Connect with us

Rüya

Rüyada Erkeklik Torbaları Tabiri

Published

on

Rüyada Erkeklik Torbaları tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Seyyid Süleyman: Rüya aleminde erkeklik torbaları görmek, kız çocuklarıyla, mal, maişet, hayat, ana para ve koruma, arka çıkma gibi manalarla yorumlanır. Görülen şey bu sembollere nispet edilerek tabir edilir.
Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Bu organlar insanın iki kızına işaret eder. Salah ve fesatla yani, dinde iyilik ve kötülük hakkındaki tabirleri onlarla alakalıdır. Bir rivayete göre bu organların büyük olması, düşman şerrinden kurtulmaya delalet eder.
El Salimi’ye göre adı geçen organlarına bir halel geldiğini gören, düşmanına mağlup olur. Onları bir kimsenin elinde görmek de aynı şekilde yorumlanır. Bu azalarının vücudundan acı vermeksizin ayrıldığını veya onları birine bağışladığını gören; bağışladığı şahsın doğacak evladıyla akraba olur. Organlarının koparıldığını görenin, evladı vefat eder.
Kirmani (R.A.) diyor ki: Bu rüya üç türlü tabir edlir. Sükun, evlat ve maişet.
Cabir’ül Mağribi (R.A.) bu rüyayı beş surette tabir ediyor. Bunlar: Yalnız erkek çocuk sahibi olmak, miras, düşmanın üstün gelmesi, az hareket ve emniyetin azalması. Bir rivayete göre bu rüya, kadın akrabalara delalet eder. Organlarının kesildiğini görenin hastası varsa; vefat eder. Başka bir görüş ise, bu rüyayı karı kocanın ayrılmasıyla yorumluyor.
Yine bazı tabircilere göre, bu organlarının kesildiğini görenin, malı zorla alır. Şayet rüya sahibinin malı yoksa nesli kesilir, rızkı tükenir.
Maişeti ve ni’meti, işe yaramaz hale gelir. Sağ organ; erkek, sol organ; kız evlatla alakalıdır. Sağ organının koptuğunu görenin, erkek evladı vefat eder. Aynı şekilde sol organı kopan; kızını kaybeder. Sağ organı büyük olanın oğlu, sağlam ve zengin olur. Bu tabir kızı temsil eden organ için de geçerlidir. Organlarında zaaf, yara, küçüklük vb. bir durum görmek; yukarıdaki tabirin tam zıddıdır. Yani rüya sahibinin kızının ve oğlunun rahatları bozulur.
İbn-i Kesir demiştir ki: Bu organ, gerek insana, gerek hayvana ait olsun mal ve servetle yorumlanır. Bunlardan birine malik olmak veya kaybetmek; mal kazanmak yahut kaybetmekle yorumlanır.
Bazı tabircilerle beraber Nafi’nin bu rüya hakkındaki tabirleri şöyle: Bu organlar, hizmetkarlar ve diğer tabi olanlar ile yorumlanır. Bir kimse bu organlarını veya onlardan birinin başka yerde meydana geldiğini görür fakat sonradan kaybederse, ümit etmediği bir yerden mal kazanır. Lakin o malı münasip olmayan yerlere sarfeder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar