Connect with us

Rüya

Rüyada Deri Tabiri

Published

on

Rüyada Deri tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Her cins deri hayır ve menfaattır. Eti yenen hayvanların derisi helal kazanca, etinin yenmesi haram olan
hayvanın derisi şüpheli ve haram kazanca, Deve derisi mirastan ele geçecek mala, Bir hayvanın derisini
yüzdüğünü görmek insanların işlerini yoluna kooymaya, doğru hareket etmeye ve düzenli yaşamaya, Hayven
derisi bazen ev edinmeye delalet eder. (İnsan teni için Bakınız; Cilt.)


Molla Cami: Rüyada deri görmek, zinet, bereket, kuvvet, geçim ve hayat ile tabir edilir.Bazı tabirciler, hayvan derileri, onlara sahip olanlar için evdir, demişlerdir.ibn-i Şirin demiştir ki; rüyada herhangi bir deri görmek, birisinin ayıbım örtmeye ve berekete işaret eder.Kirmani demiştir ki; herhangi bir hayvan derisi görmek, mal, menfaat ve fayda ile açıklanır.Yenilir hayvan derişi ise. helal maldır. Yenilmez hayvan derişi ise, haram maldır.


Nablusi: İnsanın rüyada gördüğü cild ve derisi insanın örtüsü, ölümünden ve sağlığından geri bıraktığı maldır. Derisinin yüzüldüğünü gören kimse, hasta ise ölür. Sıhhatli ise fakirleşir ve rüsva olur. Rüyada bedenini sağlam ve şişman görmesi, rüya sahibinin din ve imanının kuvvetli olmasına delalet eder. Eğer kendi cesedinin yılan cesedi gibi olduğunu görse, düşmanlığından gizleyip sakladığı şeyi açıklar. Koç kuyruğu gibi kuyruğunun olduğunu gören kimsenin rızıklı bir çocuğu olur ve kendisi de bu çocuk sayesinde bol geçime kavuşur.
Cesedini demirden yahut çamurdan yapılmış çanak ve çömlekten olduğunu görse vefat eder. Zarar vermeksizin vücudunda fazlalık gören kimsenin, nimeti ziyadeleşir. Rüyada görülen cismin güzelliği ve semizliği yüceliğe ve düşmanlara galip gelmeye delalet eder. Rüyada deri ve cild, insan ve gayrisi için muhafaza ve korunmaktan ibarettir. İnsan için cild, baba ve anasından, sultan ve malından, ev ve elbisesinden, hanım ve arazisinden sıhhat ve hastalığından, ibadet, iman ve şirkinden ibarettir. bazen da insanın cildi, onun düşmanına ve kendisine söz götürüp getiren dostuna delalet eder. Çünkü cild, kıyamet günü sahibine sehadetlik yapar.
bazen cild, sabra ve işlerdeki güçlüğe metanet ve cesaret göstermeye delalet eder. Bir kimse rüyada derisinin güzel olduğunu görse, hayra, rahata ve hastalıklardan kurtulmaya delalet eder.

Ölen kimsenin rüyada cildinin güzel olarak görülmesi, o ölü kimsenin cennet nimetlerine nail olduğuna delalet eder. Derisinin kalın veya siyah olduğunun görülmesi ise ölünün azapta olmasına delalet eder. Rüyada vücudunun siyah olduğunu gören kimsenin dinini terk edenlerin büyüklerinden olduğuna delalet eder.
Bir kimseye rüyada siyah tüylü bir köle hediye edilse, o kimseye bir miktar kömür hediye edilir. Birçok zenci kadınların kendisine baktığını görse o kimsenin de o zenci kadınlara bakmasından dolayı, kendisi için meydana çıkacak hayrın çok ve şerefli olmasına ve bu kadınların da düşman cinsinden olmalarına delalet eder.
Rengin kırmızılığı, cehalet, rütbe ve üzüntüden halastır. Bazıları da, rengin kırmızılığı ile beyazlığı da olursa, rüya sahibi azizliğe ve yüceliğe nail olur, dediler. Rengin sarılığı, hastalıktır. Rengi siyah olan kimse rüyada renginin beyaz olduğunu görse, vücutça zayıflar, zillet ve sıkıntıya düşer. Cisminin ve yüzünün kızardığını görse, o kimsenin üzüntü ve kederi uzun ve bundan kurtulması da uzak olur. Vücudunun demir veya taştan olduğunu gören ölür.
Diğer hayvanların derileri, mirastır. Bazı tabirciler, hayvan derileri, onlara sahip olanlar için evdir, dediler. Bir alimin derisinin yüzülüp çıkarılması, ilmini terk edip unutamayacağına delalet eder. Bir kimse şairin derisini yüzdüğünü görse, o şairin şiirinden hırsızlık yapar.
bazen da derinin yüzülmesi, hamama girerken gömleğin çıkarılmasına yahut, giydiği elbiselerden birisinin çalınmasına delalet eder. Siyah bir kadının, derisinin yüzülüp çıkarıldığını görmesi, gecenin karanlığından sonra güneşin doğmasına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada deri görmenin, süs eşyası, başkanlık, gizleme, bereket, kuvvet, geçim, hayat ve kılık kıyafet gibi muhtelif tabirleri vardır. Ciltte görülecek iyi ve kötü haller bu manalar gözönüne alınarak yorumlanır.
Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyasında derisinin çirkin renkte gören, üzülür. İnsan derisi zinet ve reisliktir.
İbn-i Şirin rüyada deriyikalın görmeye üç türlü mana veriyor. Bunlar: Halkın alaylarına maruz kalmak fakat, buna ehemmiyet vermemek, çok mal, uzun ömür, güzel elbise.
Kirmani’ye göre bütün hayvan derileri, mala işarettir. Rüyada deve derisi görmek miras yoluyla elde edilecek mala delalettir. Eti yenen hayvan derisi; helal mal, eti yasak olan hayvanın derisi ise, haram malı ifade eder. Derisinin yüzüldüğünü görenin eline, mal geçer.
Bazı tabircilere göre, deri yüzmek mühim işlerle meşgul olmaktır. Bu rüyayı gören, muntazam yaşar, doğru hareket eder. Halkın ıslahına çalışır. Rüyada görülen deri, hangi cinsten olursa olsun hayır ve menfaattir.
İbn-i Şirin’e göre derisinin siyah veya mavi olduğunu gören derde düşer. Derinin sarı olması; hastalık, yeşil olması; dindarlıktır. Ayak derisi siyah olanın, haceti görülür. Maksadı hasıl olur. Deri görmek; berekettir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar