Connect with us

Rüya

Rüyada Eşekçi Tabiri

Published

on

Rüyada Eşekçi tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Nablusi: Rüyada eşek görmek, köleye, çocuğa ve hanıma delalet eder. Bazan da «Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşıyanların hali koca kitaplar taşıyan eşeğin hali gibidir (Sure-i Cum’a, ayet 5) mealindeki ayet-i kerimesinin meali gereğince yolculuk yahut ilme delalet eder. Uyanıklıkta eşekten gördüğü halin hilafını rüyada hissetse, kendisi de korkan kimselerden ise o kimsenin ibadetinde zaaf ve noksanlığına delalet eder.
Eşek, amelsiz alime yahut Yahudiye, yutak, kilim v.s. gibi İnsanın ayağını bastığı şeylere delalet eder. Rüyada katır ve eşeklere sahip olmak yahut binmek, mal yahut evlat ile ziynetlenmeğe delalet eder. Dişi eşek, geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına delalet eder.
Eşeğin sesi, şer ve şiddetlere, zinadan olan çocuğa, cinler tarafından gelecek bir arızanın meydana gelmesine delalet eder. Çünkü eşeğin anırması şeytanı görmesindendir. Rüyada görülen eşek, gerek tavlı gerek zayıf olsun insanın çalışması ve gayretidir.
Eğer eşek büyük olursa yüksekliktir. Yürüyüşü hoş olursa, dünyaca faydadır. Güzel olursa, sahibi için güzelliktir. Beyaz olursa sahibi için zinettir. Zayıf olursa sahibi için fakirlik, tavlı olursa maldır. Siyah olursa, sahibi için sevinç, efendilik, mülk, şeref ve heybettir. Yeşil olursa, din ve takvadır.
İbn-i Şirin (R.A.) tabirde eşeği diğer hayvanlardan üstün tutmuştur. Eşeğin de siyahını tercih etmiştir.
Semeriyle beraber eşek, izzet, sahibi bir çocuktur. Eşeğin kuyruğunun uzunluğu evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamıdır.
Eşeğin ölmesi sahibinin ölmesine yahut uzun ömürlü olmasına delalet eder. Eşeğin tırnağı sahibinin malının idarecisidir. Bazı tabirciler de, eşeği telef olan kimsenin malı zayi olur, yahut akrabalarından irtibatı kesilir, dükkanı yıkılır, dükkanından çıkarılır, hizmetçisi olan kölesinin yahut babasının yahut işlerini üzerine alan dedesinin ölmesidir. Eğer bunlar yoksa, çok sevdiği efendisinin ölmesidir. Yahut efendisini terk ederek yolculuk yapmasıdır. Eğer eşeğin sahibi kadınsa kocası onu boşar yahut vefat ederek onu terk eder. Ya da kadının bulunduğu yerden başka bir yere yolculuk yapar.
Bilinmeyen eşek, cahil, çok inad veya kafir bir kimsedir. Eğer eşek, camiin üzerinde veya ezan okunan yerde anırsa o kimse kafir, küfrüne, yahut bid’at sahibi bid’atına davet eder. Eğer ezan gibi ezan okusa o kimse müslüman olur, halkı hakka davet eder. Bu rüyada büyük alamet ve büyük ibret meydana gelir.
Bir kimse rüyada birtakım eşeklerinin var olduğunu görse, kavminin cahil olmasına delalet eder. Rüyada eşeğe bindiğini ve eşeğin de güzel yürüdüğünü gören kimsenin çalışma ve gayreti güzel ve isteğine uygun olmasına delalet eder. Rüyada eşek eti yiyen kimse mal ve azamete erişir.
Eşeğinin ancak vurularak yürüdüğünü görse, onun yiyeceği ancak dua ile meydana gelir. Eşeği yüklü olarak eve girdiğini görmek, eşeğin yükünün aslı ve kıymeti nisbetinde o kimseye hayır ile yönelecek büyüklüğe delalet eder.
Eşeğinin katıra döndüğünü gören kimsenin geçiminin yolculukla elde edilmesine delalet eder. Eşeğinin ata döndüğünü gören kimsenin geçimi sultan tarafından olur. Aslana döndüğünü gören kimsenin geçimi kahredici bir sultan tarafından meydana gelir. Koça döndüğünü görse, azameti, şeref ve imtiyazı sebebiyle olur.
Rüyada eşeğini arkasında taşıdığını gören kimseyi Allah-ü Teala Hazretlerinin, çalışma ve gayretiyle rızıklandıracağı kuvvetine hatta o kuvvetten taacupta kalmasına delalet eder. Eşek pisliğini biriktirdiğini gören kimsenin malı fazlalaşır. Rüyada eşek ile güreştiğini gören kimse akrabasına buğz eder. Eşek yolcu için eşeğin kıymeti kadar yolculukta o kimsenin hali eğlence ile beraber hayırdır. Bir kimse rüyada eşeğe cinsî münasebette bulunduğunu görse mal ve güzelliğe erişir.
Bir eşeğe sahip olduğunu yahut onu bağladığını ya da evine soktuğunu gören kimseye Allah’ü Teala Hazretleri her hayrı verir ve onu bütün üzüntü, kederden halas eder. Eğer eşek yüklü ise hayır daha da faziletlidir.
Eşekten düştüğünü gören fakir olur. Binmiş olduğu başka.
birisinin eşeğinden düştüğünü gören kimse ile arkadaşı yahut arkadaşının adaşı yahut benzeri arasında kopukluk meydana gelir. Rüyada iki gözü kör olmuş bir eşek satın aldığını gören kimsenin yerini bilmediği bir malının olmasına delalet eder.
Tabirde eşeğin sesinden kötü görülecek bir şey yoktur. Haddizatında eşek, insanın çalışma, gayret ve nasibidir. Dişi eşek kişinin hizmetçisi, yahut ticareti ya da hanımıdır. Dişi eşeğinin gebe olduğunu gören kimsenin hanımı, cariyesi yahut hizmetçisi hamile olur. Rüyada dişi eşeğinin kendi cinsinden olmayan bir şey doğurması, kadınların doğurdukları çocuk —doğan çocukta kendisine ait bir alamet yoksa — ondan olmayıp başkasındandır. Eşek sütü içtiğini gören kimse hafif bir hastalık geçirir. Yahut hastalığından iyi olur.
Dişi eşeğinin bir erkek yavru doğurduğunu gören kimseye geçim kapıları açılır ve o kimse iyi isme ve şöhrete erişir. Eşek dişi yavru doğursa kötü isimle yad edilip, gözden düşmesine delalet eder. Bir kimse yavrusuz bir dişi eşeğe bindiğini görse çocuksuz bir kadınla evlenir.
Eliyle sert ve katı başlı bir eşek yavrusunu tuttuğunu gören kimseye çocuğu tarafından bir korku ve bağırma erişir. Eğer başı sert değilse ona geç olarak elde edilecek bir menfaattir. Bazıları da, dişi eşek, rütbenin noksanlığı ile beraber malında ziyadeliktir, demişlerdir.

Eşeğe iyi binemediğini veya binmekten korktuğunu gören kimse kendisinin olmayan bir şeyle süslenir. Bir fakih rüyada üzerinde atkı olmadığı halde eşeğe bindiğini görse, reisliğe nail olur ve ders hususunda tenbellik eder. Dişi eşek kişiye ekini ve ziraatı sebebiyle eline geçecek maldır. Dişi eşek, çocuğu olmayan bir kadınla evlenmektir.
Eşek yavrusuna bindiğini gören kimseye çocuğu yahut hanımı tarafından üzüntü isabet eder. Eşeğin telef olması yahut zayıflığı sahibinin fakirliğine delalet eder. Rüyada eşekten inmek ve onu satmak fakirliktir.
Eşeği yemek için kestiğini gören kimsenin dar geçiminden sonra geniş rızka nail olacağına delalet eder. Başka bir şey için kestiğini gören kimsenin geçimi bozuk olur.
Eşeğinin birçok kuyruğunun olduğunu gören kimsenin rızkının genişliğine delalet eder. Bir yahut birkaç eşeğinin olduğunu gören kimsenin saadet ve hayrı çok olur.
Vahşi eşek günaha delalet eder. Vahşi eşeğe binip arkasından düştüğünü gören kimsenin makamından düştükten sonra günah işlemesine delalet eder. Vahşi eşeğin evcilleşmiş görülmesi, hayra; ehil eşeği, vahşi olarak görmek zarara delalet eder. Eğer eşeğinin, tek gözlü ve zayıf görüşlü olduğunu görse, geçimine noksanlık gelir.
Eşeğe döndüğünü gören kimseye bir bela erişir ve aklı gider ve hayır işlemesi azalır. Yabani eşek, hanım yahut cefa sahibi, ya da çölden bir çocuğa delalet eder.
Kendisine itaat eden vahşi eşeğe binmek, günaha delalet eder. Eşek, itaat etmeyip kendisini düşürse yahut baş veya ayağı ile tepelediğini görse, o kimseye günah üzüntü ve korku içinde bir şiddet isabet eder.
Rüyada evine vahşi bir eşeğin girdiğini gören kimsenin evine dini bozuk birisi girer. Avlamak maksadı ile evine bir yaban eşeğini soktuğunu gören kimsenin evine hayır ve ganimet girer. Vahşi eşeğe bindiğini gören kimse haktan batıla meyleder ve müslümanların cemaatından ayrılır. Vahşi eşeği uzaktan gören kimsenin eline geçici bir mal geçer.


Seyyid Süleyman: Bu rüya haram mal sahib
i, kötü kazançla meşgul birine delalet eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar