Connect with us

Rüya

Rüyada Evliya Tabiri

Published

on

Rüyada Evliya tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Allah dostlarını görmek müjdeye, hidayete ve Peygamberimizin (s.a.v.) güzel hal ve davranışlarına uymaya,
Salih kulların sofrasında ya da meclisinde oturmak iyilerden olmaya ve ilahi lutuf ve ihsana, Yaşayan
salihlerdin birini görmek, onun yolunda olmayaa, onun alınyazısına paralel bsir hayat sürmeye, Ölmüş bazı
salihlerin bir kentte sağ olduklarını görmek, ora halkının erişeceği bolluk ve sevince, yönetici ve diğer
insanlardan görecekleri iyi davranışa, Evliya görmek korkudan emin olmaya, mahzunluk görmemeye,
Evliyanın dostu ve yakını olduğunu görmek Hakka yakınlığa, evliyaya düşman olduğunu görmek Allahu
Teala’nın gazasını gerektirecek büyük bir günah işleme tehlikesine, Evliyanın dedikodusunu yapmak iman
tehlikesine delalet eder.


Molla Cami: Rüyada evliya görmek dinde kuvvete, hayır ve berekete kavuşmaya,üzüntü ve kederlerden kurtulmaya işarettir.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında evliya görmesi; o kimsenin işlerinin hayırlı bir şekilde yürüyeceğine, imanın artacağına ve din yolunda ilerlemeler kaydedeceğine işaret eder. Rüyada evliya görülmesi; her zaman için iyilik görüleceği ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ehil olmadığı halde kendisinin şeyh olduğunu görmesi; bir yoruma göre o kimsenin hayra nail olacağına, diğer bir yoruma göre ise o kimsenin yalancı birisi olduğuna delalet şeklinde tabir olunur. Ehil birisinin rüyasında kendisini bir şeyh kıyafetine büründüğünü görmesi, o kimsenin korkularından kurtulacağına, hüzünden feraha çıkacağına, kötülüklerden iyiliğe ulaşacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında etrafına halkı toplayıp onlara nasihatte bulunduğunu görmesi; o kimsenin din yönünden halka hayır ve fayda sağlayacağına, kişinin rüyasında bir şeyhin veya evliyanın elinden tutup beraber götürdüğünü görmesi; o kimsenin büyük bir mevkiye getirileceğine yorumlanır. Kişinin rüyasında evliyadan veya şeyhlerden birisinin kendisine bir haber verdiğini görmesi; o şeyin gerçek bir ihtar olacağına, tenha bir yerde evliyadan birinin kendine yol gösterdiğini görmesi; o kimsenin hidayet üzere olduğuna işaret eder.


Seyyid Süleyman: Rüya aleminde sufiyeden(*) meşayihten, evliyadan, sulehadan, abdal ve mecazibten birini görmek; dinde kuvvet ve ileri derecedir. Bu rüya hayır, bereket, emiyet, ferah ve sevinçtir, korkulardan kurtulmaktır.
Meşhur bir evliyayı veya meşayih-i sufiyeden birini güler yüzlü bir halde görmek; işlerde hayır ve muvaffakiyettir. Din ve dünyada saadet, hayır ve berekettir. Fakat bu zatlardan birini hiddetli ve asık suratlı görmek hiç iyi değildir. Yukarıdaki yorumların tam zıddıdır.
Layık olmadığı halde, şeyh olduğunu görmek; bir rivayete göre, hayırdır. Başka bir görüşe göre, gizli riyadır. Bu makama layık olan biri rüyasında bu zatlardan birinin kıyafetine bürünürse, korkudan kurtulur, emniyete kavuşur. Hüznü dağılır, feraha çıkar. Talihsizlikten sıyrılır, mesut olur.
Halkı etrafına toplayarak irşat ettiğini onları aydınlatıp doğruya yönelttiğini görmek; dine hizmet etmek, hayır işlemektir. Bir şeyhin veya bir velinin kendisini elinden tutarak beraberinde götürdüğünü görenin, akibeti güzel olur. Makamı yücelir. Cennete girer. Bir velinin kendisine iyi bir şey verdiğini gören; Allah tarafından mükafat-landırılır. Hakk’a yakın olur. Fakat verilen fena bir işe ise, haramdan, günahtan Allah’a isyan etmekten sakınması için korkutmaya delalet eder.

Büyük zatlardan birinin kendisine bir haber verdiğini görmek; o haberin aynen vaki olacağına, sahrada veya tenha bir yerde, evliyadan birinin kendisine yol göstermesi, din yolunda hidayete, müşkülattan kurtulmaya, ümit ettiği şeylerin hasıl olmasına işarettir.
Bu zatları görmek eğer kendilerinde mekruh sayılacak bir şey yoksa, daima hayırdır. Menfaat ve saadete işarettir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar