Connect with us

Rüya

Rüyada Düşmek Tabiri

Published

on

Rüyada Düşmek tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Yüksek bir yerden harabeye, ıssız bir ortama düşmek iyi bir halden kötü bir hale geçmeye, Yeşillik, sulak ve
güzel bir yere düşmek sıkıntılı bir halden iyi bir hale geçmeye, Düşmek, zengin için onun cimriliğine, Dam,
balkon yahut çatı gibi yerlerden düşmmek – bir yeri incinir yahut kırılırsa- kendine, dostuna yahut malına
gelecek zarara; yönetim tarafından hoşlanmadığı bir durumla karşı karşıya bırakılmaya delalet eder.


Diyanet: Kişinin rüyasında birisinin kendi üzerine düştüğünü görmesi; düşmanının kendisine galip geleceğine, kişinin dağ ve duvar gibi yüksek bir yerden düştüğünü görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerinin yerine geleceğine, kişinin rüyasında bir darbe ile yere düştüğünü görmesi o kimsenin bir belâ ve musibete maruz kalacağına, kişinin rüyasında ayağının kayarak düştüğünü görmesi; o kişinin bir felâkete uğrayacağına işaretle tabir olunur. Kirmânî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında yüzükoyun düştüğünü görmesi; eğer secdeye niyet etmemiş ise hayra delalet etmez.


Nablusi: Yüksek bir yerden aşağıya düştüğünü gören, hayırdan şerre düşer. Bir hanımdan diğer hanıma, bir saltanattan diğer bir saltanata ve bir şehirden diğer bir şehire, bir mezhepten diğer bir mezhebe intikal eder. Bunların hepsinden de sonunun iyi veya kötü olacağı düşünülür. Mesela rüyayı görenin düştüğü yer çimenlik ve yeşillik veya salih kimselerin toplandığı bir yer ise akibe-tinin hayr olmasına, düştüğü yer harabe ve yırtıcı hayvanların içerisi ise akibetinin kötü olacağına delalet eder.
Bazan da bu rüya mal sahipleri için cimriliğe delalet eder. Allah Teala: «O, helak olduğu zaman malı kendisine asla fayda vermez.» (Sure-i Leyi, ayet 4) buyurmuştur. Damdan düşüp elinin veya ayağının kırıldığını gören kimsenin, nefsine, malına ve dostuna bir bela isabet eder. Yahut sultan tarafından kötü gördüğü bir şeye giriftar olur.


Seyyid Süleyman: Rüyasında üstüne birinin düştüğünü görenin düşmanı, kendisine karşı zafer kazanır. Dağ ve duvar gibi yüksek bir yerden düşenin maksadı yarım kalır. Bir darbe tesiriyle düşen, bela ve musibete uğrar. Ayağı kayıp düştüğünü görmek felakete işarettir.
Kirmani demiştir ki: Yüzü üstüne düştüğünü görmek; (eğer secdeye niyet etmemişse) hayır değildir. Rüya sahibinin davası varsa, harbte veya tartışma içinde ise muzaffer olamaz. Damdan, duvardan, ağaçtan, dağdan ve emsali bir yerden düştüğünü gören; muradına eremez. Dinde sağlam olmayan bir adamın, rüyasında düştüğünü görmesi; günaha, fitneye, kötü işlere düşkünlüğüne işa-rettir.
Hayırlı bir fiil işlemek maksadıyla, sür’atli hareketinden dolayı, bir mescidde, bir bahçede ve benzer bir yerde düştüğünü gören; günah ve isyanı terkeder. Gelip geçici arzularından ve bid’atten vazgeçer.
Ebu Said’ül Vaaz’a göre rüyada düşmek; iyi değildir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar