Connect with us

Rüya

Rüyada Dil Tabiri

Published

on

Rüyada Dil tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Kişinin sözcüsü, vekili ve arabulucusuna, Kötülük odağı kişi yahut kuruluşlara; dilin uzaması hayasız söze,
sözle gelecek belalara, Dilini yutmak, olup bitene göz yumarak işinde kalmaya; dilde tüy bitmesi bir şeyi izahta
acze düşmeye, şer işlemeye, Dilinn kesilmesi iddianın boşa çıkmasına, iş ve ticarette zarara uğramaya yahut
yumuşak huyluluğa, Dili ısırmak bir şeye öfkelenmeye, dilin çatallaşması söz hatası yapmaya, Birkaç dili
olduğunu görmek destek ve yardakçısının olmasına, Dil esir olmaya; birinin dilini yalamak yahut öpmek onun
görüş ve düşüncelerini benimsemeye, alimin dilini yalamak ilim tahsil etmeye, Güzel dil, düzgün ve etkili
konuşmaya, hayırlı elçiye, Dilde görülen her çeşit çirkinlik ve hoş olmayan durum pişmanlık ve zarara, Hayvan
dili, aklı ve sağduyusu olmayan kimseye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Dilbilgisi, Dilsiz, Sürçmek.)


Molla Cami: Rüyada görülen dil,sahibinin tercümanı ve işterini yürütendir.Dil hata yapılan bir yerdir. Bundan dolayı rüyada dilini hareket ettirdiğini gören kimse, bir hata yapar. Eğer dilinde olan uzunluktan veya genişlikten yahut delil getirdiği zaman genişleme gibi bir durum görse, o kimsenin kuvvetli ve kudretli oluşuna ve düşmanlıgında galip gelmesine işarettir.Kavga ve münakaşa yaparken dilinin uzun olduğunu görse, o kimsenini hayasızca sizi söylediğine işarettir.Bazen rüyada dil uzunluğu, sahibinin edebiyatta emsallerine üstün geldiğine işarettir.iki dili olduğunu gören gören kimse, kendisinde bulunan ilim, sıhhat ve delilleri artar, düşmanıng yener.Bir kimsenin rüyada dilinin tutulması ve onun için söz söylemek mümkün olmaması, o kimsenin başta kalmasına işarettir.Rüyada bir kimsenin dilinde siyah kıl bitmesi, hemen çıkacak bir kötülüğe,beyaz kıl bitmesi de so adan çıkacak kötülüğe işaret eder.Dil; güzellik, delil, gidişat ve işarettir.Kişinin dili, kalemi yerindedir. Diiinin göğe yükselecek derecede uzaması,zulmünden dolayı azledilmesine işarettir.Dil, süt emen çocuk ve hilekar bir kimseyle tabir edilir, kendi dilini kaybettiğini gören kimsenin, memedeki çocuğu ölür.Mahkemesi olan bir kimse rüyada dilinin kesildiğini görse, o kimsenin delili boşa çıkar ve kendisi de zor durumda kalır.Bazı tabirciler rüyada dilinin kesildiğini gören kimse, halim ve selim olur,dediler.Bir kimse hanımının dilinin kesilmiş oldugunu görse, hanımının iffetli ve örtünmüş bir kadın olduguna işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımının onun dilini kestiğini görmesi, hanımının ona şaka yapmasına işarettir.Rüyada bir fakirin dilinin kestiğini gören kimse, akılsız bir adam bir şey verir ve onun konuşmasını meneder. Fakir bir kimse rüyada diğer bir fakir adamın dilini kestigini görse, o kimse o adama kahreder.Rüyada dilinin çenesine yapıştığını gören kimse, borcu veya emniyet edilip kendisine bırakılan bir mücevheri inkar eder. Bir kimse rüyada dilinde kıl bitmiş oldugunu görse, bu rüya, bazen de o kimsenin söyleyeceği şiire işarettir.Halktan olan bir kimse rüyada dilini yediğini görse, o kimse söyleyeceği birsözden dolayı pişman olur. Eğer o kimse memur ise. dili ve iyi konuşması sayesinde insanların mallarını yer. Rüyada dilini yiyen kimse çok sessiz, sinirine hakim ve idareci bir kimse olur, dediler.Rüyada memurun dilinin kesilmesi, vazifesinden alınmasına işarettir.Rüyada bir şairin dilinin kesilmesi, onu kesen kimse tarafından o şaire gelecek bir mala işaret eder.Rüyada dilinin siyah oldugunu gören kimse, diliyle kendi milletine galip gelir. Eğer bu rüyanın sahibi rezil insanlardan ise, onun yalancı olduguna işarettir.Korku halinde olan bir kimse rüyada dil görse,perişan olur. Ve onun yaptığı işi koruculuk yapan kimseye gizli kalmaz.Rüyada dilini ısırdığını gören kimse, siniri engellemeye çalışır. Bazen bu rüya yemeğe fazla düşkün olmasına işarettir. Dilinin iki parça olduğunu gören kimse, yalancı olur.Bir kimse kendisinin birçok dili oldugunu ve kendisi de şerefli bir adam olmasa o kimsenin evladı ölür.Bir kimse rüyada insanlar onun dilini yaladıklarını veya emdiklerini görse,onlar onun ilminden istifade etmeyi arzu ederler.Dil, ailesinin işlerini görmek için tutulan hizmetçiye, işçiye, eve, dadıya, pis bir düşmana, meyvesiolan ağaca, hamile kalmayan hanıma, ondan zuhur edecek bir söze, rızka,yollar üzerindeki süprüntüye, eserleri aramaya ya da gizli şeyleri yerlerinden çıkaran kimseye işarettir. Yahut dil, suçla itham edilen canilere, teftişe memur olan gardiyana yahut hapishanenin hizmetçilerine işarettir.Bazen de hayvanın dili, hayvanın ölümüne veya hayatına işarettir.Alim bir kimse rüyada dilinin kesildiğini görse, o alim mücadele ve tartışmada mağlup olur. Bazen o alimin hizmetçisi yahut talebesi ya da çocuğu ölür.Zanaatkar bir kimse rüyada dilinin kesilmiş olduğunu görse, o kimse işçi ve hizmetçisini veya ortağını kaybeder.Bazen o kimse evini satar.Bazen rüyada dilinin kaybolmasa kendisine çoluk çocuğuna, akrabalarına yahut komşularına gelecek bir musibettten dolayı düşmanının adı geçen kimselerden iyiliğim kesmesine işarettir.Bazen de rüyada bir kimsenin dilini kaybetmesi ve kesmesi hanımım boşarnasına veya bulunduğu yerden haber alamamasına veya o yerden rızkının kesilmesine işarete eder.Bir kimsenin rüyada kesilmiş bir dil gormesi, yaralıların öiümüne yahut bir kimsenin izine düşüp arkası sıra gidene veya gizli şeyleri meydana çıkaran adama işarettir.Bir kimsenin rüyada çokça dili bulundugunu gormesi,o kimsenin malca, ailece veya ilimce ziyadeliğine işarettir. Bazen de bu rüyanın sahibi muhtelif lisanları konuşur.Bir kimsenin rüyada kendi diliyle beraber diğer bir dilin de bulundugunu gormesi,o kimsenin koğucu olduğuna işarettir.Allah-u Teala hakkında bilgiye mazhar olan kimsenin rüyada diiini kesmesi.sessiz kalmaya devam etmesinin Allah (C.C-)a karşı şükrünü yerine getireceğine işarettir.Bir kimsenin rüyada kendi diline baktığını gormesi, o kimsenin lisanını korumaya dikkat ve riayet etmesine işarettir.


Diyanet: Kişinin rüyasında dilinin uzun olduğunu görmesi; o kişinin bir kavgada küfürlü konuşacağına ve düşmanına galip geleceğine, bir rivayete göre de düşmanına yenileceğine işaret eder. Bir kişinin rüyasında iki dilinin olduğunu görmesi; o kimsenin iki ilimde, iki sanatta Ve iki işte becerisinin olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında dilinin ağzına sığmayacak kadar büyümüş Ve biçimsiz bir hale gelmiş olduğunu görmesi; o kimsenin namuslu ve terbiyeli insanlara dil uzatacağına, kişinin rüyasında dilinin ağzından dışarıya sarkmış olduğunu görmesi; o kimsenin küfür söyleyeceğine ve yalan konuşacağına, kişinin rüyasında dilinin üzerinde kıl olduğunu görmesi; o kimsenin çok yazdığına yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen dil, sahibinin tercümanı ve işlerini yürütendir. Dil hata yapılan bir yerdir. Bundan dolayı rüyada dilini hareket ettirdiğini gören kimse, bir hata yapar. Eğer dilinde olan uzunluktan veya genişlikten yahut delil getirdiği zaman genişleme gibi bir durum görse, o kimsenin kuvvetli ve kudretli oluşuna ve düşmanlığında galip gelmesine delalet eder.
Kavga ve münakaşa yaparken dilinin uzun olduğunu görse, o kimsenin hayasızca söz söylediğine delalet eder. Bazan rüyada dil uzunluğu, sahibinin edebiyatta emsallerine üstün geldiğine delalet eder. İki dili olduğunu gören kimse, kendisinde bulunan ilim, sıhhat ve delilleri artar, düşmanına zafer bulur.
Bir kimsenin rüyada dilinin tutulması ve onun için söz söylemek mümkün olmaması, o kimsenin başta kalmasına delalet eder. Rüyada bir kimsenin dilinde siyah kıl bitmesi, hemen çıkacak bir şerre, beyaz kıl bitmesi de sonradan çıkacak bir şerre delalet eder. Dil; kemal, güzellik, delil, gidişat ve şöhrettir. Sultan, dilinin kesildiğini görse, bu rüya sultanın tercümanına aittir. O tercüman ölür veya görevinden alınır.
Kişinin dili, kalemi yerindedir. Rüyada bir melikin dili uzasa, o melikin ülkesi, memleketi ve nüfuzu artar. Dilinin göğe yükselecek derecede uzaması, zulmünden dolayı azledilmesine. Dil süt emen çocuk, mağara aslanı ve hilekar etli bir kimseyle tabir edilir.
Bundan dolayı rüyada aslanını mağarasından salıverdiğini görse bu, o kimsenin dilidir. Kendi dilini kaybettiğini gören kimsenin, memedeki çocuğu ölür. Atlının, atı salıverdiğini görmesinin tabiri de, böyledir.
Mahkemesi olan bir kimse rüyada dilinin kesildiğini görse, o kimsenin delili boşa çıkar ve kendisi de kahra uğrar.
Bir kimse dilinin bir tarafının kesildiğini görse ve kendisinin de bir şahidi olsa, o şahit şahitliğinde şüphe eder. Eğer bu rüyayı gören tacir ise, ticaretinde zarar eder. Eğer talebe ise, bir şey öğrenemez. Bazı tabirciler rüyada dilinin kesildiğini gören kimse, halim ve selim olur, dediler.
Bir kimse hanımının dilinin kesilmiş olduğunu görse, onun hanımının iffetli ve mesture bir kadın olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyada hanımının onun dilini kestiğini görmesi, hanımının ona şaka yapmasına delalet eder.
Rüyada bir fakirin dilini kestiğini gören kimse, akılsız bir adama bir şey verir ve onun konuşmasını meneder. Fakir bir kimse rüyada diğer bir fakir adamın dilini kestiğini görse, o kimse o adama kahreder.
Rüyada dilinin çenesine yapıştığını gören kimse, hakkı veya emniyet edilip kendisine bırakılan bir mücevheri inkar eder. Bir kimse rüyada dilinde kıl bitmiş olduğunu görse, bu rüya bazan da o kimsenin söyleyeceği şiire delalet eder.
Halktan olan bir kimse rüyada dilini yediğini görse, o kimse söyleyeceği bir sözden dolayı pişman olur.
Eğer o kimse vali ise, dili ve iyi konuşması sayesinde insanların mallarını yer. Rüyada dilini yiyen kimse çok sükut, sinirine hakim ve idareci bir kimse olur, dediler. Rüyada valinin dilinin kesilmesi, vazifesinden alınmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada kendisinin ini olduğunu ve onda bir aslanı bulunduğunu görse; in, o kimsenin ağzı, aslan da onun dilidir. İnsanları yemesi için aslanını insanlar üzerine salıvermesi, diliyle insanlara eziyet etmesine delalet eder. Rüyada bir şairin dilinin kesilmesi, onu kesen kimse tarafından o şaire gelecek bir mala delalet eder.
Rüyada dilinin siyah olduğunu gören kimse, diliyle kendi kavmine galip gelir. Eğer bu rüyanın sahibi rezil insanlardan ise, onun yalancı veya şair olduğuna delalet eder. Korku halinde olan bir kimse rüyada dil görse, perişan olur. Ve onun yaptığı işi koğuculuk yapan kimseye gizli kalmaz.
Rüyada dilini ısırdığını gören kimse, sinirlenmemeye çalışır. Bazan bu rüya yemeğe fazla düşkün olmasına delalet eder. Dilinin iki parça olduğunu gören kimse, yalancı olur.
Bir kimse kendisinin birçok dili olduğunu ve kendisi de şerefli bir adam olmasa, o kimsenin evladı ölür. Eğer dillerinin denkleri muhtelif olup ve onların durumları da mutedil olmasa, o kimsenin lehine şahitlik yapan bir kimsenin sözünü ve delillerinin değişmesine ve birbirini nakzeden sözler söylemesine delalet eder.
Bazan bu rüya, konuşurken yaptığı hataya delalet eder.
Bir kimse rüyada insanlar onun dilini yaladıklarını veya emdiklerini görse, onlar onun ilminden istifade etmeyi arzu ederler. Dil bazan melik için onun vekiline veya kapıcı ve perdedarına yahut vezirine ya da katibine delalet eder. Bazan da dil, defnedilmiş mala, şöhrete, rütbeye ve dilden çıkan ilme delalet eder.
Dil, ailesinin işlerini görmek için tutulan hizmetçiye, işçiye, eve, dadıya, pis bir düşmana, meyvesi olan ağaca, hamile kalmayan hanıma, ondan zuhur edecek bir söze, rızka, yollar üzerindeki süprüntüye, eserleri aramaya ya da gizli şeyleri yerlerinden çıkaran kimseye delalet eder. Yahut dil, suçla itham edilen canilere teftişe memur olan gardiyana yahut hapishanenin hizmetçilerine delalet eder.
Bazan da hayvanın dili, hayvanın ölümüne veya hayatına delalet eder. Çünkü hayvan için dil kendisiyle tutulan el gibidir. Melik dilinin kesildiğini görse, bu rüya bazan da onun vekilinin veya kapıcısının yahut vezirin ya da katibinin vazifeden alınmasına delalet eder. Bazan melik faydalı bir malını kaybeder. Bazan da düşmanının bazı şehirlerine galip gelir. Yahut bazı şehirlerinden resmi veya ismi ya da şöhreti kesilir.
alim bir kimse rüyada dilinin kesildiğini görse, o alim mücadele ve münazarada mağlup olur. Bazan o alimin hizmetçisi yahut talebesi ya da çocuğu ölür.
San’atkar bir kimse rüyada dilinin kesilmiş olduğunu görse, o kimse işçi ve hizmetçisini veya ortağını kaybeder. Bazan o kimse evini satar veya icara verir. Yahut bineği telef olur.
Bazan rüyada dilinin kaybolması, kendisine çoluk çocuğuna, akrabalarına yahut komşularına gelecek bir musibetten dolayı düşmanının sevinmesine delalet eder. Yahut sevdiği bir adamın ölmesini ya da adı geçen kimselerden iyiliğini kesmesine delalet eder. Bazan bu rüya o kimsenin ağacının meyvesinin dökülüp boş kalmasına yahut meyve vermeyen ağacını kesmesine delalet eder. Bazan da rüyada bir kimsenin dilini kaybetmesi ve kesmesi hanımını boşamasına veya bulunduğu yerden haber alamamasına veya o yerden rızkının kesilmesine delalet eder.
Bir kimsenin rüyada kesilmiş bir dil görmesi, yaralıların veya çöpçünün yol üzerinde ölümüne yahut bir kimsenin izine düşüp arkası sıra gidene veya gizli şeyleri meydana çıkaran adama ya da şerli bir kimseye delalet eder. Bir kimsenin rüyada çokça dili bulunduğunu görmesi, o kimsenin malca, ailece veya ilimce ziyadeliğine delalet eder. Bazan da bu rüyanın sahibi muhtelif lisanları konuşur.
Bir kimsenin rüyada kendi diliyle beraber diğer bir dilin de bulunduğunu görmesi, o kimsenin koğucu olduğuna delalet eder. Çünkü bir ata sözünde: «Filanın iki dili ve iki yüzü vardı
r.» denilir.
Eğer o kimsenin dilinin uzunluğu
söz söylemeye ve faydalı olmaya mani olmazsa, bu rüya bazan: «t(Benden) sonrakiler için de benim için (bir) lisanı sıdk ver.» (Sure-d Şuara, ayet 84.) mealindeki ayet işaretince doğruluk ve sevgiye delalet eder.
Bazan- dil, kılıç ve silahtan insanın sakındığı şeye delalet eder. Bazan da marifet-i hakka mazhar olan kimsenin rüyada dilini kesmesi, sükut etmeye devam etmesini ve Allah (C.C.)’ın şükrünü yerine getirmesine delalet eder.
Rüyada kendi dili üzerinde kıl bittiğini gören kimse, güzel söz söyleme sanatına vakıfsa o kimsenin sözünün nizam ve intizamı bozulur. Ve güzel konuşamaz. Eğer o kimse güzel konuşmuyorsa kuvveti, rızkı, iş ve idaresi güçleşir. Bazan dil, esir ve hapsedilmiş kimseye veya deliğindeki yılana delalet eder. Bir kimsenin rüyada kendi diline baktığını görmesi, o kimsenin dilini korumaya dikkat ve riayet etmesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Dil, insanın tercümanıdır. Rüya aleminde dilinin uzun olduğunu gören; münakaşalarında kuvvetli deliller getirerek, hasmını mağlup eder. Bir hakimin dilinin uzun olması çok iyidir. Dilini bağlı gören; fakirliğe düşer. Sıkıntı çeker. Dertlerle uğraşır. Başka bir tabire göre düşmanına karşı mağlup olur. Felaketlere uğrar. Buna mukabil bir kimsenin iki dile sahip olması hayırlıdır. İki ilimde, iki sanatta, iki işte ehil olmaya delalettir.
Bazı tabircilere göre dil, umumiyetle insanı ayıbını ortaya koyar. Dolayısıyle rüyada dil görmek iyi değildir. Kekelediğini gören fesat olur. Fakat, bunun bertaraf olması rüya sahibinin iyiye dönüş yapacağına delalet eder. Düzgün ve kolay konuşanın, işleri yoluna girer. Uyanıkken eziyet veren ve çirkin sayılan bir hali rüyasında dilinde görmek; iyi değildir. Rüyasında net ve güzel konuşan; hikmetli, mantıklı ve tatlı sözlü olur.
Dilinin uzadığını gören çok konuşur. Bu yüzden hem etrafına, hem kendisine zarar verir. Dilinin ağzından çıktığını gören, kötü ve çirkin konuşur. Dilini elinde gören, bir fırsat yakalar. Dilini ısıran; pişman olur. Diline bakan; fena konuşmaktan muhafaza olur. Siyah bir dil; şairlik yahut yalancılık ifadesidir. Dildeki sarılık, hastalığa delalet eder. Dilde renk değişikliğinin meydana gelmesi hiç iyi değildir. Bu rüya hayra yorulmaz.
Dilsiz olduğunu veya ağır, yavaş ve sıkıcı konuştuğunu gören; dinde bozgunculuğa düşer.
Dili kesilen, az konuşur ve yüzünü iyiliğe çevirir yahut bu rüyayı gören biriyle tartışır. Lakin, iddiasını ispatlamakta aciz kalır. Şayet rüya sahibi hastaysa, vefat eder. Kudret ve makam sahibi biri bu rüyayı görürse, yardımcılarından biri muhakkak vefat eder. Bir kavle göre de memuriyetten azl edilir.
Bazı tabircilere göre dil; insanın konuşma organı, övünme sebebi, doğruluk kaynağıdır. Yorum bu timsaller göz önüne alınarak yapılmalıdır.
İbn-i Kesir diyor ki: Dilinin kalın ve uzun olduğunu görmek; zikirle meşgul olmaya işarettir. Bu rüyayı gören doğru sözlü olur. Yalandan kaçar. Dilini kısa gören; düşmanına mağlup olur. Dilinin ince ve sivri olduğunu gören; dedikodu yapar. Bir yerden başka yere laf getirip götürür. Dilini asıl renginde ve kırmızı görmek; yalan söylemeğe, siyah olduğunu görmek ise çok yalan konuşmaya delalettir. Kirli ve paslı dil, hastalık işaretidir.
İbn-i Fuzale’ye göre ağza sığmayacak kadar büyümüş ve biçimsizleşmiş bir dil; namuslu kişilere iftira atmaya, suç yüklemeye delalettir. Dilinin ağzından sarktığını gören; küfür ve yalanla meşgul olur. Dilinin üzerinde kıl biten, çok konuşur. Lakin kimseye faydalı bir söz söyleyemez.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar