Connect with us

Rüya

Rüyada Eşyanın Değişmesi Tabiri

Published

on

Rüyada Eşyanın Değişmesi tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Diyanet: Bir kimsenin rüyasında bir şeyin bilinen halinden başka bir hale girdiğini, örneğin bir evin okula, bir caminin kiliseye dönüştüğünü görmesi; rütbe ve makam sahiplerinin hallerinin değişeceğine, dünyanın gidişatının hayırdan şerre veya serden hayra dönüşeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında otuz yaşını aştığını, saç ve sakalının ağardığını görmesi; hâlbuki kendisi rüyada gördüğü şekilde olmasa, o kimsenin dini yönünün iyi olduğuna, kendisinin vakar ve şerefinin artacağına yorumlanır. Genç bir kadının rüyasında kendisinin ihtiyarladığını görmesi; o kadının din ve dünyasının iyi olduğuna, kişinin rüyasında yaşlı bir kadını genç olarak görmesi; o kimsenin fakir ise zengin olacağına, hasta ise şifa bulacağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada varlıkların bilindikleri halden diğer bir hale girmeleri, mesela kilisenin camiye, kuru ağacın meyve veren bir ağaca döndüğünü görmek, rütbe sahiplerinin hallerinin değişmesine, rüya sahibinin gördüğü değişiklik nisbetince, dünyanın hayırdan şer’e veya serden hayıra dönmesine delalet eder. Azaların cevherinden şahısların suretlerinden değişmesi de böyledir.
Rüyada otuz yaşını aştığını, saç ve sakalının ağardığını görse, halbuki kendisi böyle olmasa, o kimsenin dininde salahına, kendisinin vakar ve şerefinin ziyadeliğine delalet eder.
Çocuk olduğunu görmekte hayır yoktur. Çünkü o nefsine uyarak cehalete düşer.
Genç bir kadın rüyasında ihtiyar olduğunu görse, dince dünyası iyi olur. İhtiyar kadını genç olarak gören kimse fakirse zengin olur. Dünya kendisine yüz çevirmişse yeniden ona döner. Hasta ise hastalığından İyilik bulur. Kendisinin taze ve güzel bir ağaç dalı olduğunu görse, yakında ölür.
Rüyada uzandığını görenin ömrü uzun olur. Mal ve çocuğa nail olur. Kısaldığını gören evini, hayvanını yahut istifade ettiği her hangi bir şeyini satar. Bazan da öleceğinden korkulur.
Yaratılıştan bir şeyini noksan olarak görenin dünyasında noksanlık olmaya delalet eder. Kadının şekil ve zinetinde olduğunu gören kimseye bir zillet, bela ve hakirlik isabet eder. Tekrar kendi haline dönmesinde ise böyle değildir.
Kadın gibi tenasül uzvu olduğunu görene zillet isabet eder.
Bazı tabirciler rüyayı gören kimse bir niza içerisinde ise hasmiyle sulh yapmaya çalışsın, çünkü getirilecek delil ve verilecek hüküm kendi aleyhine olur.
Erkek gibi tenasül uzvu ve sakalı olduğunu gören kadının kaybolmuş bir çocuğu varsa, ona kavuşur, hamile ise bir oğlan çocuğu doğurur. Eğer. hamile değilse ebediyen çocuk doğurmayacağına delalet eder. Çocuk doğursa dahi, erginlik çağına gelmeden ölür. Bazan da bu rüyanın tabiri, kadının hizmetçisine veya sahibine döner. Bunlar da insanlar arasında şerefli ve gıpta edilen kimselerdir.
Bir kadın rüyada erkek olup, kadınlarla cima ettiğini görse, bu tabir yine insanlar arasında şerefli olan kadının sahibine aittir. Kuyruğu boynuzu ve koyun tırnağı gibi tırnağı olduğunu gören kimsenin rüyası hayırdır. Gagası, deve dudağı gibi dudağı, hortumu veya vücudunda diğer fazlalıkların olduğunu görenin rüyası dünyalığına delalet eder. înşallah hayırlıdır.
Rüyada vücudunun hayvan vücuduna döndüğünü ve hayvanın da arslan veya yırtıcı hayvan olduğunu görürse, malı, mevkii, kuvveti ve hilesiyle kendinden aşağı olan bir kimseye zulmeder. Suretine döndüğü hayvanın eti yeniyorsa, rüyayı görenin hayrına yahut hareketine delalet eder. Tüy veya kanadı olduğunu gören kimsenin, reisliğine ve ona isabet edecek hayra delalet eder. Kanadiyle uçtuğunu gören kimse yerden yükseldiği miktarca izzet ve devletle yolculuk yapmasına delalet eder.

Vücudunun çamurdan yapılmış testi, bardak vs. gibi şeyler olduğunu görenin ömrü uzun olur. Rüyada kendisinin köprü olduğunu ve İnsanların da üzerinden geçtiğini görse, o kimse ya sultan olur ya da sultanın arkadaşlığını yapan kimseye yahut sultanın yardımcısına veyahut insanların işlerinde kendisine başvuracağı bir alime delalet eder. Kendisinin bostan olduğunu görse bu rüyada hayır yoktur. Bu rüya din ve dünya için fesattır. Ancak dünya işlerinde kendisine uyulan bir kimse ise tabir kötü değildir.
Solucana döndüğünü görmek de aynı şekilde tabir edilir. Ancak bu rüyayı gören, düzgün gitmesini istediği işine ve arzu ettiği şeye nail olamaz. Yanında bulunan hasta çocuğun kuş olduğunu görmek, çocuğun ölüp cennette kuşların, arasına karışması ile tabir edilir. Maymun veya maymuna benzer bir hayvana döndüğünü görenin üzerinden Allah, nimetlerini keser.
Deveye, başka binek hayvanına yahut yırtıcı hayvana döndüğünü görmek, her hususta özellikle din hakkında hayır olmayan bir rüyadır. Kuşa döndüğünü gören kimse yeryüzünde seyyar ve devamlı yolcu bir kimsedir. Geçimi de o kuşun geçimine benzer.
Vahşi hayvanlara döndüğünü gören, müslümanların cemaatından ayrılır.
Geyik olduğunu gören, kadınla bir olmadan lezzet alan kimseye, vahşi sığır olduğunu gören kimse kadınlardan zevk almasına delalet eder. Domuza döndüğünü gören kimsenin geçimi bol, nefsi hakir olur.
Örümcek olduğunu gören kimsenin, Allah’a ibadet “ve günahlarından tevbe eden kimse olduğuna delalet eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar