Connect with us

Rüya

Rüyada Düğümlemek Tabiri

Published

on

Rüyada Düğümlemek tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: İp ve urgana düğüm atmak zöleşme ve anlaşmalara, Bir düğümü çözmeyi başaramamak can sıkıntısına, onu
çözmek üzüntü ve kederden kurtulmaya; düğümü başkasının çözüvermesi birinden görülecek yardıma yahut
yönetimde bulunan birinden gelecek sıkıntıya, Düğümüü çözmek arzu edilen şeyin olmasına yahut bir problemi
halletmeye, Bir şeyi düğümlemek bazen nikaha, ticarete, memuriyete ve gelecek bir faydaya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada bir şeyi düğümlemek nikah kıymaya ve inciden gerdanlığa işaret eder.Rüyada gömleğe düğüm vurmak, ticarette sözleşmeye, urgana düğüm vurmak, borca, mendile düğüm vurmak, bir hizmetçiden fayda görmeye, kilota düğüm vurmak, nikah bağına, ipliğe düğüm vurmak, memuriyet veya ticaret gibi arzu ettiği bir şeyi kuvveti endirmeye işarettir.Düğümlemek bir şeyi kolaylaştarmaya işarettir.Düğümlemeye çalıştığı bir şeyi düğümleyemezse, bir şeyin güçleşmesine işarettir.Düğümlenmiş bir şeyi çözmek, arzu ettiği şeyi çözmeye işarettir.Bir kimse rüyada bir urgana veya bir ip ya da bir keseye düğüm vurduğunu ve onu çözmeye çalıştığı halde çözemediğinden caninin sıkıldığını ve tanımadığı bir insanın onu çözdüğünü görse, vuku bulacak sıkıntı ve kedere işarettir. Eğer düğümü çözerse Allah (C-C.) o kimseyi hatırına gelmediği bir şekilde üzüntü ve kederden kurtarır.Bazen de düğümler, onlan gören kimse için yapılan sözleşme ve anlaşmalara işarettir.


Diyanet: Rüyada düğümlemek nikâh kıymaya ve inciden gerdanlığa yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında gömleğini düğümlediğini görmesi; ticâret yapacağına, kişinin rüyasında mendilini düğümlediğini görmesi; o kimsenin bir hizmetçiye sahip olacağına işaretle tabir olunur.


Nablusi: Rüyada bir şeyi düğümlemek nikah kıymaya ve inciden gerdanlığa delalet eder. Rüyada gömleğe düğüm vurmak, ticarette sözleşmeye, urgana düğüm vurmak, borca, mendile düğüm vurmak, bir hizmetçiden fayda görmeye, kilota düğüm vurmak, nikah bağına, ipliğe düğüm vurmak, memuriyet veya ticaret ve evlendirmek gibi arzu ettiği bir şeyi kuvetlendirmeye delalet eder. Düğümlemek bir şeyi kolaylaştırmaya delalet eder. Düğümlemeye çalıştığı bir şeyi düğümleyemese, bir şeyin güçleşmesine delalet eder. Düğümlenmiş bir şeyi çözmek, arzu ettiği şeyi çözmeye delalet eder.
Bir kimse rüyada bir urgana veya bir ip ya da bir keseye düğüm vurduğunu ve onu çözmeye çalıştığı halde çözemediğinden canının sıkıldığını ve tanımadığı bir insanın onu çözdüğünü görse, sultan tarafmdan vuku bulacak sıkıntı ve kedere delalet eder. Eğer düğümü çözerse Allah (C.C.) o kimseyi hatırına gelmediği bir şekilde üzüntü ve kederden kurtarır. Bazan da düğümler, onları gören kimse için yapılan sözleşme ve anlaşmalara delalet eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar