Connect with us

Rüya

Rüyada Domuz Tabiri

Published

on

Rüyada Domuz tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Düşmanla tabir edilir: Vahşi domuz servet ve güç sahibi olduğu halde kendisinden hayır ve iyilik görülmeyen
insana, Domuzla cedelleşlek düşmanla kavgaya, domuzu yenmek yahut onu öldürmek düşmanı altetmeye,
Bir yerdeki domuzları orada sürüp çıkarmak dünyaa hayatının güzelleşmesine, Bir domuza binerek onu istediği
gibi sevk etmek düşmanı yenmeye, yetki ve makam ehli olmaya, Domuz eti yemek haram kazanca yahut kötü
fiile delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen domuz, düşmandır.Hanımıyle münakaşa halinde olan bir kimse rüyada erkek veya dişi bir domuz görse hanımını boşar.Bazen domuz, Yahudi ve Hıristiyan olan bir adamla tabir edilir.Domuzu görmek,şer,şiddet,hayret,dehşet,ümitsizlik ve harama inanan kimse için haram mala, domuzun dişisi, neslin çokluguna işarettir. Eğer, rüyada domuzu gören kimseye domuzdan bir zarar gelmişse, o kimse Hıristiyanlardanşiddet görür.Bir kimse domuza rast geldiğini görse, kuvvet ve kudret sahibi bir kimseden istikrara kavuşur. Bir takım domuzlara sahip olduğunu görse, birikmiş mala sahip olur.Kendisinin domuz olduğunu gören kimse dininde zillete düşmekle beraber,mal, ucuzluk ve bolluğa işarettir, Eğer görülen domuz semiz ise, dini bozuk ve kazancı çirkin bir kimseye yahut çok kuvvet ve kudretli bir Hıristiyanaişarettir.Domuzun eti, yağı veya kılı yahut derişi haram bir maldır.Domuzların sütunu içtiğini görmek malda yahut akılda musibettir.Bir kimse rüyada bir domuza binse o kimse kuvvet ve kudret sahibi olupdüşmanına galip gelir.Domuz ile çekiştiğini gören kimse zalim düşmanım yener.Domuz eti yediğinı gören kimse haram mal elde eder veya bir günah işler.Rüyada görülen kara domuzu, yolcu ve denizde seyahat eden kimse için yağmur ve doluya, dava ve düşmanlıkta bulunan kimse hakkında da, düşmanının kuvvetli ve cahil bir kimse oldugunu İşarettir.Evlenmeyi arzu eden kimse hakkında, mızacına uygun olmayan biriyle evlenmesine işarettir. Domuz, kadınla da tabir edilir. Bazı tabirciler rüyada görülen domuz eti, umum insanlar için iyidir. Bir kimse kebap olmuş domuz etini yediğini görse, bu gerçekten iyidir ve çabuk hasıl olacak menfaata işaret eder demişlerdir.Yataginda dişi domuz oldugunu gören kimse, yahudi kadınla cinsi münasebette bulunur. Domuzların yavruları, onlara sahip olan yahudi gören kimse için ucuzluk bolluk ve ihtiyacının görülmesi manasına gelir.


Diyanet: Kirmânî’nin yorumuna göre bir kimsenin rüyasında domuz görmesi; o kimsenin akılsız biri olduğuna delalet eder. Kişinin rüyasında domuz görmesi; o kimsenin mevki sahibi birisine söz geçireceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında domuza bindiğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına karşı üstünlük sağlayacağına, bir kimsenin rüyasında bir domuz ile uğraştığını görmesi; o kimsenin alçak ve karaktersiz birisi ile dil münakaşası yapacağına yorumlanır. Rüyanızda bir domuzu öldürdüğünüzü görmeniz; düşmanlarınızdan kurtulacağınıza, rüyanızda birçok domuz bulduğunuzu ve onları bir yere sakladığınızı görmeniz; sizin haram yollardan mal kazanacağınıza, rüyanızda bir evden domuzları kovaladığınızı görmeniz; işinizden ayrılacağınıza, rüyanızda domuz otlattığınızı görmeniz; insanlar üzerine âmir olacağınıza delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Rüyada domuz görülmesi; düşmanla yorumlanır. Kişinin rüyasında vahşi bir domuz gömesi; o kişinin kuvvet ve mal sahibi olacağına ve faydasız bir erkek olacağına işaret eder. Kişinin rüyasında bir yerde birçok domuz olup onları kaçmalarından korkarak muhafaza etmek istediğini görmesi; o kişinin haram yollardan mal toplayıp saklayacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında domuzları bir yerden bir başka yere sürüp götürdüğünü görmesi; o kimsenin dünyasının gayet mükemmel ve rahat olduğuna, kişinin rüyasında birtakım domuzların başıboş dolaştıklarını görmesi; o kimsenin bir yerden eline mal geçerek sevineceğine işaret eder. Rüyanızda bir domuza binip onu at gibi kullandığınızı görmeniz; düşmanlarınıza galip geleceğinize ve dünyada üstün bir mevkiye yükseleceğinize delalet eder. Bir başka yoruma göre rüyasında domuza bindiğini gören kimse; o kimsenin haramdan mal kazanacağına delaletle tabir olunur.


Nablusi: Rüyada görülen domuz, bir musibetin meydana çıkmasında bağırıp feryad eden, sözünde sebatsız ve vefasız olan kuvvetli, hilekar ve mel’un bir düşmandır. Bir kimse rüyada domuza bindiğini görse bilerek haram mal kazanır. Domuz etinin kebabını yemek de, yine aynıdır. Domuz gibi yürüdüğünü gören kimsenin hemen gözü aydın olur.
Rüyada görülen kara domuzu, yolcu ve denizde seyahat eden kimse için yağmur ve şiddetli doluya, dava ve düşmanlıkta bulunan kimse hakkında da, düşmanmm kuvvetli, sözü çirkin ve cahil bir kimse olduğuna delalet eder.
Bu rüya köylüler hakkında ağaçların layıkiyle yetişmesine delalet eder. Evlenmeyi arzu eden kimse hakkında, mizacına uygun olmayan biriyle evlenmesine delalet eder.
Domuz, kadınla da tabir edilir. Rüyada görülen domuz eti, umum insanlar için iyidir. Bir kimse kebap olmuş domuz etini vediğini görse, bu gerçekten iyidir ve çabuk hasıl olacak menfaata delalet eder.
Yatağında dişi bir domuz olduğunu gören kimse, bir Yahudi kadınla cinsi münasebette bulunur. Domuzların yavruları, onlara malik olan yahut onları gören kimse için ucuzluk ve bolluğa ve ihtiyacının görülmesine delalet eder.
Rüyasında domuz gören kimse, Yahudi ve Hıristiyanlara vali ve memur tayin edilir. Kanuniyle münakaşa halinde olan bir kimse rüyada erkek veya dişi bir domuz görse hanımını boşar.
Bazan domuz, Yahudi ve Hıristiyan olan bir adamla tabir edilir.
Domuzu görmek, şer, şiddet, hayret, dehşet, ümitsizlik ve harama manan kimse için haram mala, domuzun dişisi, neslin çokluğuna delalet eder. Eğer, rüyada domuzu gören kimseye domuzdan bir zarar gelmişse, o kimse Hıristiyanlardan şiddet görür.
Bir kimse domuza rast geldiğini görse, kuvvet ve kudret sahibi bir kimseden istikrara kavuşur. Bir takım domuzlara malik olduğunu görse, birikmiş mala sahip olur.
Kendisinin domuz olduğunu gören kimse dininde de zillete düşmekle beraber, mala, ucuzluk ve bolluğa nail olur. Eğer görülen domuz semiz ise; dini bozuk ve kazancı çirkin bir kimseye yahut çok kuvvet ve kudretli bir Hıristiyana delalet eder. Domuzun eti, yağı veya kılı yahut derisi haram bir maldır. Domuzların sütünü içtiğini gör mek malda yahut akılda musibettir.
Bir kimse rüyada bir domuza binse o kimse kuvvet ve kudret sahibi olup düşmanına galip gelir. Domuz ile çekiştiğini gören kimse zalim düşmanına zafer bulur. Domuz eti yediğini gören kimse, sırf haram mala erişir veya bir günah işler.
Rüyada küçük domuzların, evine veya odasına girdiğini görse sultanın hizmeti ona gelir fakat bundan kaçınmalıdır. Domuzlan evinden kovduğunu gören kimse sultanın işini terk eder.


Seyyid Süleyman: Kirmani’ye göre bir domuz bulduğunu gören; alçak fakat kudretli bir kişi üzerinde nüfuz sahibi olur. Domuza binen; düşmanına galip gelir. Bir domuzla uğraşan; düşük biriyle tartışır. Domuzu helak eden; düşmanından istediğini alır.
Domuz eti haram mala delalettir. Etini yemek; kötü bir isim yapmaktır. Günah işlemektir. Birçok domuzu saklayan haram kazanır. Domuz yavruları kedere işarettir. Eline domuz eti, kemiği ve derisi geçen; hayırsız ve devamsız mal bulur. Domuzları bir evden kovaladığını gören, hükumet hizmetinden ayrılır. Domuz otlatan, alçak tabiatlı adamların bulunduğu yerde memur olur.
Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüyada domuz görmek; düşmana delalet eder. Vahşi domuz, kudret ve servet sahibi biridir. Ancak, hayırsız ve faydasız insandır. Bir yerde bulunan çok sayıda domuzların dağıtılmasından korkarak, onları muhafaza eden; haram toplar ve saklar. Domuzları bir yerden başka yere götürenin dünyası, mükemmel olur. Domuzların dolaştığını görenin zalim biri sayesinde, eline mal geçer. Bu sebeple memnun olur. Üzerine bindiği bir domuzu istediği tarafa götüren; düşmanına galip gelir. Dünyada yüksek mertebeye ulaşır. Domuzun önünden girip arkasından çıkan; alçak asıllı biri vasıtasıyla muradına erer.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar