Connect with us

Rüya

Rüyada Demirci Tabiri

Published

on

Rüyada Demirci tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Bilinmeyen demirci büyük bir sultana, Bilinen demirci güçlü, becerikli, heybetli kimseye, Demirci Azrail
Aleyhisselama, Demirciye uğramak bir sıkıntıya düşmeye, Demirci olduğunu görmek güce, mülk sahibi olmaya,
Üstü başı kirli ve katran suratlı demirciniin dükkanına girip, onun yanına oturmak azabı gerektirecek işler
yapmaya; Demirci ocağını sönük görmek üzüntü ve kedere, akkor halinde görmek rızka delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen demirci, kuvveti ve mahareti nisbetinde, heybetli bir kimsedir. Demirci Azrail (A.S.)’dır. Demir onun kuvveti ve şiddetidir. Nitekim ayeti kerimede «… bir de kendisinde hem çetin bir sertlik, hem insan için menfaatler, bulunan demiri indirdik» (El-Hadid suresi, ayet 25.) buyurulmuştur. Demirden eşya ve çanak gibi eşyalarla insanlar menfaatlanır.
Demircinin sertliği, demirin elinde yumuşaması ve ondan balta, kılıç ve bıçak gibi murad ettiği şeyleri yapmasıdır. Demircinin demirden istediği şeyi alması, büyük bir mülke sahip olmasıdır. Bundan dolayı rüyada demirpi olduğunu ve demirin elinde mum gibi yumuşadığını ve ondan istediği aleti yaptığını gören kimse mülke ehilse yahut ecdadında mülke malik varsa mülke nail olur ve onun zayıf haline bakılmayıp rüyası ecdadının durumuna göre tabir edilir.
Meçhul demirci büyük bir sultandır, yahut demirin ilacındaki tehlike ve kuvvetliliği nisbetinde bir maliktir. Demiri görmek, şer ve şiddetlere ve tasarruftan men olmaya, bazan da güç ve müşkül şeyi kolaylaştırmaya delalet eder.
Bazan da demirci, nar ehlinin amelini işleyen kötü ve yaramaz kimseye delalet eder. Bir kimse rüyada «falan kimse demirciye götürüldü» veya «onun işi demirciye havale edildi» dense o kimse sıhhat ve afiyette ise, o kimseyi sultana veya sığındığı bir kimsenin huzuruna çıkmaya mecbur edecek bir tş işler.
Eğer afiyette değilse, kendilerinde asla hayır olmayan bir kimse ile oturur.
Eğer demirin duman ından yahut kıvılcımından ona bir şey dokunup gözüne veya elbisesine bir zarar gelirse o kimsenin hali müşkül olur. Rüyada demirci olduğunu gören kimse onunla beraber müşahede edeceği şahitlerin ve beraber gördüğü başka şeylerin teyid edeceği cihetle bu sebepten layık olacağı şeye nail olur. Demirci, aşçı, ekmekçi, bakırcı v.s. gibi geçimini ateşten alan kimselere de delalet eder.
Bir kimse bir demircinin — özellikle elbiseleri ve yüzü siyah olursa— yanına girdiğini ve oturduğunu görse, o kimse hasta veya ölü ise cehennem ateşine girer yahut o kimse hapse atılır; çünkü araplar gardiyana demirci derler.


Seyyid Süleyman: Rüyasında demirci olduğunu gören, halka din ve dünya işlerinde faydalı olur. Yaptığı iyiliklerle ve hayırlarla meşhur olur.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar