Connect with us

Rüya

Rüyada Cin Tabiri

Published

on

Rüyada Cin tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Cin görmek, dünya ve onun gurur vesilesi olan şeyleri uğruna hile yapmaktan sakınmayan kimseye; Görülen
cin alim, doktor, iyilik sahibi ve iyi vasıflı biri ise müslümana yararı dokunan iyi kimseye, Evine cin girdiğini
görmesi hırsız veya düşman girmesinee; Cin görmek bazen yolculuğa, hırsızlık yapmaya, zina ve kumara, içki
içmeye, bid’at işlenen yerlere, kilise ve eğlence yerlerine, Yollarda görülen cin yol kesici eşkiyalara, Cami ve
güzel yerlerde görülen cinler onların müslüman olanlarına; Cin çarptığını görmek faiz yemeye, haram
kazanmaya, sihir yapmaya yahut dünyalığını yitirerek üzülüp kederlenmesine delalet eder.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında cin veya peri görmesi; o kimsenin tehlikeli birtakım maceralara atılacağına, dolayısıyla maddeten ve manen çökeceğine delalet eder.


Nablusi: Cin görmek, dünya işi ve gururu için hilekar bir kimse ile tabir edilir. Görülen cinin hekim, ihsan sahibi, alim ve hatip olması bundan müstesnadır. Rüyada, cin olduğunu gören kimsenin hilesi çok olur. Cinin kapısının yakınında durduğunu görse, o kimse zarara uğrar yahut üzerinde yapması lazım gelen bir nezri (adağı) olduğuna veya ona isabet edecek bir darlık ve zillete delalet eder.
Birisinin evine cinlerden girip bir şeyler yaptığını gören kimsenin evine düşman veya hırsızlar girerek o kimseye bir zarar getirirler. Cine Kur’an öğrettiğini yahut cin tayfasından birisi kendisinden Kur’an dinlediğini görse, reislik ve valilik gibi makamlara nail olur. Cinle sohbet ettiğim gören kimse, yolcu ve sır sahiplerinin durumlarına muttali olan kimseye yakın olur. Cin görmek bazen kara ve denizde yolculuk yapmaya, kapıp kaçırmaya, hırsızlığa, zinaya, içki içmeye, bid’at yerlerine, kiliseye, dükkanlara, güzel sesle türkü veya şarkı söylemeye, zenginliğe ve çalgılara delalet eder. Cinleri görmek hokkabaz ve sihirbazlara delalet eder.
Cinlerin Müslüman ve kafirleri, onların emir ve yasakları ve hareketleri arası da tefrik edilir. Şöyle ki; eğer onlardan birisi iyilikle emretse, kötülükten nehyetse yahut hayır ile haber verse o cin Müslümandır. Bunların aksini yapan kafirdir. Cinlerden biriyle evlendiğini gören kimse itaatsiz ve fasık birisine müptela olur.
bazen da o kimse bir yaramaz binek satın alır. Bu rüyanın sahibi mülke ehil ve müstahak ise mülke malik, yahut defnedilmiş bir mala nail olur.
Bir melik rüyada bir cini tutup onu hapsedip zincire vurduğunu görse, o melik bir beldeyi istila eder ve orada olan küffarı tutup esir ederek hapseder. Bu rüyayı salih bir kimse görse, şeytandan kendisini oruçla korur ve nefsinin şehvetlerini kırar.
Cinlerin babası olan Can’ı yere yatırdığını gören kimse cinlerin ve onların delalet ettiği kimsenin şerrinden emin olur. Kendisini cinlerin yere düşürdüğünü gören kimseye cin dokunur ve cinlerden ona bir zarar gelir. bazen da bu rüyayı gören faiz yer, cinlerin melikleri, liderlere, valilere, şeyhlere, alimlere yahut çocukların muallimlerine yahut borçludan alacaklarını isteyen kefillere delalet eder.
Cinlerin meliklerinden biriyle dost olduğunu gören kimse, cinlerin delalet ettiği kimse ile tanışır. bazen da o kimse tanınmış ve kahin olur. Yahut hırsız v.s. gibilerin yaptıklarını teftiş eder. bazen da tövbe ve istiğfar ederek Hakka tabi olup hidayete erer. Yahut ilim ve Kur’an ehlinden olur. bazen da çocukların öğretmeni ve terbiyecisi olur.
Cinin yerlerde ve yollarda bulunanı yol kesiciye, hayvan tersi ve gübresi dökülen yerde bulunanları bekçiye, kuyu ve hamamda bulunanları zina eden erkek ve kadınları kandıranlara delalet eder.
Cinlerin evlerde bulunanları da, şerli ve yaramaz komşulara delalet eder. bazen cini görmek, yakıcı ateşe, bazen da ateşte imal edilen cam v.s. gibi kaplara delalet eder. bazen da cinleri zikrettiğimiz yerlerde görmek, ejderha, yılan ve akrep gibi yer haşerelerine ve insanların rahatsız olacakları şeylerin çıkmasına delalet eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar