Connect with us

Rüya

Rüyada Gemi Tabiri

Published

on

Savaş gemileri büyüklük ve küçüklüklerine göre ordu komuta heyetinin üyelerine yahut devletin üst düzey yöneticilerine delalet eder.


Molla Cami: Rüyada gemi görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya kıtlık içinde bulunan kimse için, kurtuluştur.
Geminin karada görülmesi kurtuluşa yaklaşmaktır. Rüyada gemiyi karaya çeken kimse, namussuz olur ve dinde nifak çıkarır. Salih kimselerle gemiye bindiğini gören kimse, hidayete uyar ve Allah (C.C.) onu affeder. Gemiden çıksa, o kimse saadete erer ve düşmanından kurtulur.
Bazılan da geminin battığının görülmesi, selametle yapılan yolculuktur dediler.
Boş gemi ticaret yönünden kazanç ve faydadır. Bir kimsenin yolcularla dolu olan bir gemi görmesi, onun selamet içerisinde yolculuk yapmasına işaret eder.
Kendisini demirlemiş bir gemide görmek, hapiste yatacağına işarettir. Ailesi ve dostlarıyla gemiye bindiğini gören kimse izzet, güzellik, hayır ve berekete işarettir ve düşmanların cimden kurtulur. Bir yelkenle denizi geçtiğini gören kimse, üzüntü ve keder isabet edecek tehlikeli bir iş yapar.
Gemide mutedil bir şekilde gittiğini görmek, bütün insanlar hakkında hayıra delildir. Eğer sıkıntılı ve ızdıraplı bir şekilde giderse, ona gelecek üzüntü ve sıkıntıya işaret eder.
Geminin parçalandığını ve içinde bulunanların da perişan olduğunu görse, bu rüya bütün insanlar için iyi sayılmaz.
Gemi ile denizde gitmeye kadir olamadığını görse, bir topluluk tarafından onun hapis edilmesine, işlerinin durgunluğuna, müşküiata düşmesine işaret eder.
Bir kimse geminin kan üzerinde gittiğini görse, zinaya işaret eder. Geminin parçalandığım gören kimsenin, annesi ölür. Bekar olan birisi bir gemi satın aldığını görse, evlenir. Geminin dümeni, onu elinde gören kimse için ilme işaret eder.


Molla Cami: Havada giden gemiye bindiğini gören kimsenin, ölümüne işaret eder. Gemide öldüğünü gören kimse, ahiret azabı ve dünya korkusundan kurtulur.
Bir kimse deniz kenarında olduğunu ve denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir şekilde gittiğini görse, bu rüya bütün insanlar için hayır ve yolculuğa, yolcu olan birisinin de yolculuktan dönmesme işaret eder. Bazen bu rüya, deniz tarafından gelecek habertere işaret eder.Gemilerin yukarı doğru çıktıklarını görse, geç olarak meydana gelecek hayra işaret eder. Eğer aşağı inerlerse hayrın çabucak meydana geleceğine işaret eder.
Geminin halattan borç sahiplerine işlerin düğümlenmesine, eşya ve yeminli delil getirmeye işaret eder.Geminin ön tarafı da gemi sahibine işaret eder. Bazılan da gemiye binen kimseye aniden zarar isabet eder, dediler.Bir kimse gemi içinde bir şey bulsa, mal isteyen için servete, bekar için evlenmeye, işaret eder.Fırtınalı bir zamanda gemide bulunduğunu ve bu izdırap ve sıkıntıyı teskin ve izale ettiğini gören kimse, bütün askerlerin itaat edeceği bir güce işarettir.
Gemi, helak olmaktan kurtaran salih amellere, mesleğinde irtikap ettiği şeye işaret eder. Gemi, ölünün tabutuna, mesleğini değiştirmeğe, bayram ve cuma namazı gibi farz ve sünnet namazları terk ekmeğe işaret eder.
Gemi görmek, korku ve ümide de işaret eder. Gemi bazen de mescide, halkın toplandığı çarşı ve pazara işaret eder.Rüyada görülen gemiler, Hz. Peygamberin (S.A.V.) ailesine sevgi duymaya işarettir. Gemi ayık olarak girip sarhoş olarak çıktığı meyhaneye de işaret eder.Gemi, sohbet esnasında ecdadı ayıplamaya, çok ilme, düşmandan kurtulmağa ve fakirin zengin olmasına işaret eder.
Geminin dağa oturması, düşmandan kurtulmağa, karaya oturması ise, kavuşulması mümkün olmayan şeyi istemeye işaret eder. Bazen de bu rüya sıkıntı ve tehlikelerden kurtulmaya işaret eder. Bir kimsenin rüyada gemi ile beraber havada uçması, ölümüne ve naaşının el ve omuzlar üzerinde taşınmasına işaret eder. Gemi ile beraber denizde battığının görülmesi cehennem ehlinden olduğuna İşaret eder.
Vazifesinden alınmış bir kimse gemiye bindiğini görse, denizin miktarına göre bir vilayete tayin edilir ve onun memuriyetteki yeri geminin sağlamlığı ve genişliği kadardır.


Diyanet: Rüyada gemi görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. Kişinin rüyasında bir gemiden çıktığını görmesi; o kişinin feraha kavuşacağına, rüyasında bir gemide öldüğünü görmesi; halkın elinde hayatını kaybedeceğine, rüyasında bindiği geminin susuz kuru bir yer üzerinde durduğunu görmesi; o kimsenin başına birtakım belâ ve musibetin geleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bindiği geminin battığını görmesi; o kişinin ticarî işlerindeki kazancının kesileceğine, rüyasında içinde bulunduğu geminin battığını ve eşyasının da su yüzüne çıktığını görmesi; o kimsenin malının bir miktarının zayi olacağına, rüyasında bütün eşyasının battığını görmesi; o kimsenin muhtaç duruma düşeceğine delalet eder. Kirmanî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bindiği geminin deniz sahilinde durduğunu görmesi; o kimsenin eğer yolculuğa çıkma niyeti varsa çıkamayacağına, rüyasında geminin gittiğini ve kendisinin de arkasından takip edip ona ulaşamadığını görmesi; o kimsenin işlerinin pek zor olacağına fakat sonunda arzusuna nail olacağına işaret eder. Rüyada birçok gemilerin seyir halinde olduklarının görülmesi; devlet adamlarının yolculuğa çıkacaklarına, kişinin rüyasında bir gemide olduğunu, geminin yüzdüğünü ve kendisinin de korktuğunu görmesi; o kimsenin büyük kimselere ve devlet başkanına yakın olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında çok büyük ve süslü bir gemide bulunduğunu ve süslü elbiseler giydiğini görmesi; o kimsenin zenginliğe yaklaşmış olduğuna, kişinin rüyasında bindiği geminin delindiğini görmesi; o kimsenin yaşadığı zamanda bir felâketin meydana geleceğine, rüyasında zırhlı bir gemide bulunduğunu görmesi; o kimsenin devletten kuvvet alacağına yorumlanır. Rüyanızda bir gemide kaptan olduğunuzu ve onu idare ettiğinizi görmeniz; bir yolculuk yapacağınıza, rüyanızda bindiğiniz geminin karada yürüdüğünü görmeniz; fayda getirmeyecek bir yolculuğa çıkacağınıza, rüyanızda geminizin karada kırıldığını görmeniz; bir kişi tarafından bir musibete uğrayacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında geminin tahtalarının rüzgâr tarafından götürüldüğünü görmesi; o kimsenin malının devlet tarafından elinden alınacağına delalet eder. Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında gemiye kaptan olduğunu ve onu idare ettiğini görmesi; o kimsenin toplum içinde iyi karşılanacağına ve sözünün dinleneceğine, dümeni iyi idare demediğini görmesi; o kimsenin zarar edeceğine işaret eder.


Nablusi: Rüyada gemi görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya kıtlık içinde bulunan kimse için, kurtuluştur.
Geminin karada görülmesi kurtuluşa yaklaşmaktır. Rüyada gemiyi karaya çeken kimse, namussuz olur ve dinde nifak çıkarır. Salih kimselerle gemiye bindiğini gören kimse, hidayete uyar ve Allah(C.C.) onu affeder. Gemiden çıksa, o kimse saadete erer ve düşmanından kurtulur.
Vazifesinden alınmış bir kimse gemiye bindiğini görse, denizin miktarına göre melik tarafından bir vilâyete tayin edilir ve onun memuriyetteki yeri geminin sağlamlığı ve genişliği kadardır. Geminin karadan uzaklığı onun vazifeden geç alınacağına işarettir. Veya o kimse, yolculuğa çıkarak üzüntü ve kedere düşer. Geminin sahilden uzaklığı, o kimsenin kurtulacağı veya helak olacağı tehlikeli bir iş yapar. Bu rüyayı memurluğa ehil olmayan birisi görse, kurtulacağı bir korku içinde bulunur.
Helak olmağa yaklaşan bir kimse, rüyada gemiye bindiğini görse, kurtuluşa erişir. Veya kadri yüce birisine iltica eder. Eğer gemiden harice çıksa, günahkâr olur ve devleti elinden gider. Kazancı duran bir tacirin rüyada gemiye binmesi, onun ticaretinin canlanmasına delâlet eder.
Eğer gemi memuyetle tâbir edilirse, rüya sahibinin rüyada gemiden çıkması, onun ölümüyle veya hayatta olmasıyla beraber devletinin gitmesine delâlet eder.
Eğer gemi üzüntü ve kedere nispet edilirse, onun gemiden çıkması, dua, sadaka, hastalık veya başka bir şey sebebiyle onun kurtulacağına delâlet eder.
Gemi battığında gemiden bir tahta veya bir ağaç parçasına yapıştığını gören kimse vali ise, sultanın gazabına uğrar ve görevden almmak derecesine gelir. Sonra korktuğu şeyden kurtularak tekrar vali olur. Eğer tacir ise malı eksilir.
Su ortasında bulunan gemide öldüğünü gören kimse halkın ellerinde ölür. Onun bu şekilde ölmesi âhirette korktuğu kötü halden kurtuluşuna sebep olur. Denizde bir gemi içinde olduğunu gören kimse, melike müracaat eder. Ve onun durumu gemide bulunduğu hal ve durumu gibi olur. Bazıları da gemi, üzüntü, keder, hastalık veya hapisliktir, dediler.
Gemi battığında tahtalarının dağılması rüya sahibinin babası, amcası veya bunlar kadar kıymetli olan akrabaları hakkından belâ ve musibettir. Bazıları da geminin battığının görülmesi, selâmetle yapılan yolculuktur dediler.
Boş gemi ticaret yönünden kazanç ve faydadır. Bir kimsenin yolcularla dolu olan bir gemi görmesi, onun selâmet içerisinde yolculuk yapmasına delâlet eder. Kendisini demirlemiş bir gemide görmek, hapisliktir.
Sultana hizmet etmeye ehil birisi geminin iplerine tutunmuş olduğunu görse, sultanın yakınlarına yaklaşır. Elinde bir gemi küreği olduğunu gören kimsenin, eline şirketten mal geçer.
Ailesi ve dostlarıyla gemiye bindiğini gören kimse izzet, güzellik, hayır ve berekete nail oiur ve düşmanların elinden kurtulur.
Bir yelkenle denizi geçtiğini gören kimse, üzüntü ve keder isabet edecek tehlikeli bir iş yapar. Gemide mutedil bir şekilde gittiğini görmek, bütün insanlar hakkında hayıra delildir. Eğer sıkıntılı ve ıztırap-lı bir şekilde giderse, ona gelecek üzüntü ve sıkıntıya delâlet eder.
Geminin parçalandığını ve içinde bulunanların da perişan olduğunu görse, bu rüya bütün insanlar hakkında şerre delildir. Ancak esir ve köleler hakkında onların esaret ve kölelikten kurtulacaklarına delâlet eder.
Gemi ile denizde gitmeye kadir olamadığını görse, bir topluluk tarafından onun hapis edilmesine, işlerinin durgunluğuna, müşkilâta düşmesine delâlet eder. Çünkü bir insan kendisinin karada yürürken önüne bir ağaç veya bir taş parçası çıkarak kendisini yürümekten alıkoyduğunu görse, onun hapis edilmesine ve işlerinin güçleşmesine delâlet eder.
Bir kimse deniz kenarında olduğunu ve denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir şekilde gittiğini görse, bu rüya bütün insanlar için hayır ve yolculuğa, yolcu olan birisinin de yolculuktan dönmesine delâlet eder. Bazan bu rüya, deniz tarafından gelecek haberlere delâlet eder.
Gemilerin yukarı doğru çıktıklarını görse, geç olarak meydana gelecek hayra delâlet eder.
Eğer aşağı inerlerse hayrın çabucak meydana geleceğine delâlet eder. Geminin halatları borç sahiplerine, işlerin düğümlenmesine, eşya ve yeminle delil getirmeye delâlet eder.
Geminin yelkenleri işleri idare eden birisine, dümeni ondaki hizmetçilere, kürekleri geminin gitmesine ve gemi sahibinin evlâdına delâlet eder.
Geminin yelkenleri işleri idare eden birisine, dümeni ondaki hizmetçilere, kürekleri geminin gitmesine ve gemi sahibinin evlâdına delâlet eder. Geminin ön tarafı da gemi sahibine delâlet eder. Bazıları da gemiye binen kimseye aniden zarar isabet eder, dediler.
Bir kimse gemi içinde bir şey bulsa, maı’ isteyen için servete, bekâr için evlenmeye, halifeye’ yakın olanlar için de iyilik ve ihsana delâlet eder. Fırtınalı bir zamanda gem
ide bulunduğunu ve bu ıztırap ve sıkınt
ıyı teskin ve izale ettiğini gören kimse, bütün askerlerin itaat edeceği kuvvetli bir saltanata nail olur. Hatta diğer bazı büyük melikler kendisine iltica ve müracaat ederler.
Bir kimse geminin kan üzerinde gittiğini görse, zinaya delâlet eder. Geminin kırıldığını ve tahtalarının dağıldığını gören kimsenin, annesi ölür. Çünkü anne karnında bulunduğu zaman annesi ona gemi vazifesi görüyordu.
Bekâr olan birisi bir gemi satın aldığını görse, evlenir, veya bir cariye satın alır. Geminin küreği, onu elinde gören kimse için ilme delâlet eder.
Havada giden gemiye bindiğini gören kimsenin, ölümüne delâlet eder. Gemide öldüğünü gören kimse, ahiret azabı ve dünya korkusundan kurtulur.
Bir kimsenin geminin delindiğini görmesi, «(Musa) dedi ki: sahiplerini (suda) boğasın diye mi onu deldin» (Sûre-i Kehf, âyet 71.) mealindeki âyet-i kerîmeye binaen, gemileri gasben alan melikden gemiye binenin kurtulmasına delâlet eder.
Bazıları da gemi şişman bir kadındır, dediler. Çünkü araplar şişman kadınları gemiye benzetirler.
Gemi cehalet ve fitneden kurtaran İslama delâlet eder. Bazan da gemi imanlı kimseleri cehennemden kurtaran doğru yola delâlet eder.
Hasta olan bir ı.rimse ölü ile beraber gemiye bindiğini görse, o şahıs dünya fitnelerinden kurtulur. Talebe olan bir şahıs hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, —Musa (A.S.)’ın Hızır (A.S.) ile gemiye binmek kıssasına binaen— bir âlimle sohbet eder ve kendisini cehaletten kurtaracak bir ilmi ondan öğrenir.
Borçlu bir kimse bu rüyayı görse, borcu ödenir, üzüntü ve kederi gider. Eğer geçimi dar bir kimse görse, Allah (C.C.) hatırına gelmediği bir yerden ona rızık ihsan eder.
Talebe olan bir şahıs gemisinin karaya çıktığını ve onunla beraber karada yürüdüğünü görse, ilim ve münazaralarında bid’at, nifak ve fıska kaçar.
Eğer talebe değilse hanımını boşama hakkmdaki şart ve yemininde hanis olduğu halde yine hamım ile birlikte yaşar veya cariyesini azatettiği halde önceki gibi cinsi münasebet yapmaya devam eder. Yahut san’atı itibardan düşerek rızkı darlaşır ve onun için ona lâyık olmayan bir yerden rızık ister.
Havada görülen gemi diğer binekler gibi bir binektir ve tâbiri de o şekildedir. Bazan da bu rüya hasta olan sultanların hâkimlerin, âlimleri, önder ve büyüklerin naşma delâlet eder. Geminin ipini tutmak, dinin güzelliğine ve ayrılmaksızm salih kimselerle sohbet etmeğe delâlet eder.
Rüyada görülen gemi, ana, baba, hoca, öğretmen, mal, ev, binek hayvanı, hanım, cariyj ve zina eden bir kadına delâlet eder. Gemi, helak olmaktan kurtaran salih amellere, san’at veya işinde irtikap ettiği şeye delâlet eder. Gemi, ölünün tabutuna, san’atını değiştirmeğe, bayram ve cuma’ namazı gibi tarz ve sünnet namazları terk etmeğe delâlet eder.
Gemi oermek, korku ve ümide de delâlet eder. Çünkü gemiye binen kim^e, orada kurtulur, ümid eder ve boğulmasından korkar.
Gemi ağır yükleri taşıyan deveye, güç işlerin kolaylaştırılmasına ve korkudan emin olmağa delâlet eder. Gemi bazan da mescide, halkın toplandığı çarşı ve pazara delâlet eder. Rüyada görülen gemiler, üz. Peygamberin (S.A.V.) ehli beytine muhabbet etmeğe delâlet eder. Çünkü onlar kurtuluş gemisidirler.
Gemi ayık olarak girip, sarhoş olarak çıktığı meyhaneye de delâlet eder.
Gemi, insanın vücuduna, geminin direkleri, ayaklarına, kürekleri insanın ellerine, kaptanı, insanın başına, yelkeni, aklına, kızağı, insanın kaburgasına, gemi içerisindeki âletleri de, insanın iç azalarına, insanın kas ve sinirleri ise, geminin iplerine işarettir.
Gemi, sohbet esnasında ecdadı ayıplamaya, çok ilme, düşmandan kurtulmağa ve fakirin zengin olmasına delâlet eder. Geminin dağa oturması, düşmandan kurtulmağa, karaya oturması ise, kavuşulması mümkün olmayan şeyi istemeye delâlet eder. Bazan da bu rüya sıkıntı ve tehlikelerden kurtulmaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada gemi ile beraber havada uçmasl, ölümüne ve naaşmın el ve omuzlar üzerinde taşınmasına delâlet eder. Gemi ile beraber denizde battığının görülmesi cehennem ehlinden olduğuna delâlet eder.
Geminin demirden veya bakırdan olması, geminin delâlet ettiği kimsenin ömrünün uzun olmasına veya rahatlığının devam etmesine delâlet eder. Bazısının demirden ve bazısının da ağaçtan olması, geminin delâlet ettiği kimsenin şüpheli olmasına delâlet eder.
Rüyada gemiyi yediğini veya yuttuğunu gören kimse, geminin kazancım yer veya faydalı bir mirasa kavuşur. Geminin rüyada bir kimseye yuttuğu şeyi söylemesi, cahillerden hikmetli şeyleri amıasına delâlet eder.
Rüyada Nuh (A.S.)’un gemisini görmek, ferahlık, sürür ve yağmurun yağmasına delâlet eder. Ancak rüyayı görenler zalirı iseler, kıtlık ve belâya delâlet eder. Nuh (A.S.)’un gemisini görmek, şidde^erden, deniz yolcusunun sıkıntı ve boğulmaktan kurtulmasına veya bekâr ise evlenmesine, rütbeye ve düşmana gplip gelmeye delâlet eder.


Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyada büyük küçük gemiler; üzüntü, sıkıntı, zindan, karlı iş ve rezillikle tabir olunur. Rüya aleminde bir gemiye bindiğini ve bundan bir daha çıkmadığını gören; büyük bir üzütüye düşer. Halk tarafından ömrünün sonuna kadar küçümsenir, azarlanır. Gemiden indiğini görmek; feraha çıkmak, sıkıntıdan kurtulmaktır. Gemide helak olduğunu görmek; bela ve mihnet işaretidir. Bindiği geminin battığını gören; dünya malına garkolur. İçinde bulunduğu geminin battığını, eşyalarından bir kısmının su yüzüne çıktığını gören, malının bir kısmını kaybeder. Şayet bütün eşyaları suya batarsa; malının tamamını kaybedip, fakirliğe düşer. Bindiği geminin kuru bir yerde durduğunu gören, musibete ve mihnete uğrar.
Bindiği geminin parçalandığını gören; biri yüzünden musibete uğrar. Yüksek bir yerdeki gemiye binen, sonra deniz üzerinde yürümeye başladığını gören; devlet başkanı ve diğer büyükler tarafından itibar görür, onlar sayesinde izzet bulur. Geminin denizde dosdoğru gittiğini görmek sefere delalettir.
Kirmani demiştir ki: Bindiği geminin deniz kıyısında durduğunu gören; yolundan kalır. Gitmekte olan bir gemiyi arkasından takip ettiği halde, ona ulaşamayan işlerinde büyük güçlük çeker. Fakat sonunda maksadına vasıl olur. Geminin yanında yürüyen, yola gider. Hayır ve menfaat sağlar.
Birçok gemilerin yürüdüğünü görmek; devlet memurlarının vazifeli olarak sağa sola gideceklerine delalet eder. Hareket halindeki bir gemide bulunduğunu, aynı zamanda korktuğunu gören; devlet başkanı veya yardımcılarına yakın olur. Gayet mükemmel bir gemide süslü elbiseler içinde bulunduğunu gören; devlet idarecisinin evine yakın olur. Bindiği geminin delindiğini görmek; devlet idarecisinin uğrayacağı bir musibete işarettir.
Demirden bir gemide giden; devlet başkanından kuvvet alır. Geminin başka bir madenden olması da böyle yorumlanır. Rüya sahibinin bindiği geminin durması, kuvvet kaybıdır. Bir gemiyi sevkeden yolculuğa çıkar ve cahil biriyle arkadaş olur. Bindiği geminin karada yürüdüğünü gören; faydasız bir yolculuğa çıkar. Ayrıca halk kendisine tamah eder. Gemisi karada kırılan rüya sahibi; büyük bir zat tarafından musibete uğrar. Gemi tahtalarını, rüzgarın alıp götürdüğünü görenin malı, hükumet tarafından elinden alınır.
Cafer-i Sadık (R.A.) rüyada gemi görmeyi şunlarla tabir ediyor: Evlat, baba, zevce, rükub yani bir vasıtaya binmek, ferah, emniyet, iyi bir hayat ve zenginlik. Rüya sahibi gemiden selametle çıkarsa yukarıdaki manalar iyi yönde gelişir. Ancak gemide kalır veya batarsa, rüya hayra yorulmaz. Gemiye kapta
nlık yaparak idare ettiğini gören; halkın ıslahıyl
a meşgul olur. Sözü dinlenir.
Fakat, dümeni iyi kullanamıyorsa, zarar görür, tehlikeyle karşılaşır, sözünde durmaz.
Bazı tabirciler için rüyada bir gemide bulunmak; üzüntü, dava, düşmanlık, hapis ve murada vasıl olamamaktır. Başka bir rivayete göre, gemiye binmek korkudan kurtulmaktır. Rüya sahibi bekarsa; evlenir. Bir gemi yaptığını, satın aldığını yahut kendisine bağışlandığını gören; evlenir veya cariye satın alır. Gemide iken karaya çıkan; sıkıntı ve üzüntüden, hapisten, uğursuzluklardan ve hastalıklardan kurtulur. Geminin suyu güçlükle yardığını görenin içinde bulunduğu dertlerden kurtulması zor olur. Buna mukabil geminin suda rahatça ilerlediğini gören; sıkıntılarından kolaylıkla sıyrılır. Denizin ortasında boğulmaktan kurtularak gemiye çıktığını gören; günahkarsa; tevbe eder. Fakirse; zengin olur. Hastaysa; şifaya kavuşur. Zenginse; malı artar. Tüccarsa kazanır. İlim tahsil etmek istiyorsa; bu arzusuna nail olur. Sıkıntıdaysa; kurtulur. Bekarsa evlenir. Bindiği geminin battığını fakat, kendisinin kurtulduğunu gören; dünya işlerine batsa da akibeti hayırlı olur. Geminin parçalanıp tahtalarının dağıldığını gören; bir musibete uğrar. Bindiği geminin delindiğini gören; çıktığı yolculukta ticaret yapar. Sahip olduğu iki gemiden birinin delinmesi; o geminin kurtulacağına işarettir. Gemide kaybolan, korktuğunun şerrinden muhafaza olur yahut kötü bir kadının eliyle vefat eder.
Yağmur suyu birikintisinin veya küçük bir havuzun içinde gemiyle beraber bulunan; dininde büyük hayra erer. Malından faydalanır. İçinde bulunduğu geminin bir tarafa doğru yatmış olduğunu gören; o ölçüde üzülür. Denizin içine kadar yatmış bir gemiyi gören, hastaysa; vefat eder. Zenginse; malını kaybeder. Bu umumiyetle iyi bir rüya değildir. İçinde bulunduğu geminin karada yürümesi dinde bozukluk, gayr-ı meşru bir beraberlik, faydasız yolculuk veya hastalıktır. Bir görüşe göre, bu rüyayı gören; hacca gider. Bindiği geminin havada yürüdüğünü gören; mutlaka vefat eder. Kan içindeki bir gemide bulunan, hastalanır.
Bir kısım yorumcular için, geminin cinsine göre değişik tabirleri vardır. Gemiler umumiyetle, cesur vekahraman bir kadınla, büyük bir zata delalettir. Büyük ticaret gemileri vb. müslümanların malını taşıyorsa; hayırdır. Küffar malı ise; ganimet ve faydadır. Çektirme(*) cinsinden gemiler; yol kesen eşkıya ile tabir olunur. Harp gemileri; savaş ve fitneye işarettir. Yatlar zevk ve sefahattır. Üç direkli gemiler; ticaret ve menfaattir. İki direkli gemiler; az kazanan tüccarı temsil ederler.
Zehebiye adı verilen gemiler; sultan, ateş gemileri; yüksek makamdaki diğer idareciler, mavnalar; memurlar ve diğer vazifeliler, firkateynler; devlet başkanı veya yardımcısı, yüksek ve kaleli gemiler; büyük mevki sahipleri, kalesiz alçak gemiler; kadınlar, demirli gemiler; zindan, terkedilmiş ve eskimiş gemiler; evlilik, paralanmış gemiler; üzüntü bilinen gemiler; selametle tabir olunur.
Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüyada gemiye binmek; velayet ve memuriyete nail olmaktır. Gemi küçükse; temsil ettiği memuriyet küçüktür. Büyük gemi ise; büyük memuriyeti ifade eder. Şayet rüya sahibi memuriyete ehil değilse; tehlikeli bir işe girer. Rüyasında gemiye binen; tehlikeli bir işte bulunuyorsa, Allah (C.C.) kurtulması için ona yardım ihsan eder yahut hatırlı ve nüfuzlu bir zata sarılır. Gemiden karaya çıkan günah işler. Kırılıp tahtaları dağılmış bir geminin, tahtalarına tutunarak deniz üzerinde kalıp boğulmaktan kurtulan; tüccarsa, önceleri zarar eder, sonra kazanır. Memursa; azl olunur. Lakin vazifesine tekrar döner. Hasta olur, ardından şifaya kavuşur. Zenginse malını kaybeder ama, Allah (C.C.) onu eski durumuna yeniden kavuşturur. Fakirse; ihtiyaçları artar, buna mukabil zamanla feraha çıkar. Geminin battığını, tahtalarının dağıldığını görenin babası, onun yardımcıları veya akrabaları bir musibete uğrar. Geminin kalkmasına rağmen yürümediğini gören; hapis olur.
Geminin bir şeyini düzelttiğini gören; bir işi bozar. Gemide bir şey yüzdüğünü gören; bir işi ıslah eder. Gemide yalnız başına kalan; evlenir. Geminin dosdoğru yürümesi hayırdır. Bir gemiyi karadan denize çeken; devlet başkanına sırdaş olacak derecede yakın olur. Denizden karaya çekmek tam aksidir. Gemiyi çekilmesi mümkün olmayan yüksek yere çıkaran; birinin şöhrete ulaşmasına, yüksek makam sahibi olmasına ve işlerinin düzelmesine vesile olur. Başka bir görüşe göre, bu rüya iyi değildir.
Pazar kayığı ve mavna gibi halkın nakline yarayan vasıtaları görmek; şunlarla tabir olunur: Selamet, tehlikeli bir iş, zevce ve tabut. Böyle bir kayığa binmek kayığın sağlamlığına, gidişindeki kolaylık ve sür’atine göre, tehlikeli işten kurtulmakla ve evlilikle yorumlanır. Kayık eski, deniz dalgalı ve bulanıksa; rüya sahibi vefat eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar