Connect with us

Rüya

Rüyada Ceviz Tabiri

Published

on

Rüyada Ceviz tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Güçlük ve zahmetle kazanılmış olan malın semeresine; Ceviz ağacı görmek huysuz ve asabi bir kimseye, Bu
ağaca çıkmak böyle biriyle dost olmaya, Ceviz ağacının yaprakları böyle bir adamdan mal elde etmeye delalet
eder. (Ayrıca Bakınız; Çerez.)


Molla Cami: Rüyada ceviz, maldır.
Cevizlerin birbirlerine sürtülmesinden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddettir.
Rüyada görülen ceviz ağacı, cimri, uğursuz, artan mala sahip bir kimsedir. Ceviz ağacı üzerinde olduğunu gören kimse, yukarıda vasfolunduğu gibi kaba bir kimseye güvenir. Eğer ağaçtan indiğini görse, güvendiği o kimse ile aralannda olan işi tamamlanmaz. Ceviz ağacından düşüp öldüğünü gören kimse, öldürülür, ölmez ise kurtulur.
Ağaçtan düşüp el veya ayağının kırıldığını gören bir belaya girer, fakat so a bundan kurtulur.
Ceviz ağacım kökünden çıkardığını gören, bir insanı öldürür.Ceviz, güçlük ve zahmetle kazanılan bir malın meyvesidir.Bir bostanda ceviz toplayıp biriktirdiğim gören kimseye bir kadın tarafından mal gelir.
Eğer gördüğü cevizin kabuğu soyulmuşsa, kendisine kifayet edecek derecede rızıklanır.
Cevizin kabuğunu yediğini gören kimse cimri bir adamı çekiştirir. Cevizle oynadığını gören kimse haram mal kazanmakla meşgul olur. Ceviz, salih kimseler, kardeşlerle, bedenin sıhhati ve uzun yolculukla da tabir edilir. Rüyayı gören kadın ise, uzun ömürlü olmasına işarettir.Kırılmış ceviz, zahmet ve meşakkatsiz elde edilen maldır.Hindistan cevizi, kahin ve falcı sözüne işarettir.Hindistan cevizinden yediğini görenin sözü tasdik edilir.Hindistan cevizi iltihap ve yanığa da işarettir.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında ceviz görmesi; miras yoluyla o kimsenin eline mal ve para geçeceğine, kişinin rüyasında ceviz yediğini görmesi; bir yakınının hücumuna uğrayacağına ve dolayısıyla manen çok sarsılacağına, kişinin rüyasında bir ceviz ağacı görmesi; bir hastalığa yakalanacağına veya onu çok üzecek bir hadise ile karşılaşacağına, kişinin rüyasında herhangi bir ağaçtan ceviz topladığını görmesi; o kimsenin bir hanım aracılığı ile mala konacağına işaretle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir ceviz ağacından düşüp bir yerinin kırıldığını görmesi; başında büyük bir felâketin dolaşmakta olduğuna, kişinin rüyasında bir ceviz ağacını kökünden söküp çıkardığını görmesi; o kimsenin elinden bir kaza çıkacağına ve bundan dolayı da mahkemelik olacağına işaretle tabir olunur. Rüyanızda ceviz kırdığınızı görmeniz; rızkınızı kolaylıkla kazanacağınıza ve rahat bir şekilde yaşamaya devam edeceğinize, rüyanızda elinizdeki cevizin çürük çıktığını görmeniz; haramdan mal elde edeceğinize, rüyanızda birçok cevizinizin olduğunu görmeniz; birisi ile mahkemelik olacağınıza delalet eder.


Nablusi: Rüyada ceviz, hazine edilmiş maldır. Cevizlerin birbirlerine sürtülmesinden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddettir. Rüyada görülen ceviz ağacı, arap olmayan cimri, uğursuz, çetin ve artan mala sahip bir kimsedir. Ceviz ağacı üzerinde olduğunu gören kimse, yukarıda vasfolunduğu gibi kaba ve arap olmayan bir kimseye yaslanır. Eğer ağaçtan indiğini görse, yaslanıp güvendiği o kimse ile aralarında olan işi tamamlanmaz. Ceviz ağacından düşüp öldüğünü gören kimse, kaba bir adamın veya melikin kapısı önünde öldürülür. Ceviz ağacının kırıldığını görse, o kaba adamın ve ondan düşenin — eğer öldüğünü görürse— helak olmaları ile tabir edilir. Eğer ölmediyse, kurtulur.
Ağaçtan düşüp iki eli ve ayağının kırıldığını gören helak olmaya yaklaşır, bir belaya girer, fakat sonra bundan halas olur. Ceviz ağacını kökünden çıkardığını gören, arap olmayan bir insanı öldürür.
Ceviz, güçlük ve zahmetle kazanılan bir malın semeresidir. Zira ceviz, ancak kırıldıktan soma yenir ve sıkılarak yağ çıkarılır. Bir bostanda ceviz toplayıp biriktirdiğini gören kimseye bir kadın tarafından mal gelir. Eğer gördüğü cevizin kabuğu soyulmuş ise, kendisine kifayet edecek derecede rızıklanır. Cevizin, kabuğunu yediğini gören kimse cimri bir adamı çekiştirir. Hanımını, kendisine ceviz serptiğini gören kimsenin elbiseleri hanımı tarafından yakılır.
Cevizle oynadığını gören kimse haram mal kazanmakla meşgul olur.
Ceviz, salih kimseler, reisler ve kardeşlerle, bedenin sıhhati ve uzun yolculukla tabir edilir. Rüyayı gören kadın ise, uzun ömürlü olmasına delalet eder. «Ceviz» kelimesi harflerin ters okunması ile, «koca» manasına olan (zevç)’e de delalet, eder. Çetin olan işleri yoluna koymaya da delalet eder.
Kırılmış ceviz, zahmet ve meşakkatsiz elde edilen maldır. Hind cevizi, kahin ve falcı sözüne delalet eder. Hind cevizinden yediğini görenin sözü tasdik edilir. Kahin olduğunu gören, Hind cevizi yer. Bazıları da, Hind cevizi, müneccim bir kimsedir, bundan dolayı Hind cevizini yediğini gören müneccim olur, dediler. Hind cevizine «nar-çil» dahi denilir.
Bazıları, Hind cevizi arap olmayan birisi tarafından gelecek mal, bazıları da, müneccim bir kimsedir, dediler. Hind cevizi yediğini gören kimse astronomi ilmi öğrenir yahut görüşlerinde müneccime tabi olur. Hind cevizi iltihap ve yanığa delalet eder. Çünkü onun isminde ve tabiatında (ateş) vardır. Hind cevizi cimri ve arap olmayan ti-caretciden mala delalet eder.


Seyyid Süleyman: Ceviz, meşakkatle, sıkıntıyle elde edilen mala delalet eder. Eldeki cevizlerle hışırtı yapmak; düşmanlığa, içi çürük ceviz; haram mala, çok sayıda cevize malik olmak; biriyle kavga etmeye, düşmanlığa işarettir.
Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Bostandan ceviz toplayan, bir kadın sayesinde mala konar.
Ceviz kabuğu bazılarına göre iyi bazılarına göre kötüdür. Bir rivayete göre, cimri bir adamın itibarıdır

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar