Connect with us

Rüya

Rüyada Delikanlı Tabiri

Published

on

Rüyada Delikanlı tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Temiz yüzlü delikanlı görmek hayırlı nasibe, düşmana galip gelmeye, ihtiyaçların giderilmesine ve hayırlı insana,
Delikanlı görmek akılsızlık yapmaya, acemice davranmaya, Delikanlı bazen dolunaylı bir gecede açık havada
gezinmeye, Delikanlı ile oynaşmak hileli ve şaibeli işlere yeltenmeye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada genç ve yiğit delikanlı görmek,düşmana galip gelmeye işarettir.Delikanlı görmek, anarşist ve zalim kimselere galip gelmeye ve onlardan intikam almaya işarettir. Bazen ihtiyaçların bitmesine işarettir.Rüyada genç bir delikanlı ile oynadığını gören kimse, hileli ve mahzurlu bir şeye düşer.Bir kimse rüyada bir erkek çocukla oynaştığını veya ondan istediğini görse,o kimsenin çirkin bir işte bulunmasından korkulur.


Diyanet: Temiz yüzlü delikanlı görmek hayırlı nasibe, düşmana galip gelmeye, ihtiyaçların giderilmesine ve hayırlı insana, Delikanlı görmek akılsızlık yapmaya, acemice davranmaya, Delikanlı bazen dolunaylı bir gecede açık havada gezinmeye, Delikanlı ile oynaşmak hileli ve şaibeli işlere yeltenmeye delalet eder. Rüyada genç ve yiğit delikanlı görmek; düşmana galip gelmeye işarettir. Delikanlı görmek, anarşist ve zalim kimselere galip gelmeye ve onlardan intikam almaya işarettir. Bazen ihtiyaçların bitmesine işarettir. Rüyada genç bir delikanlı ile oynadığını gören kimse, hileli ve mahzurlu bir şeye düşer. Bir kimse rüyada bir erkek çocukla oynaştığını veya ondan istediğini görse, o kimsenin çirkin bir işte bulunmasından korkulur.


Nablusi: Rüyada genç ve yiğit delikanlı görmek, Hz. İbrahim (A.S.) ın meşhur kıssasına kıyasen nasip ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Nitekim: «Dediler: «İşittik ki kendisine İbrahim denilen bir genç bunları diline doluyordu» mealindeki ayet-i kerimesiyle izah buyurulduğu gibi İbrahim (A.S.)’ın putları kırması ve hasımlarına karşı mücadele ederek galip gelmesi ve onları aciz bıraktığı malumdur.
Delikanlı görmek, anarşistlere, zalim kimselere, onlara galip gelmeye, ve onlardan intikam almaya delalet eder. Bazan ihtiyaçların bitmesine delalet eder. Çünkü eserde: «İhtiyaçlarınızı gidermek için güleryüzlülerden yardım isteyiniz» diye varid olmuştur.
Genç bir delikanlı rüyada güzel bitmiş bir ekin görse tüylerinin bitmesine delalet eder. Genç bir delikanlının tenha ve korkulu bir yerde bitki, çalı ve ağaç gibi şeyler görmesi onda bitecek saç ve sakalın insanları ürküteceğine delalet eder. Bazan güzel yüz görmek, on-dört günlük ayı görmeye delalet eder.
Rüyada genç bir delikanlı ile oynadığını gören kimse, hileli ve mahzurlu bir şeye düşer. Bir kimse rüyada genç bir oğlanla oynaştığını veya ondan istediğini görse, o kimsenin çirkin bir işte bulunmasından korkulur.
Rüyada kendisini genç bir oğlanın üzerinde görmesi abdesti bozan küçük ve büyük abdestten birisinin taharet ve namazda vaki olmasına veya o gencin güzellik ve çirkinliği nisbetince kendisine bir hayır veya şer gelmesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada güler yüzlü, orta boylu, itaatkar bir delikanlı, maksada ulaşmaya ve sevinmeye işaret eder.
Bir rivayete göre; gönülden sevinilecek müjdedir. Fakat, bazılarına göre bu rüya, düşmanla tabir olunur. Eğer delikanlı çirkinse, mutlaka düşmandır. Bir kısım tabirciler de çirkin görünüşlü ve kaba saba kıyafetli delikanlıyı üzüntü ve kederle yorumlamışlardır.
Rüyada bilinen bir delikanlıyı sevinç içinde görmek; hayır ve ni’mettir. Onda ayıp ve noksan bir hal görmek; bu yorumun zıddıdır. Şayet delikanlı meçhul biri ise, düşmanla veya müjdeyle tabir edilir.
Ebu Said’ül Vaaz rüyada delikanlı görmeyi düşmanla yorumluyor. Delikanlı beyaz tenli ise; düşman gizlidir. Esmerse; düşman zegin, sarı ise; ihtiyardır. Bir delikanlının ardından giden düşmanına galip gelir.
Tabirciler arasında yorumu ihtilaflı rüyalardan biri de, delikanlı olmaktır. Bazılarına göre rüyasında delikanlı olduğunu gören; sevinir ve feraha çıkar. Fakat, bir kısmı için, rüya sahibinin dininde ve dünyasında eksikliğe işaret eder. Bazen de rüyayı gören vefat eder yahut hırsları ve istekleri yüzünden yakın dostları kendisine düşman olur.
Çocuklukla delikanlılık arasında bulunan ve sıbyan denilen çocukları görmek de delikanlı rüyası gibi tabir edilir. Bunlarda görülen güzel ve çirkin haller yorum sırasında dikkate alınmalıdır.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar