Connect with us

Rüya

Rüyada Farz Namaz Tabiri

Published

on

Rüyada Farz Namaz tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Bakınız; Namaz.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında farz namazlardan birini kıldığını görmesi; o kimsenin sözünde duracağına ve dargın olduğu birisiyle barışacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında öğle namazını kıldığını ve bunu bitirdiğini görmesi; o kimsenin arzusuna nail olacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında ikindi namazını kıldığını görmesi; o kimsenin kendisi veya başkası adına yapacağı yemine veya bir borç altına gireceğine işaret eder. Rüyanızda akşam namazını kıldığınızı görmeniz; arzu ettiğiniz veya yaptığınız işinizin sona ereceğine, kişinin rüyasında akşam namazını tam olarak kılıp bitirdiğini görmesi; o kimsenin arzu ettiği şeyin meydana geleceğine delalet eder.Bir kimsenin rüyasında yatsı namazını kıldığını görmesi; o kimsenin geçimleri üzerine olan aile ferdlerinin her çeşit ihtiyaçlarını karşılamaya önem vereceğine yorumlanır. Kişinin rüyasında sabah namazını kıldığını görmesi; o kimsenin kendisine lazım olan dünyevî ihtiyaçlarını hazırlamaya başlayacağına veya çok çocuğu olacağına delalet eder. Kişinin rüyasında cuma namazını kıldığını görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerine nail olacağına, kişinin rüyasında bağ ve bahçede namaz kıldığını görmesi; o kimsenin günahlarından Allah’a tövbe edeceğine, kişinin rüyasında bir mezrada (ziraat yapılan yerde) namaz kıldığını görmesi; o kimsenin borcunu ödeme imkânı bulacağına, rüyasında namazı bitirip mescidden çıktığını gören kimsenin; fazilet ve hayra nail olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bayram namazı kıldığını görmesi; o kimsenin borcunu ödeyeceğine, eğer hasta ise şifa bulacağına ve sıkıntılardan kurtulacağına delalet eder. Kişinin rüyasında cenaze namazı kıldığını görmesi; rüya sahibinin namazını kıldığı kimseye şefaat edeceğine işaret eder.


Nablusi: Rüyada farz namazı kılan kimsenin, velayete veya reisliğe ya da emaneti yahut Allah’ın farz kıldığı şeylerden bir farzı yerine getirmesine, korku ve endişeden kurtulmasına delâlet eder. Rüyada vaktinde abdestli olarak ayakta, rükû ve secde yaparak kıbleye karşı farz namazı kıldığını gören kimse, hac gibi Allah tarafından farz kılınan bir şeyi veya zulmen birisinden aldığı malıya da birisine yaptığı borcu öder. Yaramaz ve çirkin işlerden sakınır.
Rüyada farz namazı kılmak, sözünde durmaya ve küstüğü biri siyle barışmaya delâlet eder.
Eğer rüyayı gören imam olursa, tazminat öder. Yahut borçlanır. Eğer imama uymuş birisi ise, başkasına yük olur.
Öğle namazı, yardıma veya>.:”.! gizli olan şeyin meydana çıkmasına delâlet eder.
Rüyada öğle namazı kıldığını ve onu bitirdiğini gören kimse, maksadına erişir. Dünya ve ahiret işlerinde istediği her şeyde kendisine yardım edilir. Zira rüyada namazı tamamlamak, arzu ettiği şeyin tamamlanmasına delâlet eder. Rüyayı göıen borçtan dolayı hapsedilmiş ise, onun borcu başka birisi tarafmdan ödenerek hapisten kurtulur ve rızkı bollaşır.
Bir kimse bulutsuz ve açık bir havada, öğle namazı kıldığını ve bununla da sevindiğini görürse, yapacağı bir işte kendisine yardım edilir ve o günün açıklığı kadar mutlu olur. Eğer rüyada kıldığı öğle namazı bulutlu bir günde olursa, o kimse üzüntü veren bir iş yapar.

İkindi namazı, kendisi veya başkası için yapacağı yemindir. İkindi namazı borca da delâlet eder. Rüyada ikindi namazını kıldığını gören kimsenin arzu ettiği şey birtakım güçlükten sonra meydana gelir. İkindi namazını tamamlayamayan kimsenin işi güçleşir.
Rüyada, akşam namazını kıldığını gören kimsenin arzu ettiği veya yaptığı işi nihayete erer. Akşam namazmı tamamen kıldığım gören kimsenin arzu ektiği şey meydana gelir. Bazan da, yatsı namazı amelinin tamamların ısına ve ömrünün tükenmesine delâlet eder. Zira yatsı namazı meşguliyetin sonudur. Ondan sonra ölüme benzeyen uyku için hareket başlar.
Bir kimse, —güneş doğduğu halde— sabah namazını kıldığını görse yakında çıkacak — gerek hayır ve gerekse şer olan— vade delâlet eder. Rüyada yatsı namazını kıldığını gören kimse, geçimleri kendi üzerine farz olan aile halkının yiyeceklerine, içeceklerine, giyeceklerine vs. gibi şeylere ihtimam gösterir. Yatsının ilk vaktinde namaz Saldığını gören kimse, çoluk ve çocuğunun — lüzumlu ve kendisini sevmelerine sebep olacak— işlerim yapmaya teşebbüs eder.
Sabah namazmı kıldığını gören kimse, yemek ve giymek gibi dünyevî geçiminde kendirine zarurî ve lâzım olan şeyler* hazırlamaya başlar. Yahut çoluk çocuğunun işine çalışır. İkindi namazını kıldığını gören kimse, içinde bulunduğu işin çoğunun bitip azının kaldığına delâlet eder.
Öğle namazını ikindi vaktinde kıldığını gören kimse, borcunu öder. Öğle yahut ikindi namazını kılarken yarıda kaldığını ve tamamen kılamadığını gören kimse borcunun yarısını öder.
Akşam namazı, işlerinden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye delâlet eder. Vitir namazı, işleri gizlemiye delâlet eder. Bazan da öğle namazı, tevbeye veya işten çıkarılmaya delâlet eder. Çünkü öğle namazında kıble, Kudüs’ten çevrilmiştir. Bazan da öğle namazı, şeytan ve düşmanla savaşmaya delâlet eder.
Öğle zamanı, şiddetli sıcak ve uyku vaktidir. Rüyada ikindi namazını kılmak yardım ve başarıya ulaşmaya bazan da, hidayet, hayır ve korumaya delâlet eder. Akşam namazı, rüyayı görenin ana ve babasından yahut kendisini şöhreti, mevkii ve fazileti sebebiyle koruyan kimseden ayrılmasına ya da güneşin kendisine delâlet ettiği bir kimsenin işinden çıkmasına delâlet eder. Bir kimse rüyada yatsı namazını kıldığını görse, yolculuk, evlenmek veya bir yerden diğer bir yere gitmek için hazırlanmasına delâlet eder.
Bazan da yatsı namazı, gözde olan perdeye ve gözlerinin zayıf görmesine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada sabah namazını kıldığım görmesi, onun yapacağı yemine delâlet eder. Rüyada ikindi namazını kıldığını gören kimse, güçlükten sonra kolaylığa erişir. Rüyada akşam namazını kılan kimse, sonuçlanmış bir şeyin tekrar meydana gelmesini arzu eder ve ona yakın zamanda kavuşur.

Rüyada cuma namazı kıldığını gören kimsenin muradı hâsıl olur ve arzu ettiği şeye kavuşur. Bağ ve bostanda namaz kıldığını gören kimse, Allah-ü Teâlâya istiğfar eder. Ziraat yapılan bir yerde namaz kıldığını gören kimse borcunu öder.
Rüyada hamamın soyunacak yerinde namaz kıldığını gören kimse, bir erkekle livatada bulunur. Rüyada özürlü olarak namaz kıldığını görmek, amelinin makbul olmadığına delâlet eder. Yan yatarak namaz kıldığını gören kimse hastalanır. Namazı kılıp bitirdikten sonra mescidten çıktığını gören kimse fazilet ve hayra nail olur.
Hayvan üzerinde namaz kıldığım gören kimseye büyük bir korku isabet eder. Halkla beraber imamın hayvan üzerinde bir kısmının rü-kuda, bir kısmının secdede ve bazısının da ayakta namaz kıldıklarım görmesi, eğer o kimseler savaşıyorlarsa mansur ve muzaffer olacaklarına delâlet ede”.
Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât kıldığım gören kimse yolculuğa çıkar. Rüyada namaz kıldığı esnada bal yediğini gören kimse oruçlu bulunduğu İr» İde hanımı ile cinsî münasebette bulunur.
Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât kıldığını gören kadın, o gün hayız olur. Rüyada bir namazın vaktinin geçmekte olduğunu ve o namazı kılacak bir yer bulamadığını gören kimsenin, din veya dünyaca arzu ettiği isteği güçleşir.
Rüyada namazı, kasten ve far-ziyyetini inkâr ederek yahut farziyyetini ikrar ettiği halde terkettiği-ni ya da o namazı kaza etmeyi düşündüğünü gören kimse, İslâmiyeti hafife alır. Ancak bu halden vazgeçmesi ve durumunu düzeltmesi ümit edilir.
Rüyada kılınan cuma namazı ferahlık ve sevince, bayram ve mevsimleri görmeye, hacca gitmeye ve borcunu azaltmaya delâlet eder.
Rüyada ramazan bayramı namazını kılmak, borcu ödemeye, hastanın iyi olmasına, sıkıntılardan kurtulmaya, delâlet eder.
Kurban bayramı namazı, hayır işleri üzerine olmaya, yapılan vasiyeti tutmaya ve adakları yerine getirmeye delâlet eder. Bazan da ramazan ve kurban bayram namazları, düşmanla (tekbir getirerek) karşılaşmaya delâlet eder.
Rüyada kuşluk namazı, Allah’a şirk koşmamaya ve yerine getirilen yemine delâlet eder. Bazan da kuşluk namazı, sevinç yahut keder ve yemin etmeye delâlet eder. Sağlam bir kimse rüyada hasta gibi oturarak namaz kıldığını görse, konuşma ve işinde tereddüt etmeye delâlet eder. İki vakit namazı bir vakitte kılmak, yolculuğa delâlet eder. Bazan da bu rüya, düşman tarafından çıkacak fitneye delâlet eder.
Rüyada sergisiz bir yerde namaz kılmak, livata yapmaya veya hayızlı kadınla cinsî münasebette bulunmaya delâlet eder. (Bilhassa yerde pislik ve toprak olursa.) Bazan da bu rüya, fakirlik, ihtiyaç; zillet ve hakarete delâlet eder.
Namazı avret yeri açık olduğu halde kıl-sa, oruçlu iken fuhşiyatta bulunmaya yahut haram olan bir şeyi sadaka olarak vermeye delâlet eder. Ya da bid’at olan bir şeye uyduğu halde doğru yolda olduğuna itikad eder.
Korku namazı kıldığını görmek, şirket kurmaya, hayrete düşmeğe, dağınık olmaya veya hasta ile çekişmeye delâlet eder. Rüyada namazda konuşmak; hibe ettiği veya sükût ya da tasdik ettiği şeyden dönmeye delâlet eder. Rüyada, namazda aşikâr okunacak yerde aşikâr okuduğunu gören kimse, eğer hâkimse, zulümle hükmeder, bid’at ve rivayete meyleder; hâ
kim değilse, bildiği bir hakikati veya bir malı
inkâr eder.
Rüyada imamdan önce rükû ve secde yaptığını gören kimse, ana ve babasına veya itaat etmesi icabeden kimseye muhalefet etmesine delâlet eder. Bazan da bu rüya yanılma ve unutkanlığa, zekâsızlığa müptelâ olmaya delâlet eder. Rüyada teravih namazı kılmak, meşakkate düşmeye, borç ödemeye ve hidayete ermeye delâlet eder. Yağmur namazı kılmak, korkuya, çoluk çocuğunun nafakasını eksiltmeye, pahalılığa geçimdeki durgunluğa, ziraat, mal ve tarla hususunda sıkıntıya düşmeye delâlet eder.
Rüyada güneş ve ay tutulduğu vakit kılınan namazı kıldığını görmek, Güneş ve Ay’ın delâlet ettiği şalısın rahatlığa kavuşturulması için gayret etmeye delâlet eder.
Bazan bu rüya, fâsık bir kimsenin tevbe etmesine ve kâfirin Müslüman olmasına, bazan da melik ve vezirlerden korkmaya ve umum halk için bir alâmetin zuhur etmesine delâlet eder.
Rüyada korku namazı kılmak, ülfete, ittifak etmeye, sözlerin bir araya gelmesine ve korkudan emin olmaya delâlet eder.
Rüyada cenaze namazı kılmak, namazı kılınan kimseye şefaat etmeye c-elâlet eder. Eğer ölü tanmmıyorsa, boş gezen bir kimsenin vazife alacağına ve bir şirketten geçimim sağlayacağına delâlet eder. Bazan da rüyada kılım n cenaze namazı, ayakta ve tahiyyatta unutarak ‘arz namazda meydana gelecek noksanlığa delâlet eder. Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, onun için çok dua ve istiğfar eder. Namazı tam kılarsa duayı da tam yapar. Cenaze namazına imam olan kimse, münafık bir melik atrafından vali tayin edilir.
«Allah (C.C.) filan kimseye rahmet etsin» dediğini gören kimsenin günahları affedilir. İmamın arkasında cenaze namazı kıldığını gören kimse, ölüler için dua edilen bir mecliste hazır bulunur.
Cenaze namazı kıldığını gören kimse, dini bozuk bir kimse hakkında aracılık yapar.
Bir kimse kendisini cuma gününde bulunduğunu veya cuma namazı kıldığını görse, yakında üzüntüden kurtulacağma, dostuyla bir araya geleceğine ve ihtiyacını gidereceğine delâlet eder. Tek basma namaz kıldığını görse, bu rüyanın tabiri kendisine aittir.

Bir şeyi kaybolan kimse, rüyada bir bayram gününde olduğunu görse, kaybettiği şey tekrar eline geçer. Gördüğü bayram, ramazan bayramı ise, sıkıntıdan kurtularak genişliğe kavuşur. Eğer gördüğü bayram kurban bayramı ve kendisi de köle ise, azad olur; hapis ise, kurtulur. Borçlu ise, borcunu öder, üzüntüsü gider ve durumu düzelir.
Bir kimse rüyada ay tutulduğu için namaz küdığını görse, emir veya halkın kendisine uyduğu bir kimsenin basma geçecek bir hadiseye, ya da halkın topluca üzerine namaz kılacakları bir âlimin ölümüne delâlet eder.
Bir kimse rüyada yağmur namazı kıldığını görse, o yerde sultan veya hakim tarafından bir şeyin vuku bulacağına delâlet eder ki, halk onun huzurunda toplanıp saygı göstererek ondan, kendilerine gelecek şeyin kaldırılması için istirhamda bulunurlar. Namazı tamamen kılıp evlerine dönüp giderlerse, kendilerine isabet’ eden o üzüntüden kurtulurlar. Rüyada nafile namaz kıldığını gören kimse, dininin kemale ermesine ve sünnet-i seniyyeye uymasına delâlet eder.
Bir kadın rüyada erkeklere imam olduğunu görse, ölür. Çünkü kadın, imamete selâhiyetli değildir. Ve bu durum ancak o kadının ölümü zamanında erkekler tarafından onun üzerine namaz kılmak suretiyle mümkün olur. Namaz kılmayı ve okumayı bilmeyen bir kimse, rüyada imanı olduğunu görse, ölür.
Rüyada sünnet namazı kıldığını gören kimsenin, Resulullah (S. A.V.
)’ın sünnetine uyduğunu, necasetten temizlendiğini ve güzel huylu olduğuna delâlet eder.
Nafile namaz kıldığını gören kimse, ahirette kendisine lâzım olacak şeyleri yapmaya (nafile namazdan kıldığı miktar) muvaffak olur. Sünnet olan namazı kılmak, —çolak çocuğunun dünyaca iyiliklerine ihtimam göstermeye delâlet ettiği gibi — rüyada farz namazı kılmak da, onların zaruri ihtiyaçlarını tedarik etmeye delâlet eder.
Bir kimse rüyada bir takım insanlarla beraber teravih namazı kıldığını görse, o kimselerin akrabaları hakkında gereken iyiliği yaptıklarına, onlardan vahşetin gittiğine ve kalblerinin ferahlamasına delâlet eder. Bir kimse rüyada cemaatla namaz kıldığını ve safın düzgün olduğunu görse, o cemaatın çokça teşbih okuyan bir kavim olduğuna delâlet eder.
Rüyada kılınan nafile namaz, hizmet ederek veya malla kendisini sevdirmeye delâlet eder. Eğer rüyayı gören evli değilse, evlenmeye çalışır. Evli ise, Cenab-ı Hakkın: «Ona (İbrahim’e) İshak’ı, üstelik bir de Yakub’u ihsan ettik» (Sûre-i Enbiya, âyet 72.) mealindeki âyeti kerimesine binaen, iki tane erkek çocuğu olur.
Rüyada Allah nzası için nafile namaz kıldığını gören kimse, fa-kirse zengin olur ve hayra erişir. Rüyada teheccüd namazı kıldığını gören kimse yüksek bir rütbeye nail olur. Rüyada ragaib namazı kılmak, mevsimlere ve vadini yerine getirmeye delâlet eder.
Rüyada kaza namazı kılmak, borç ödemeye veya günahkâr bir kimse için tevbe etmeye delâlet eder. Bazan da kaza namazı kılmak, kâfirin Müslüman olmasına, adağını yerine getirmeye ve teahhüd ettiği bir şeyi yapmaya delâlet eder.
Rüyada oturarak namaz kılmsk, acizliğe, korkaklığa ve cüz’i bir rızka kanaat etmeye delâlet eder. Bazan da otururken namaz kılmak, babasının veya hocasının, ya da üzerinde ilim hakkı bulunan bir kimsenin hastalığı ile korkutulmaya delâlet eder.
Rüyada tevbe namazı kılmak, günahların af fol masına delâlet eder. Eğer tevbe namazını bütün halk kılacak olsa, yağmur yağmasına delâlet eder. .
Rüyayı gören fakir ise, zengin olur, çocuğu olmuyorsa, erkek bir çocuğu olur. Bazan da ziraat, emlâk ve akarla elde edilecek rızka de-
t eder. Rüyada teşbih namazı kılmak, hediyeye, bahşişe, hayra ve iyi bir şekilde geçindiğine delâlet eder.
Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin uyanıkken arzu ettiği bir şeyde hayret ederek şaşırıp kalmasına delâlet eder.
Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin yapmaya karar verdiği şeyin sonucunun güzel olmasına delâlet eder. İstihare namazı kılan tarikat ehlinden ise ve onun tarikatça eksikliğine delâlet eder.
Rüyada gaip namazı kılmak, kendisinin veya başkasının yapacağı yolculuktan fayda sağlanmasına, bazan da şahitlik yapmaya ve şahitliği başkasına yüklemeye delâlet eder.

Rüyada kabre karşı namaz kılmak, kendisine hediye verilmesi caiz olmayan bir şeyi hediye etmeye, bazan da bu rüya, fakire, verilmeye lâyık olan kimseye ve hapiste bulunana sadaka vermeye delâlet eder.
Rüyada «tahiyyetü’l – mescid» namazı kılmak, akraba ve fakirlere sadaka vermeye ve zalimlerden iyilik istemeye delâlet eder.
Rüyada gündüzün veya gece namaz kıldığını gören kimse, salih amel işlemekle Allah (C.C.)’a yaklaşır. Bazan da o kimse, birbirine zıt olan bir kavmin aralarını bulur.
Rüyada namazda görüldüğünü gören kimse, oyunla meşgul olmak suretiyle namazdan gaflet eder. Rüyada sarhoş olduğu halde namaz kıldığını gören kimse, yalan yere şahitlik eder. Cünüb olduğu halde namaz kıldığını görmek, gören kimsenin dininin bozuk olduğa na delâlet eder Doğu ve batı tarafına namaz kıldığını gören kimse, İslâm dininden dönerek şeriata muhalif bir harekette bulunur.
Rüyada arkasını kıbleye dönerek namaz kıldığını gören kimse, İslâm dinini tahkir eder. Bazan da rüyayı gören, hanımına arka taraftan yaklaşmak ister. Veya hanımından başka bir kadına yakınlık gösterir, ya da hacca gider. Bazı tâbirciler, bir kimse rüyada cemaatın kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını görse, onların valileri veya hâkimleri görevlerinden alınır, dediler.

Rüyada âlim b
ir kimseyi kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldı
ğını veya ehl-i sünnetin hilâfına bir amelde bulunduğunu gören kimse, nefsani arzularına uyar ve şeriata muhalif bir harekette bulunur.
Rüyada kıbleden başka bir yöne namaz kılmak, caiz olmayan bir şeyi yapmakla Allah (C.C.)’a yaklaşmayı ve insanların kalblerini kazanmayı kasdetmeye delâlet eder veya rüyada yöneldiği tarafa doğru yolculuğa çıkar. Rüyada doğu taralına namaz kıldığını gören kimsenin, kötü yolda olduğuna, halka çokça iftira eden ve günah işlemeye cür’etkâr olduğuna delâlet eder. Rüyada kıbieyi bilmediğini veya kıbleyi araştırdığını ve hangi tarafta olduğunu bilmediğini gören kimsenin, dininde hayret içinde olduğuna delâlet eder. Rüyada Kabe tarafına namaz kıldığını gören kimsenin, doğru bir şahıs olduğum delâlet eder. Kıbleden başka bir yöne beyaz bir elbise ile namaz kıldığım ve Kur’ânı hatasız okuduğunu gören kimse, hacca gider.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar