Connect with us

Rüya

Rüyada Çivi Tabiri

Published

on

Kendinin kulak veya başka bir organından bir yere çivilendiğini görmek aleyhte sözlenecek söze yahut hayret edlecek bir şeye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada çivi görmek, devlet başkanına işarettir. Çivi görmek, ordu, asker, yardımcı ve sayılı paralara işarettir.
Çivi, halkın işlerine kavuşabilmeleri için vasıta olan bir adama işarettir. Çivi evlenmeye işarettir.Bir şeye çivi çaktığını gören kimse, evlenir.Çok çivi kuvvet ve menfaata işarettir. Rüyada çivileri görmek, kızgınlığını gidermeye işarettir.Çivi, fesatçı bir toplulukla sohbet eden insanlara da işarettir.


Diyanet: Rüyada çivi görülmesi; muhtelif şekillerde tabir edilmektedir. Bir kimsenin rüyasında çivi bulduğunu görmesi; o kimsenin bir kardeşi olacağına, rüyasında yere çivi çaktığını gören kimsenin; kardeşinin evleneceğine, rüyasında arkasına çivi çaktığını gören kimsenin; ahlâkı ve huyu güzel olan bir oğlunun dünyaya geleceğine ve adının meşhur olacağına yorumlanır. Şimdi ünlü rüya tabircilerinin rüyada çivi görülmesi ile ilgili yorumlarını sunmaya çalışalım: Kirmâni’nin yorumuna göre: Rüyada çivi görülmesi, dünya işlerinde sebat etmekle tabir edilir Bir kimsenin rüyasında demirden, bakırdan, altından, gümüşten, dökümden, kemikten veya ağaç cinsinden olan herhangi bir şeyden elinde bir çivi olduğunu ve onu bir yere çaktığını görmesi; o kimsenin eğer bekâr ise evleneceğine veya sâdık bir dost kazanacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında çakmış olduğu çivinin yerinde sağlam bir şekilde kaldığını görmesi; o kimsenin muradına ereceğine ve arzularının gerçekleşeceğine, kişinin rüyasında bir tahtaya veya bir direğe çivi çaktığını görmesi; o kimsenin kötü ve yalancı bir kimseden bu huylarını bırakmasını ve doğru olmasını isteyeceğine delalet eder. Câbiru’l-Mağribî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında demirden bir çivi görmesi; o kimsenin işlerinin iyi gitmediğine, bir kimsenin rüyasında ağaçtan veya kemikten bir çivi görmesi; o kimsenin kuvvetine ve iyi haline işaret eder. Rüyanızda elinizdeki demir çiviyi bir yere çaktığınızı görmeniz; bir oğlunuzun olacağına ve bu çocuğun da ilim ve hikmet tahsili yapacağına, rüyanızda elinizde bulunan altın veya gümüş bir çiviyi bir yere çaktığınızı görmeniz; sizin zengin olacağınıza ve ticâret yaparak para kazanacağınıza yorumlanır. Câfer-î Sâdık’ın yorumuna göre: Rüyada çivi görülmesi dört şekilde yorumlanır. Bunlar da: Kardeş, evlâd, sâdık dost ve evlenmek. İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Rüyada çivi görülmesi; vali veya devlet başkanına yorumlanır. Bazen de çivi görülmesi; evlenmeye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir yere çivi çaktığını görmesi; o kimsenin evleneceğine, rüyada çok miktarda çivi çaktığını gören kimsenin; menfaate kavuşacağına, kişinin rüyasında sadece çiviler görmesi; o kimsenin öfke ve hırsını yeneceğine delalet eder. Rüyanızda çivi üstüne oturduğunuzu görmeniz; bir işinizde sebat edeceğinize ve devamlılık göstereceğinize yorumlanır. Rüyanızda bakır bir çivi görmeniz; işlerinizin ters gideceğine işaret şeklinde tabir edilir. Hülâsa rüyada çivi çakıldığının görülmesi; bu konuda yapılan yorumların ortak noktası, o kimselerin evleneceklerine işaret şeklinde yorumlanır.


Nablusi: Rüyada çivi görmek, emir veya halifedir. Çivi görmek, ordu, asker, yardımcı ve sayılı paralara delalet eder. Çivi, halkın işlerine kavuşabilmeleri için vasıta olan bir adama delalet eder. Çivi evlenmeye delalet eder. Bundan dolayı rüyada, def, daire veya kadına delalet eder. Bir şeye çivi çaktığını gören kimse, evlenir. Çok çivi kuvvet ve menfaata delalet eder. Rüyada çivileri görmek, kızgınlığını gidermeye delalet eder. Çivi, fesatçı bir toplulukla sohbet eden insanlara da delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada çivi görmenin birkaç türlü tabiri vardır. Rüyasında çivi bulduğunu gören, kardeş gibi bir dost edinir. Duvara çivi çakan, erkek kardeşini yerinde ve evinde tutar. Yere çivi çaktığını görenin, erkek kardeşi evlenir. Arkasına çivi çakıldığını görenin, şöhreti yeryüzünü tutacak dindar, çok kudretli ve kıymetli bir oğlu olur.
Kirmani’ye göre, rüyada çivi görenin, din ve dünya hayatında şerefi kalıcı olur. Elinde demir, bakır, altın, gümüş, dökme, kemik veya ağaçtan yapılmış bir çivi olduğunu, bunu yere çaktığını gören; evlenir veya sadık bir dost edinir. Çaktığı çivinin yerinde sağlam durduğunu gören; muradına ulaşır. Emeli yerine gelir. Bir tahtaya veya direğe çivi çakan münafık ve yalancı bir şahıstan sadakat bekler.
Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Rüyasında dökme veya demirden yapılmış çivi görenin işleri ters gider. Şayet çivi ağaç veya kemikten imal edilmişse, rüya sahibi için kuvvet, iyi hal ve güzel amel işaretidir. Elindeki demir çiviyi yere çakanın bir oğlu olur. Ya ilim ve hikmet tahsil eder, yahut alimleri ve hukemayı sever. Onlarla sohbet eder. Yere altından veya gümüşten çivi çakan, zengin olur. Ticaretten kar sağlar.
Ebu Said’ül Vaaz’a göre çivi; halife veya devlet idarecilerinden biriyle tabir olunur.
Cafer-i Sadık ise, çivi rüyasını dört türlü yorumlar. Bunlar: Erkek kardeş, evlat, sadık dost, ve evliliktir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar