dini) ilimlere, astronomi ilmine ve bunlardan başka ilimlere muttali olmaya delalet eder. Bir kimse Cebrail (A.S.)’ı üzüntülü olarak görse o kimseye şiddet ve azap isabet eder. Cebrail (A.S.) suretine girdiğini gören kimse, cömert, hayır ve bereketi çok olur.


Seyyid Süleyman: Cebrail (A.S.)’ı gören, muradına nail olur. Rüya tekrarlanırsa, rüya sahibi düşmanlarıa karşı muzaffer olur. Allah’ın emirlerini beyan edip, kötülükleri yasaklayacak bir hale ulaşır. (Ayrıca Bkz. Melek.)

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar