Connect with us

Rüya

Rüyada Dükkan Tabiri

Published

on

Rüyada Dükkan tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Kişinin malı, dünyalığı, eşi ve çocuklarına, Güzel görünümlü dekkan mutlu hayata, bekarın evlenmesine,
Dükkanda oturmak hayra ermeye, Mağaza, dükkan ve süpermarketler kişinin geçimi ya da evleneceği
hanımına; onlarda görülen hoş olmayan durumlar, geçim vve aile hayatında gözlenecek olumsuzluklara
delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen dükkan, kişinin hanımı, çocuğu, ölümü, hayatı, malı,makamı, bineği ve ismidir. Bundan dolayı dükkanının yıkıldığını gören kimse, hanımını boşar yahut çocuğundan ayrılır. Çocuğu hasta ise ölür. Yahut malını zayi eder.Dükkanının hoş ve yeni yahut güzel koktugunu görse, bekar ise temiz bir kadınla evlenir. Yahut bir çocuğu olur. Hasta ise hastalıgından kurtulur ve ömrü uzun ojur. Bazen rüyayı görenin kıymeti yüce, mevki ve nüfuzu geniş olur.Bazen dükkan, anne ve babaya işarettir. Bazen de, rüya sahibinin ilmine,nasibine ve sesine işarettir.Rüyada dükkanda görülen fazlalık noksanlık ve değişme gibi haller dükkanın işaret ettiği kimselere aittir.Bir dükkanda oturdugunu gören kimse hayır ile istifade eder. Dükkanının yıkıldığını gören kimsenin, anne, baba veya hanımı hasta ise vefat eder.Bunlardan hasta kimsesi yoksa, o kimsenin işleri güç ve alış verişinde durgunluk olur.Dükkan, kişinin geçimi ve evleneceği hanımıdır.Kendi dükkanım süpürdüğünü gören kimsenin dükkanında değişiklik meydana gelir.Dükkanın kapışım kırdığım görse, yine tabir aynıdır.Dükkanların kapılannın kapatılmış olarak görülmeleri, işlerin durgunluğuna ve ticarette mani hallerin meydana gelmesine işarettir.Dükkanların kapılan kapatılmış görülürse, sahiplerinin öiümüne, isim ve çöhretlerinin gitmesine işarettir. Kapılann açılmış olarak görülmeleri,dükkan sahiplerini ticaret kapılarının açılmasıdır.


Diyanet: Rüyada dükkân görülmesinin değişik tabirleri vardır Kişinin rüyasında dükkân görmesi; o kişinin geçimine ve evleneceği kadına yorumlandığı gibi, malına, çocuğuna ve hayatına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında dükkânının yıkıldığını görmesi; hanımını boşayacağına veya çocuğu hasta ise, çocuğunun öleceğine, ya da malının elinden çıkacağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen dükkan, kişinin hanımı, çocuğu, ölümü, hayatı, malı, makamı, cariye, bineği ve sırrıdır. Bundan dolayı dükkanının yıkıldığını gören kimse, hanımını boşar yahut çocuğundan ayrılır. Çocuğu hasta ise ölür. Yahut malını zayi eder. Cariyesini satar yahut cariyesi ölür. Yahut hayvanını besler ya da gizli sırrı aşikareye çıkar.
Dükkanını hoş ve yeni yahut güzel koktuğunu görse, bekar ise temiz bir kadınla evlenir. Yahut bir çocuğu olur. Hasta ise hastalığından kurtulur ve ömrü uzun olur. Bazan rüyayı görenin kıymeti yüce, mevki ve nüfuzu geniş olur yahut güzel bir cariye yahut iyi yürüyen bir binek satın alır. Ya da sırrını gizli tutar.
Bazan dükan, ana ve babaya delalet eder. Çünkü ana – baba, varlığına ve yaşamasına sebeptirler. Bazan da, rüya sahibinin ilmine, nasibine ve sesine delalet eder. Rüyada dükkanda görülen fazlalık noksanlık ve değişme gibi haller dükkanın delalet ettiği kimselere aittir.
Bir dükkanda oturduğunu gören kimse hayır ile istifade eder. Dükkanının yıkıldığını gören kimsenin, ana, baba veya hanımı hasta ise vefat eder. Bunlardan haata kimsesi yoksa, o kimsenin işleri güç ve alış verişinde durgunluk olur.
Dükkan, kişinin geçimi ve evleneceği hanımıdır.
Kendi dükkanını süpürdüğünü gören kimsenin dükkanında değişiklik meydana gelir. Dükkanın kapısını kırdığını görse, yine tabir aynıdır.
Dükkanların kapılarının kapatılmış olarak görülmeleri, dükkan sahiplerinin eşyalannın revasızlığına, işlerin durgunluğuna ve ticarette mani hallerin meydana gelmesine delalet eder.
Dükkanın kapılarını kapatılmış görülürse, sahiplerinin ölümüne, isim ve şöhretlerinin gitmesine delalet eder. Kapıların açılmış olarak görülmeleri, dükkan sahiplerine ticaret kapılarının açılmasıdır.


Seyyid Süleyman: Rüya aleminde dükkan görmek; yedi şekilde tabir olunur. Bunlar: Zevce, hayır, kesatlık, maişet, rütbe, fayda ve işlerde kolaylıktır. Rüyasında başka birinin dükkanına, sahibinin rızası olmaksızın oturduğunu gören; başkalarının hanımlarına göz dikerek harama yönelir.
Cafer-i Sadık (R.A.) demiştir ki: Dükkan rüyası altı türlü tabir olunur. Zevce, güzel maişet, şeref ve itibar, iyi ve makbul işler, büyük makam ve zafer.
Kirmani’ye göre, rüyasında bir dükkanda oturduğunu gören; hayır ve menfaat görür. Dükkanının üzerine yıkıldığını veya orada fena bir hadisenin meydana geldiğini görmek; musibete, işlerde müşkülata, zahmete, ticarette kesada, geçimde darlığa delalet eder. Bir dükkanda oturan, eğer ehil ve layıksa; bir mevkie gelir. Dükkan ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Ölüler için eşya satılan dükkan itibar ve yüksek mertebe kazanılan yerdir. Sucu dükkanı ileri gelenlerin hayır ve rızkının hasıl olduğu mahal ile tefsir edilir. Dükkanın harap olduğunu veyahut eşyasının çalındığını görenin başına fena bir iş gelip zarara duçar olur. Büyük bir hasara uğrar.
Abdulgani’en Nablusi rahmetullah buyuruyor ki: Rüyada dükkan görmek ve dükkanda oturmak; rüya sahibi ehil ve layıksa, velayet(*) makam, şeref, rütbe ve ni’mete nail olmakla tabir olunur. Eğer rüyayı gören ehil değilse, geniş geçim imkanlarına, hayra ve berekete kavuşur.

Hane kapısı önünde yahut kapının yerinde bir dükkan görmek; rüya sahibinin veya karısının bir dostu ile tabir edilir.
Dükkan almak ve satmak; makam ve şeref kazanmak yahut bunları kaybetmek demektir. Rüya aleminde bir dükkan yaptığını gören, çalışması sayesinde kendine göre yüksek bir mevkie vasıl olur. Rüya sahibi zenginse malı artar. Fakirse zengin olur.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar