Connect with us

Rüya

Rüyada Çoban Tabiri

Published

on

Rüyada Çoban tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Öğretmene, memura, yargıca, halkın büyüğüne; Çoban bazen adaletle hükmeden kimseye, Koyun çobanı
olduğunu görmek velayete ve ehil olanlar için yüksek memurluğa, Domuz çobanı olduğunu görmek bid’ate,
hıristiyan din ve dünya görüşüyle aile ve toplumu şekilllendirmeye çalışmaya, Çoban olmak sorumluluğa, ev
halkının akibetinden dolayı hesap vermeye delalet eder. ( Çoban değneği için Bakınız; Değnek.)


Diyanet: Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Rüyada çobanlık yapıldığının görülmesi; memuriyet ve büyüklük ile tabir edilir. Kişinin rüyasında koyun sürüsünü otlatırken bir koyunu kurdun kaptığını ve diğerlerinin de kaçtığını görmesi; o beldeden devletin zulmünden dolayı halkın kaçacağına delalet eder. Danyâl (a.s.)’ın yorumuna göre: Rüyanızda koyun çobanlığı yaptığınızı görmeniz; hayır ve menfaate nail olacağınıza, beygir çobanlığı yaptığınızı görmeniz; bir memuriyete tayin edileceğinize, merkep çobanlığı yaptığınızı görmeniz; şerefe ve ikbâle mazhar olacağınıza öküz çobanliğı yaptığınızı görmeniz; şeref ve şöhrete erişeceğinize, deve çobanlığı yaptığınızı görmeniz; berekete nail olacağınıza ve hacca gideceğinize delaletle yorumlanır. İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Rüyanızda çoban olup hayvan sürülerini otlattığınızı görmeniz; bir memuriyete gireceğinize, bir çobanla konuştuğunuzu görmeniz; bir iş bulmak maksadıyla bir yerlere müracâatta bulunacağınıza veya işinizden ayrılıp başka bir işe gireceğinize işaret eder. Rüyanızda sürülerinizi otlatırken bir ağaca yaslanarak kaval çaldığınızı veya başka bir çobanın çaldığı kavalın sesini dinlediğinizi görmeniz; ölümünü beklediğiniz bir kimsenin ânî olarak ölmesi neticesi onun mirasına konacağınıza delalet eder. Sâlimî’nin yorumuna göre: Kişinin rüyasında çoban olup koyun güttüğünü görmesi; o kişinin halen yapmakta olduğu işinde yükselerek amirlik makamına terfi edeceğine, kişinin rüyasında kaval çaldığını görmesi; emri altında çalışanlara veya arkadaşlarına faydası dokunacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında gütmekte olduğu koyunları sürerek köye getirdiğini görmesi; o kimsenin çok mala ve zenginliğe erişeceğine ve böylece de fakirlikten kurtulacağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada çoban görmek, velayettir. Çoban, öğretmene, sultanın emri ile memur olana ve hakime delalettir. Bir kimse rüyada Arap olarak koyun güttüğünü, halbuki güdeceği yerleri bilmediğini görse, manasını güzel bilmediği halde Kur’an okur. Arapla yabancıdan doğmuş erkek develerin çobanı Arap,olmayan bir kavme validir. Yine çoban, raiyyeti üzerine validir ki, raiyyeti, işleri için onun yanında toplanır. Ona sığınır ve onun emrine itaat ederler.
Bir kimsenin rüyada kendisini çoban görmesi, onun koyunlardan gördüğü ve yukarıda anlatıldığı gibi bir vilayete vali olmasına delalet eder. Rüyada görülen çoban halkın büyükleridir. Çobanı görmek sanın yüceliğine insaf ve adaletle halka hükmetmeye delalet eder. Ancak domuz çobanı görmek, müstesnadır. Bu halde tabir, hıristiyan ve bid’at sahibi kimselerle düşüp kalkmaya delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada çobanlık yaptığını görmek; mala ve helal rızka delalettir.
Ebu Said’ül Vaaz’ın yorumuna göre bu rüya; layık olan için, velayet(*) ve memuriyeti ifade eder. Yüksek mertebelere çıkmaya ehliyeti olmayan bu rüyayı görürse; bir cemaate, ailesine veya akrabalarına başkanlık yapar.
Koyun sürüsü otlakta iken, kurdun hayvanlardan birini kaptığını diğerlerinin de kaçtığını görmek; hükumetin zulmüne, halkın da bu mezalimden kaçmaya çalışacaklarına işarettir.
Danyal (A.S.) diyor ki: Koyun çobanlığı, hayır ve menfaattir. Beygir çobanlığı; şan, şeref, memuriyet, merkep çobanlığı; şeref ve baht açıklığı, öküz çobanlığı; o yılın feyiz ve bereketi, deve çobanlığı ise, din ve takvada(**) kurtuluş ile hac ifadesidir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar