Connect with us

Rüya

Rüyada Ejderha Tabiri

Published

on

Rüyada Ejderha tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Bu efsanevi hayvan dehşet ve şiddet ehli yöneticiye, yakacı ateşe, Birkaç başlı ejderha kötülük ve zararda
aşırı giden sultana, Ejderhanın kişiyi suya doğru çekmesi dünyevi yahut uhrevi azaba, Erderha olduğunu
yahut ona bindiğini görmek ehil olanlar içinn yöneticiliğe sultan tarafından gelecek dünyalığa yahut uzun
ömre, Kadının ejder doğurduğunu görmesi sakat ve kötürüm bir çocuk dünyaya getirmesine, kadın takva ehli
ise şerefli ve hatip bir oğlan çocuğu olmasına, Zararsız, insanla konuşan yahut ona bir şey veren ejderha
hayra, Bu yaratık bazen düşmanlığını gizleyen kimseye, Çok başlı ejderha şerde ve kötülükte aşırı giden bir
düşmana delalet eder.


Molla Cami: Hastanın rüyada ejderha görmesi ölümüne işarettir.
Bir kadın rüyada ejderha doğurduğunu görse, sakat bir çocuk doyurur.
Ejderhanın kendisini suya çektiğini gören kimseye, devlet büyüğü tararından yahut Allah (C.C.) tarafından ya da amiri tarafından eziyet edilir. Kendisinin ejderha olduğunu gören kimsenin ömrü uzun olur. Yahut güç ve otorite elde eder.Ejderhanın etini yediğini gören kimse, bir mala sahip olur.
Zararsız olarak ejderhanın kendisine doğru geldiğini veya kendisine bir şeyler verdiğini yahut kendisiyle konuştuğunu görse, o kimse için meydana çıkacak çok hayra işarettir. Ejderhanın adam olduğunu görmek, ordudan bir askere, ejderhanın kadın olduğunu görmek, kadın askerden bir askere işarettir.
Ejderha, gözle görülen ve düşmanlığını gizleyen, her türiü şer ve kötülüklerin sahibi olan bir düşmana işarettir. Bir ejderhaya sahip olduğunu gören, akılsız bir kimseye zafer bulur,


Diyanet: Rüyada ejderha görülmesi galibiyetle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir ejderha görmesi, o kimsenin düşmanlarına karşı zafer kazanacağına, rüyasında bir ejderha öldürdüğünü görmesi; o kimsenin rakiplerine üstün geleceğine yorumlanır.
Rüyanızda bir ejderhanın size hücum ettiğini ve sizin de kaçtığınızı görmeniz; rakiplerinizin sözlerine inandığınıza, rüyanızda bir ejderhayı bir vuruşta ikiye bölerek öldürdüğünüzü görmeniz; beklenmedik bir yerden müjdeli bir haber alacağınıza işaret eder.


Nablusi: Ejderha, dehşetli ve heybetli sultana, yahut yakıcı nara delalet eder. Ejderhanın bir yahut üç başı varsa daha eşeddir. Hastanın rüyada ejderha görmesi, ölümüne delalet eder. Bir kadın rüyada ejderha doğurduğunu görse kötürüm bir çocuk doğurur. Çünkü ejderha sürüklenerek yürümektedir.
Ejderhanın kendisini suya çektiğini gören kimseye, sultan tarafından yahut Allah (C.C.) tarafından ya da reisi tarafmdan azab edilir. Kendisinin ejderha olduğunu gören kimsenin ömrü uzun olur. Yahut saltanata nail olur. Ejderhanın etini yediğini gören melik tarafından mala malik olur. Ejderhanın uzunluğuna binaen, uzun müddetle de tabir edilir.
Zararsız olarak ejderhanın kendisine doğru geldiğini veya kendisine bir şeyler verdiğini yahut kendisine güzel ve fasih konuştuğunu görse, o kimse için meydana çıkacak çok hayra delalet eder. Ejderhanın tagayyur ederek adam olduğunu görmek, ordudan bir askere, ejderhanın kadın olduğunu görmek, kadın askerden bir askere delalet eder.
Ejderha, gözle görülen ve düşmanlığını gizleyen, her türlü şer ve kötülüklerin sahibi olan bir düşmana delalet eder. Ejderhanın bir, üç, dört veya yediye kadar başları varsa, her başı bir bela ve afettir. Ejderhanm başı yedi olursa o düşmanın şer ve düşmanlığının benzeri yoktur ve o düşmana takat getirmek ve onunla mukabele etmek mümkün değildir. Bir ejderhaya malik olduğunu gören, akılsız bir kimseye zafer bulur.

Hamile bir kadının bir ejderha doğurduğunu görmesi, iki isimli, şerefli ve hatip bir oğlan çocuğu doğurmasına yahut, kahin, şerli ve fasık yahutta hırsız bir oğlan çocuğu doğurup ve çocuğun boynunun vurulmasına işarettir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar