Connect with us

Rüya

Rüyada Cenaze Merasimi Tabiri

Published

on

Rüyada Cenaze Merasimi tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Nablusi: Bir cenaze üzerine namaz kıldığını gören kimse Allah için bir kavimle kardeşlik eder. Bazı tabirciler, cenaze münafık bir kimsedir ki, onun elinden kötü ve fasit bir kavim helak olur dediler. Bir kimse kendisini cenaze ve tabut üzerine konulduğunu halbuki hiç kimsenin kendisini yüklenmediğini görse hapsedilir. Tabutu ve cenazeyi yüklendiklerini görse, devlet ve saltanat sahibi bir kimseye tabi ve ondan mala nail olmakla menfaatlanır.
Cenazenin arkasından gittiğini gören kimse dini bozuk olur. Kendisini naaş ve tabut üzerinde gören kimsenin malı çok olur. Bir kimse kendisinin kaldırılıp tabut üzerine konulduğunu ve bir takım kimselerin onu omuzladıklarını görse, o kimseye yücelik ve saltanat isabet eder ve halkı kahrederek onların başlarına biner. Cenazesini teşyi edenlerin miktarınca saltanatında itibarı olur. Üzerine ağlandığım da görse, onun sonu güzel ve methe layık olur. Ağlayan olmayıp zemmederlerse akıbeti iyi değildir. Eğer üzerine hayırla dua edilirse akıbeti iyi olur. Vali, tüccar, reis veya sanatkarın rüyada kendisini tabut üzerinde olduğu halde, yer üzerinde gezdiğini görmeleri gemiye binmelerine alamettir.
Bir cenazenin havada gittiğini gören kimse bir reis veya bir alimin ölmesinden dolayı müşkülata girer. Yahut, kıymetli ve meziyet sahibi bir kimse gurbette veya hane yolunda yahut da harpte vefat eder.

Birtakım cenazelerin bilinen kabirlere doğru götürüldüklerini görmek, ehil ve erbabına vasıl olacak bir hakka delalet eder. Bir çok cenazelerin bir yere konulduğunu görmek ise, o yer halkının günah ve zina ile çok meşgul olmalarına delalet eder. Kendisinin bir cenazeyi yüklendiğini gören kimse haram mal sahibi olur.
Bir kadın kendisinin öldüğünü görse evlenir. Eğer evli ise dini bozuk olur.
Bir sokakta cenaze görülmesi, o sokaktaki dükkanlarda bulunan eşyanın satılmasına delalet eder. Rüyada tabut üzerine konulmak tabutun kıymeti nispetinde rütbeye yahut deniz ve kara yolculuğuna delalet eder.
Cenazeyi teşyi ettiğini gören kimse ölünün delalet ettiği kimse vasıtasıyla rahatlığı için yolcuyu veya koğucuyu yola çıkarıp onunla vedalaşır. Cenazeyi kaldıran kimse, sevaptan bir kırat kazanır. Defninde hazır bulunduğunu gören iki kırat kazanır. Kıratın ve sevabının çokluğu ve büyüklüğünü Allah’tan başka kimse sayamaz.


Seyyid Süleyman: Halkın bir cenazede yürüdüklerini görmek, cenaze sahibinin o cemaate reis olacağına yahutta bu vesileyle onlara eziyet edeceğine işaret eder. Bir cenazenin kendisini taşıyanlarla beraber uçtuğunu görmek; o bölgede yaşayan kıymetli bir zatın ölümüne delalettir. Eğer cenaze bilinen biriyse, o vefat eder. Cenazenin kendi kendine yer üzerinde yürüdüğünü gören, yolculuğa çıkar. Rüya sahibi kadınsa, evlenir. Evliyse, dini bozulur. Cena-zesini kimsenin taşımadığını gören, itibardan düşer. İşleri bozulur.
Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Cenaze rüyası, münafık bir insan ile tabir olunur. Tanınmış bir şahsın cenazesinin ortada kaldığını görmek, o kişinin hapsine işarettir. Eğer cenaze meçhul ise, rüya sahibi için iyi değildir. Rüyasında bir cenazeyi yüklendiğini gören, yüksek makamdaki birinden faydalanır. Ona tabi olur. Sözü dinlenir. Halk kendisine muhtac olur. Halkın, cenazesini elleri üzerinde taşıdıklarını gören, büyük nüfuz kazanır. Hükmü geçer. Halkın, cenazesinin arkasından ağladıklarını görenin, akıbeti iyi olur. Ahalinin, cenazesinin ardından ağladığını, dua edildiğini, iyi konuşulduğunu görmek te böyledir. Cenazesinin ardından kötü konuşulduğunu görenin, akıbeti kötü olur. Bir çarşıda cenaze görmek, çarşıdaki eşya-nın tükeneceğine delalet eder.
Tanınmış bir şahsın cenaze üzerine yüklendiğini görmek; hakkın sahibine ulaşmasına, bir cenazenin havada yürüdüğünü görmek; büyük bir zatın vefatına ve halkın bu sebeple üzüleceklerine işarettir.
Yere konulmuş bir ölünün kendi kendine gittiğini gören, gemiye biner. Büyük bir cenazenin bir mekana konulduğunu görmek, orada yaşayanların fena şeyler yapacaklarına delalet eder.
Kirmani’ye göre bir cenazenin işlerini düzenlemekle vazifeli olduğunu gören, düğün tertip eder. Bir cenazeyi yüklenen, dini bozuk birine şefaat eder. Kendisinin bir cenazede götürüldüğünü gören ehilse, dini bozuk birine şefaat eder. Kendisinin bir cenazede götürüldüğünü gören layıksa, vali olur, değilse, itibar kazanır.
Bazıları demişlerdir ki: Cenazesinin yüksek mevkideki şahıslar tarafından taşındığını gören, çok büyük bir makama gelir. Cenazesini götüren aşağı tabakadansa, rüya sahibinin durumu kötü olur.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar