Connect with us

Rüya

Rüyada Denizler Tabiri

Published

on

Rüyada Denizler tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyada deniz görmek mutlaka halife, devlet reisi veya faziletli bir alimle tabir edilir. Denizi saf, durgun, düzgün görmek; adaletli bir idareciye, bulanık görmek zalim bir melike işarettir. Sakin bir denizden su içmek, adil bir devlet başkanından yahut yardımcısından hayır görmektir. Denizin tamamını içen, layıksa büyük bir mülkün sahibi olur. Halktan birinin bu rüyayı görmesi büyük hayırdır.
İbn-i Şirin rahmetullah diyor ki: Denize girip karnına kadar battığını ve çamura bulandığını gören, devlet başkanı veya hükumet yüzünden sıkıntıya düşer. Denizde yüzememek, hapse delalettir. Denizde boğulmak üzere olduğu halde kimse tarafından kurtarılmayan, ayrıca sahili de göremeyen hükumetin şerrine uğrar. Bu musibetten kurtulamaz. Denize batıp sonra kurtulan; dünya işlerinde sıkıntıya düşer. Fakat, bir müddet sonra selamete çıkar. Denizi uzaktan görüp yanına yaklaşmaya çalışan; ümit ettiği şeye kavuşamaz. Denizin üzerinde ayakları ıslanmadan yürüyen cehennem ateşinden kurtulur. Dinin en iyilerinden olur.
Kirmani demiştir ki: Denizden soğuk su içenin, biriyle düşmanlığı ve davası olur. Şayet rüya sahibi alimler sınıfından ise, ilmi artar. Devlet reisinin yakınında yer alır ve onun itimadını kazanır. Denizden sıcak su içmek musibete düşmeye, kederlenmeye işarettir. Hele içtiği suyun lezzeti ve kokusu kötü ise, düşmanına mağlup olur.
Bir rivayete göre hükumet yüzünden hayatı zorlaşır.
Cabir’ül Mağribi deniz rüyasını şöyle yorumluyor: Denizin kuruması devleti idare eden başkanın vefatına veya ordusundaki askerlerin azalmasına yahutta mağlubiyetine işarettir. Denizi bir damla su bırakmamacasına içen, ehil olduğu takdirde çok büyük mülke, ilme ve bunlarla muzafferiyete nail olur. Şayet büyük işler yapmaya ehil değilse, çalışmalarında muvaffakiyet kazanır. Deniz hayvanlarından birinin kendisiyle konuştuğunu gören; hükumetin sırlarını ifşa eder. Denizin dalgalanıp karışması ve havanın kararması; günah, fesat ve isyana işaret eder. Denizden yenilecek bir şey çıkarmak; helal rızkın ifadesidir. Denizden tuzlu su içmek; haram mal kazanmaktır. Buna mukabil tatlı su içmek; helal rızka delalet eder. Maden, mücevher ve iğrenilmeyecek bir şey çıkarmak; hayır ve menfaattir. Denizden çirkin bir madde çıkaran, düşmana karşı zafer kazanır. Rüya sahibi ilimle meşgulse, ilmi artar. Denizden zararlı bir şey çıkaranın memleketi, düşman tarafından istila olur.
Cafer-i Sadık (R.A.) (*) deniz rüyasını altı şekilde tabir eder. Devlet idarecisi, mühim bir şahsiyet ve reis, alim, ilim, mal ve iş. Bazı tabirciler bu rüyayı; kudretli, kıymetli ve cömert bir insan olarak beyan etmişlerdir.
Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Suyu tatlı bir denizin (gölün) kuruması, halifenin vefatına işaret eder.
Taşkın görünüşlü deniz; keder ve fitneye ayrıca zulüm ve küfürde çok ileri gitmeye delalettir. Denize batmak, boğulmak, çok çirkin bir iş yapmaya bunun yanısıra bid’at çıkarmaya işaret eder. Denizde boğulan, dinden çıkar ve öyle can verir. Başka bir görüş ise bu rüyayı, devlet başkanı yüzünden helak olmakla yorumluyor. Denize düştüğünü, batıp çıktığını, ellerini hareket ettirerek yüzdüğünü gören; yüksek mertebeye ve devlete nail olur. Denize girdiğini sonrada çıktığını gören; dine yönelir ve din yoluyla kurtuluşu tercih ederek, dünya zevklerini bırakır. Başka bir yoruma göre de boğulmak selametle yapılacak sefere işarettir.
Denizin üzerinde ayakları üzerinde duran, devlet eliyle bir ni’mete kavuşur. Denizin yerden kalktığını görmek, zorba bir sultanın zevaline işarettir. Denizin küçülüp haliç(*) haline gelmesi, o zalim idarecinin zaafa düşerek memleketi terkine, halkın selametine ve hayra nail olmalarına delalet eder.
Denize girip daldığını gören devlet başkanının emrine mukabele eder. Hastaysa; hastalığı şiddetlenir. Denizde yüzen, devlet başkanı yüzünden üzüntüye düşer yahut hasta olur. Yüzerek denizden çıkan, dertlerinden kurtulur, şifaya kavuşur. Denizi bir uçtan bir uca geçen selamete çıkar.
Denizin üzerinde yürüyen, yolculuğa çıkar. Gamdan kurtulur. Bu hayırlı bir rüyadır.
Denizin, gideceği yerle arasında mani teşkil ettiğini gören yolcu ise, yolundan kalır yahutta hükumetle alakalı işlerinde bir engel ortaya çıkar. Suyu tuzlu, acı veya bulanık bir denize yahut göle battığını görenin; çok şiddetli bir üzüntüsü olur. Denizde yüzmek için uğraşan; girdiği bir işin içinde uğraşır. Bir rivayete göre hapse girer, hürriyetine kavuşmak için mücadele eder. Denize dalıp, suyun altında kalan ve bundan dolayı zahmet çeken, öldürülür yahut şehit olarak göçer. Belki günahlarına tevbe etmeden ani olarak ölür.
Bazı tabircilere göre, denizde boğulmak çok büyük servete ve diğer dünya nimetlerine işarettir. Bir şey çıkarmak üzere denize dalan; bir işi, makamı yahutta başka bir şeyi elde etmek için uğraşır. Denizden aradığını bulup çıkaran, bu gayretinde muvaffak olur. Denizden su alan devletin en büyüğünden veya hükumetten para alır yahut ilim tahsil eder. Denizden su almak istediği halde yasaklarla karşılaşan, devlet başkanından veya hükumetten almak istediği parayı, elde edemez. İlim tahsiline çalışır. Fakat, buna muvaffak olamaz.
Bazı tabirciler okyanus görmeyi; haşmet, hikmet, kuvvet ve kudret sahibi bir hükümdarla yorumlarlar. Tuzlu denize girmeyi iyi saymayan tabirciler de vardır. Öyle ki suyundan içmeyi bile hayır addetmezler. Bazı beyanlara nazaran bu rüya, musibet ve kederdir. Denizin akması o bölge idarecisinin değişmesine delalet eder.
Yine bir kısım tabirciye göre deniz suyunun süt, bal ve emsali iyi bir şeye dönüşmesi padişah için hayırlıdır. Buna mukabil kan, çamur, irin gibi bir şey haline gelmesi; yine padişah için kötü bir rüyadır. Denizdeki akıntının durması, devlet işlerinin durması demektir. Denizden uzak bir bölgede denizin çıkması; oradan sultan veya askerinin geçmesine işarettir. Kan denizi görmek, o mahalde fitne ve fesatın çıkmasıyla beraber kan akmasına işarettir.
Abdulgani’en Nablusi buyuruyor ki: Rüyada deniz görmek; kuvvetli, heybetli adil, şefkatli bir padişaha işarettir. Bundan başka, malları sevap kazanmasına vesile olacak bir tüccar demektir. Denizi gören, arzusuna kavuşur. Denize giren büyük bir devlet başkanının huzuruna girer yahut talihi parlak olur ve ni’mete kavuşur. Deniz kıyısında oturan veya dayanıp yattığını gören; devlet hizmetine girer. Rüyasında deniz suyunun tamamını içen, fevkalade büyük bir makama gelir. Ömrü uzun olur.
Deniz suyundan susuzluğunu dindirecek kadar içmek; uzun bir ömre ve rahat geçinecek bir servete işarettir. Denizden su almak istediğini gören, hükumetten bir şey ister. Aldığı su miktarınca arzusuna kavuşur. Deniz suyundan bir kaba dolduran, Allah’ın yardımıyla mal ve mülke kavuşur. Bahtı açık olur. Ni’met ve selamet içinde yaşar.
Bazılarına göre deniz suyundan içen, içtiği su miktarınca alim ve edip olur. Denizi geçen düşmanının malını eline geçirir.
Deniz suyunun bir bölgeyi basması, ahalinin bundan zarar görmemei, adil bir devlet başkanının o ülkenin başına geçmesine, halka hayırlı ve faydalı olmasına delalettir. Denizde gusl ettiğini görmek; günahlarının affolunacağına, malının artacağına işaret eder. Denizi uzaktan görmek, arzu ettiği şeye yaklaşmaya, delalettir. İdrarını denize yapan, hatasında ısrar eder.
Büyük tabircilerin bazısına göre, deniz suyunun çekilmesinin ardından dibini görmek; o memleketin başına devlet başkanı yüzünden bir felaket gelmesine yahut kıtlık çekmeye delalet eder. Denizin üstünde duran, hükumet sayesinde
ümit etmediği bir ni’mete kavuşur.
İltifat görür. Denizde yüzdükten sonra sahile çıkan, hastaysa iyileşir. Fakirse zengin olur. Sıkıntıdaysa selamete çıkarak sevinir. Bulanık ve çamurlu denize batan, bir musibete uğrar. Böyle bir denizde yüzmeye çalışan, müşkül işinin tamamlanması için gayret eder. Sahile çıkabilirse, bu çalışmasında muvaffak olur. Denizde yüzerek gözden kaybolmak; mahvolmaya, boğularak ölmek; şehitlik mertebesine işarettir.
Denize battığını boğulmayarak çıktığını gören; dünya işlerine batar. Denize dalıp inci çıkardığını görenin eline mal geçer. Denizden su alıp demir atmış bir gemiyi dolduranın, uzun bir ömür sürecek erkek evladı olur. Denizden su alıp içen, ilim ve mal ile müreffeh olur. Hapisteyse, kurtulur. Gusl eden hastaysa, iyileşir. Borcu varsa, öder.
Endişelerinde kurtulur. Korktuğu şeyden emin olur. Denizin üstünde yürüyen iyi niyet sahibi ve sağlıklı biridir. Denizde görülen ölü, cehennemde demektir. Denizin artıp taşması; feyzin, bereketin, hayır ve hasenatın çoğalmasıdır.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar