Connect with us

Rüya

Rüyada Eşek Tabiri

Published

on

Rüyada Eşek tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Merkep görmek ve ona binmek baht açıklığı, yüksek dereceye, Kendine ait bir eşeğe bindiğini görmek hayır
ve iyilik kapılarının açılmasına, Çok eşek görmek mal ve nimete, Eşekten inip ona tekrar binmek işlerin bir ara
durmasına, Eşekten düşmek bir sıkıntıı yaşamaya, Eşeğin ölmesi işlerinin bozulmasına, Eşek eti az mala, onu
yemek malından üzüntüye düşmeye, Merkep satınalmak hayra, Eşeğin bir gözünün kör olması işlerin bozuk
gitmesine, iki gözünün kör olması malın gitmesine, Merkebe bindiğini ve onun anırdığını görmek ev halkından
birinin kötü ahlak ve işi yüzünden sıkıntıya düşmeye, Merkebin yüksek bir yerden düşmesi vefat etmeye, Dişi
merkebe binmek bekar için evlenmeye, Eşek satıcısı, haram ve şüpheli kazanç sahibi birine delalet eder.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında vahşi bir eşeğin kendisine yönelerek geldiğini görmesi; o kimsenin mal bulacağına, bir kişinin rüyasında vahşi bir merkebin arkasını dönüp uzaklaştığını görmesi; o kimsenin elinden mal çıkacağına, kişinin rüyasında vahşi bir merkebe bindiğini görmesi; o kimsenin büyük bir günah işleyip İslâm’dan uzaklaşacağına yorumlanır. Rüyanızda iki vahşi eşeğin birbirleriyle boğuşarak kavga ettiklerini görmeniz; iki kötü insanın birbiriyle kavga edeceklerine, rüyanızda evinize bir vahşi eşeğin girdiğini görmeniz; size kötü bir kimsenin geleceğine işaret şeklinde tabir edilir. Kîrmânî’nîn yorumuna göre: Rüyada vahşi bir merkebin görülmesi cahil ve ahmak bir insana yorumlanır. Kişinin rüyasında bir vahşi bir eşekten düştüğünü görmesi; o kimsenin isteklerine nail olamayacağına, bir kişinin rüyasında gözleri kör olan bir vahşi eşeğe bindiğini görmesi, o kimsenin çok mal elde edeceğine veya iyi bir kimse ile dostluk kurarak ondan hayır göreceğine delalet eder. Kişinin rüyasında vahşi bir merkebin kendisinden kaçtığını görmesi o kimsenin kötü bir yola gideceğine yorumlanır.


Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) demiştir ki: Rüyada eşek görmek, bilhassa binmek; baht ve yüksek mertebe ile tabir olunur. Onda görülen iyi ve kötü her şey rüya sahibinin talihi ile alakalıdır. Rüyasında kendine ait bir eşek görene, Cenab-ı Hakk hayır kapılarını açar. Onu üzüntülerinden kurtarır. Birçok merkep görenin, mal ve ni’meti artar.
Sahibine karşı son derece uysal davranan, ona tabi olan merkep görmek; bu rüyaların en iyisidir. Rüya aleminde merkep eti görmek; mal çokluğuna, ni’met bolluğuna işarettir. Eşeğini öldürüp etinden yiyen; rızk darlığına düşer. Mal yönünden üzülür. Bir rivayete göre haram mala delalet eder. Eşeğinin üstünde olmaksızın öldüğünü görmek, maişette darlığa işarettir. Rüya sahibinin vaziyeti bozulur. Eşekten düşmek; zarara uğramaktır. Bir iş sebebiyle eşekten indiğini, daha sonra tekrar bindiğini gören; işlerinin sonunda müşkülat yani sıkıntı çeker.
Kirmani demiştir ki: Bir eşek satın almak hayırdır. Eşeğinin bir gözü kör olanın, maişeti ve işleri bozuk gider. Malını kaybeder. Eşeğinin kuyruğunun uzadığını görenin bağlıları, kendisine tabi olanları çoğalır. Eşeğinin öldüğünü ve başka bir eşeğe bindiğini gören; geçinmek hususunda halden hale geçer. Eşeğinin katır olduğunu gören; yolculuktan mal ve menfaat temin eder. Eşeğinin çalındığını görenin karısı, kötülüğe uğrar ve boşanırlar.
Eşeğine ağır bir yük yükleyerek üstüne bindiğini görmek; hudutsuz servet ve zenginliktir. Eşeğin anırdığını görmek fena haberdir. Eşeğinin at olduğunu gören, hükumetten hayır ve menfaat sağlar. Eşeğinin kedi olduğunu görenin eline, çalıntı mal geçer.
Cabir’ül Mağribi’ye göre; rüyasında bindiği bir eşeğin anırdığını görenin ailesi, kötü ahlaklı olur ve kendisine ihanet eder. Eşeğinin yüksek bir yerden düştüğünü gören; vefat eder. Eşeğini bir kısrağa çektiğini gören, hükumetten mal ve fayda sağlar. Vahşi bir hayvanı çektiğini görmek; zalim birinden istifade etmektir. Eşeğin koyunla çiftleşmesi, ni’met ve ganimettir.
Ebu Said’ül Vaaz için rüyada eşek görmek; insanın himmeti, büyük gücü ve gayretidir. Zayıf ve semiz olması ise, fakirlik ve ihtiyaçtır. Rüyasında kendini eşek olarak gören, bazı akrabaları yüzünden zarara uğrar. Arkasına bir eşek yüklenen, kuvvetli olur. Bir eşeği tutup evine götürmek; hayır ve saadettir. Bir çok eşeklere malik olanın hayır ve bahtiyarlığı çok olur.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar