Connect with us

Rüya

Rüyada Değirmen Tabiri

Published

on

Rüyada Değirmen tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Bütün yönleriyle hayata ve hayatın cilvelerine, Bekar erkek ve kız için evlenmeye, yoksul için zenginliğe,
ailenin bütün fertleri için sıkıntı ve dartıktan kurtulmaya, Ev değirmeni dünya nimetlerine, değirmen
bulunmayan evde değirmen görmek sıkıntı ve şiiddete, Cami, çarşı vs. gibi yerlerde değirmen görmek savaş
ve mücadeleye, Değirmende tahıl öğütmek rızık temininde kolaylık ve sürekliliğe, Su değirmeni dünya işlerinde
yetkili konumdaki bir kimseye, Değirmen taşının dönmesi yolculuğa, buğdaysız dönmesi üzüntü ve şiddete,
Değirmende görülen aksaklık yahut hoş olmayan durum piyasanın daralmasına, işlerin iyi gitmemesine,
Değirmende öğütülen gıda maddelerinin tamamı rızka, Değirmen taşının kırılması sıkıntıda olanın bundan
kurtulmasına, hapis olanın hürriyetine kavuşmasına, hastanın iyi olmasına, tehlikeden kurtulmaya yahut vefat
etmeye, Değirmenin taş, toprak vs. gibi maddeler öğütmesi korku, sıkıntı ve çetinliğe, Su değirmeninde
yenilmeyen her türlü şeyi öğütmek kıtlığa ve pahalılığa, insan öğütüldüğünü görmek anarşiye, fitne ve
ölümlere, Değirmende kına, hatmi çiçeği, çöğenotu, acıbakla, yaban kirazı vb. öğütmek ( ya da öğütüldüğünü
görmek) borçları ödemeye, şifa bulmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve temizliğe, Değirmende içine un
konulan tabutu (tekneyi) görmek hak ile batılın arasını ayıran hakime, ilim ve hidayete, Su değirmeni yağmura,
yel değirmeni değişik kimselerin devamlı olmayan düşmanlığına delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Değirmenci.)


Molla Cami: Rüyada değirmen görmek, aile halkının sıkıntı ve darlıktan kurtulmasına yahut fakirlikten so a zenginliklerine, bekar erkek için eşe. bekar kız için kocaya işarettir.Değirmen bulunmayan bir evde değirmen görmek, şiddet ve zorluklara,düşmanlığa işarettir.Eğer değirmende ekmek, et veya bal öğütse, aile halkının bozucu, gösteriş maksatlısı ve sevici olmalarına işarettir.Değirmende buğday veya arpa veya kendisinden istifade edilen faydalı bir şey ögütse, aile halkının işlerinin kolaylığına ve rızıklarının yolunda gitmesine, hastalıklardan şifa bulmalarına, işlerini idare eden kimseyi yenilemelerine, işarettir.Şehir ve kasabanın ortasında görülen büyük değirmen, eğer o şehir ve kasaba harap ise meydana çıkacak savaşa işaret eder,hususiyle o değirmende ateş veya büyük taş ögütülürse, eğer şehir harap değilse ve orada öğütülen kötü kokulu arpa, su, çamur ve yahut et olursa salgın hastalığa işarettir.Bazı tabirciler, su üzerinde bulunan değirmen, işlere nezaret eden ve elinden çok mal geçen bir adamdır, dediler. Bir kimse o adama sığınsa. onun çalışma ve gayreti güzel olur.Rüyada değirmenin döndüğünü gören kimseye değirmendeki un miktarınca gelecek hayra işarettir.Bazen değirmenin döndüğünün görülmesi yolculuk, değirmenin buğdaysız dönmesi şiddet ve sıkıntıdır.Değirmenin eğrilik ve aksaklık ile dönmesi piyasanın pahalığına işarettir.Bir kimse kendisinin dolap ile dönen bir değirmenin olduğunu görse, temiz bir nzka işarettir. Bir şey Öğütmeksizin değirmenin döndüğünü görmek, yolculuktur.Değirmenin sebepsiz olarak döndüğünün görülmesi, ecelin yaklaşmasına işarettir.


Diyanet: Bütün yönleriyle hayata ve hayatın cilvelerine, Bekar erkek ve kız için evlenmeye, yoksul için zenginliğe, ailenin bütün fertleri için sıkıntı ve darlıktan kurtulmaya, Ev değirmeni dünya nimetlerine, değirmen bulunmayan evde değirmen görmek sıkıntı ve şiddete, Cami, çarşı vs. gibi yerlerde değirmen görmek savaş ve mücadeleye, Değirmende tahıl öğütmek rızık temininde kolaylık ve sürekliliğe, Su değirmeni dünya işlerinde yetkili konumdaki bir kimseye, Değirmen taşının dönmesi yolculuğa, buğdaysız dönmesi üzüntü ve şiddete, Değirmende görülen aksaklık yahut hoş olmayan durum piyasanın daralmasına, işlerin iyi gitmemesine, Değirmende öğütülen gıda maddelerinin tamamı rızka, Değirmen taşının kırılması sıkıntıda olanın bundan kurtulmasına, hapis olanın hürriyetine kavuşmasına, hastanın iyi olmasına, tehlikeden kurtulmaya yahut vefat etmeye, Değirmenin taş, toprak vs. gibi maddeler öğütmesi korku, sıkıntı ve çetinliğe, Su değirmeninde yenilmeyen her türlü şeyi öğütmek kıtlığa ve pahalılığa, insan öğütüldüğünü görmek anarşiye, fitne ve ölümlere, Değirmende kına, hatmi çiçeği, çöğenotu, acıbakla, yaban kirazı vb. öğütmek (ya da öğütüldüğünü görmek) borçları ödemeye, şifa bulmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve temizliğe, Değirmende içine un konulan tabutu (tekneyi) görmek hak ile batılın arasını ayıran hakime, ilim ve hidayete, Su değirmeni yağmura, yel değirmeni değişik kimselerin devamlı olmayan düşmanlığına delalet eder.


Diyanet: Rüyada değirmen görmek, aile halkının sıkıntı ve darlıktan kurtulmasına yahut fakirlikten sonra zenginliklerine, bekâr erkek için eşe, bekâr kız için kocaya işarettir. Değirmen bulunmayan bir evde değirmen görmek, şiddet ve zorluklara, düşmanlığa işarettir. Eğer değirmende ekmek, et veya bal öğütse, aile halkının bozucu, gösteriş maksatlısı ve sevici olmalarına işarettir. Değirmende buğday veya arpa veya kendisinden istifade edilen faydalı bir şey öğütse, aile halkının işlerinin kolaylığına ve rızıklarının yolunda gitmesine, hastalıklardan şifa bulmalarına, işlerini idare eden kimseyi yenilemelerine, işarettir. Şehir ve kasabanın ortasında görülen büyük değirmen, eğer o şehir ve kasaba harap ise meydana çıkacak savaşa işaret eder, hususiyle o değirmende ateş veya büyük taş öğütülürse, eğer şehir harap değilse ve orada öğütülen kötü kokulu arpa, su, çamur ve yahut et olursa salgın hastalığa işarettir. Bazı tabirciler, su üzerinde bulunan değirmen, işlere nezaret eden ve elinden çok mal geçen bir adamdır, dediler. Bir kimse o adama sığınsa, onun çalışma ve gayreti güzel olur. Rüyada değirmenin döndüğünü gören kimseye değirmendeki un miktarınca gelecek hayra işarettir. Bazen değirmenin döndüğünün görülmesi yolculuk, değirmenin buğdaysız dönmesi şiddet ve sıkıntıdır. Değirmenin eğrilik ve aksaklık ile dönmesi piyasanın pahalığına işarettir. Bir kimse kendisinin dolap ile dönen bir değirmenin olduğunu görse, temiz bir rızka işarettir. Bir şey Öğütmeksizin değirmenin döndüğünü görmek, yolculuktur. Değirmenin sebepsiz olarak döndüğünün görülmesi, ecelin yaklaşmasına işarettir.


Nablusi: Rüyada değirmen görmek, aile halkının sıkıntı ve darlıktan kurtulmasına yahut fakirlikten sonra zenginliklerine, bekar erkek için zevceye, bekar kız için kocaya ve evdeki hizmetçiye delalet eder.
Değirmen bulunmayan bir evde değirmen görmek, şiddet ve çetinliklere, düşmanlığa delalet eder. Eğer değirmende ekmek, et veya bal öğütse, aile halkının fesad ve riyalarına ve sevici olmalarına delalet eder. Değirmende buğday veya arpa veya kendisinden istifade edilen faydalı bir şey öğütse, aile halkının işlerinin kolaylığına ve rızıklarının yolunda gitmesine, hastalıklardan şifa bulmalarına, işlerini idare eden kimseyi yenilemelerine, delalet eder.
Şehir ve kasabanın yahut camilerin ortasında görülen büyük değirmen, eğer o şehir ve kasaba harap ise meydana çıkacak harbe delalet eder, hususiyle o değirmende ateş veya büyük taş öğütülürse. Eğer şehir harap değilse ve orada öğütülen kötü kokulu arpa, su, çamur veyahut zayıf et olursa vebaya delalet eder. Bazı tabirciler, su üzerinde bulunan değirmen, işlere nezaret eden ve elinden çok mal geçen bir adamdır, dediler. Bir kimse o adama iltica etse, onun çalışma ve gayreti güzel olur.
Rüyada değirmenin döndüğünü gören kimseye değirmendeki un miktarınca gelecek hayra delalet eder. Bazan değirmenin döndüğünün görülmesi yolculuk, değirmenin buğdaysız dönmesi şiddet ve sıkıntıdır.
Değirmenin eğrilik ve aksaklık ile dönmesi piyasanın pahalılığına delalet eder.
Bir kimse kendisinin dolap ile dönen bir değirmeninin olduğunu görse, temiz bir rızka nail olur. Bir şey öğütmeksizin değirmenin döndüğünü görmek, yolculuktu1″. Değirmenin sebepsiz olarak döndüğünün görülmesi, ecelin yaklaşmasına delalet eder. El değirmeni, iki fasık arkadaşa delalet eder ki, başkaları tarafından onların hallerini düzeltmek mümkün değildir.
Bir kimse eliyle değirmeni döndürdüğünü ve onunla un öğüttüğünü görse, dininde ve geçiminde eline itimad eder. Öğülen un mlk-tarınca geçim ve rızka nail olur. Değirmen kötü işlere ve kendilerinden emniyet olunan hizmetçilere delalet eder. Bazı tabirciler, değirmen düğün ve sünnet yemeğine delalet eder, dediler. Elinde değirmen olduğunu gören kimse, dövülür ve hapsedilir.
Değirmeninin kırıldığım ve bozulduğunu gören kimse hapis ise hapislikten çıkar. Üzüntü ve kederde ise bunlardan kurtulur. Eğer tehlikeli bir işte ise necat bulur. Yahut ölür.
Bir kimse değirmeninin olduğunu, su ile yahut susuz olarak yiyecek öğüttüğünü görse, o kimsenin geçimi başkasının çalışması ile meydana gelir. Ve onun kuvvet ve selahında geçimi değirmenin kuvveti ve öğütmek için döndüğü yerin güzelliği ve sağlamlığı nisbetin-cedir. Değirmenin taşının kırıldığını görse, sahibi vefat eder.
Değirmenin taş öğüttüğünün görülmesi korkudur. Değirmen korkuya da delalet eder.
Değirmen satın aldığını gören kimse bekar ise evlenir. Yahut oğlunu veya kızını evlendirir. Ya da bir hizmetçi satın alır. Yahut yolculuk yapan birisi ise seyahata çıkar.
Yel değirmeni devamlı olmayan düşmanlıktır. Bazıları da değirmenin kırılıp bozulması, sahibinin üzüntü ve kederden halas olmasına, bazıları ise sahibinin ölümüne delalet eder, dediler. Zaferan değirmeni ferahlık ve sevince, halin güzel olmasına, güzel methedilmeye, bazan da safya hastalığına delalet eder. Değirmen, kadın veya erkeğe delalet ederse, onların yakarlı olmaları ile tabir edilir.
Su ve hava değirmeni güç olan şeyi kolaylaştırmağa, gemilerin gitmesine, yağmurun yağmasına, delalet eder. El değirmeni rahata, üzüntüden kurtulmağa, bazan da zevce veya cariye tarafından şer ve düşmanlığa delalet eder. Bazı kere hanıma, geçime ve rızka delalet eder. Eğer hanımın iddeti tamamsa, onun değirmen görmesi, işin yerine getirilmesine ve çabucak yapılan yolculuğa delalet eder. Bazan da el değirmeni, çok yiyen, çok şerli ve israfcı bir kadına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Ebu Said’ül Vaaz su değirmenini, idare etme sanatında başarılı, kararlarında isabetli, aynı zamanda çok zengin bir adamla yorumluyor. Değirmenin çarkının kırılması; sahibinin vefatına işarettir. Değirmende un öğütmek; hayır ve menfaattir. Bu rüyayı gören kişi, başkalarına da faydalı olur. Değirmenin bozulduğunu, bu yüzden işlemediğini yahut taşının çalındığını görmek; değirmen sahib
inin bir zarara uğrayacağına
veya hastalanacağına delalettir. Değirmenin dönmesi; yolculuğa, rızkın toplanmasına, bir rivayete göre harbe delalettir.
İbn-i Şirin (rahmetullah) diyor ki: Rüyada değirmen görmek; düşmanlık ve savaş işaretidir. Sahibi bilinmeyen değirmen, umumi bir harbe delalettir. Değirmen rüya sahibinin tanıdığı birine veya bizzat kendisine ait ise, düşmanlık bu iki kişi arasında vuku bulur. Değirmen taşının buğdaysız ve boş olarak dönmesi; yolculuktur. Değirmen taşının buğday veya başka bir hububat üzerinde dönmesi ise, umumi halin şöyle böyle devamına işaret eder.
Kirmani’ye göre, rüyasında değirmen taşının demirden veya bakırdan olduğunu görmek; şiddetli bir düşmanlık ve savaştır. Değirmen taşının şişeden olması, kadınlar yüzünden halk arasında meydana gelecek düşmanlığa işaret eder. Su değirmenini eliyle çeviren işlerini kimseden yardım almadan yürütür.
Cafer-i Sadık (R.A.), değirmen rüyasını beş türlü tabir eder.
Bunlar: Devlet başkanı, başbakan veya yardımcısı, kuvvet, yiğitlik ve zabıta memurudur. Değirmen yerini görmek; büyük bir reis ve hatırlı bir idareciye işaret eder.
Halid’ül İsfani demiştir ki: Su veya hayvan vasıtasıyla çalışan bir değirmen; hayır ve berekete, geçimin kolaylaşmasına işaret eder. Değirmen çarkı dönüyorsa; harbe, dönmüyorsa; evlenilecek kadına delalettir. El değirmeni ile un öğütmek; hayır ve menfaattir. Bu rüya sahibi, elinin emeğiyle kazanır, bundan fakirlere dağıtır. Bir rivayete göre hayırlı ve zengin bir kadınla evlenir veya güzel bir cariye satın alır. Değirmen çarkının çalınması yahut kırılıp parçalanması iyi değildir. Rüya sahibinin vefatına, işaret eder. Eğer çarkı böyle ziyana uğrayan değirmenin sahibi biliniyorsa, onun vefatına delalet eder.
Yel değirmeni de su değirmeni gibi tabir edilir. Ancak bu rüyada, yel değirmeninin kolları dikkate alınır. Ateş ve gazla çalışan değirmenin yorumu da böyledir. Değirmenin büyüklüğü, küçüklüğü, yüksekliği veya genişliği tabirde çok mühimdir.
İbn-i Kesir için yel değirmeni, savaş ve düşmanlık ifadesidir. Halkın buğdayını öğütmek üzere yel değirmeni yapan; şayet ehil ve layıksa hüküm sahibi olur. Meclise girer. Rüya sahibi halktan biriyse, rızkını toplamak için çalışır.
Yel değirmeninin kollarını (yelkenlerini) boyalı ve nakışlı görmek geçimin kolay ve güzel olmasına, işlerin yoluna girmesine ve arzuların gerçekleşmesine işarettir. Yel değirmeninin yelkenlerini asıp açtığını gören istifade edeceği, menfaat sağlayacağı bir işe başlar. Kolları olmayan bir yel değirmeni ile un öğütmek; ahlaksız bir kadınla evliliğe işarettir. Rüyayı gören kadınsa, iffetini kaybeder.
Herhangi bir değirmene girmek; rızk temin edilecek bir yere girmektir. Yel değirmeni için yelken ve dolap kanatları almak; evlilik işaretidir.
Abdulgani’en Nablusi rahmetullah diyor ki: Buğday öğütülen değirmen hakla batılın ayrılması gibidir. Rüya buna göre yorumlanır. Çünkü orada da ilim, adalet insaf, hüküm ve ferman vardır. Öğütülen hububatın zekatı verilir. Bu sebeple rızk ve faydanın tesilcisidir. Değirmen taşları üst üste durur. Bu da karı kocaya işaret eder.
Bir başka rivayete göre değirmen görmek; üzüntüye, göğüs darlığına, baş ağrısına delalettir. Rüyayı yorumlayan bu hususları ve rüya sahibinin durumunu göz önüne almalıdır. Değirmenin buğday yerine insan öğütmesi, iyi bir rüya değildir. Fitne ve fesatla beraber toplu ölümlerin habercisidir. Kına, hatmi, sedir v.b. şeyleri öğütmek temizliğe, hastalıkların son bulmasına, kederden kurtulmaya ve borçların ödenmesine delalet eder. Değirmende yenmeyen bir şey öğütmek, kıtlık ve pahalılık işaretidir. Unun çoğalıp değirmen mahzenlerini doldurması ise ucuzluk, bol rızk ve şifa ile yorumlanır.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar