Connect with us

Rüya

Rüyada Gerdanlık Tabiri

Published

on

Rüyada Gerdanlık tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Kadın için kocaya, koca için kadına, Gerdanlık takmak mülke, çocuğa kavuşmaya ve emanete, Gerdanlık
görmek kadın isin sevinç ve bezeğe, erkek için eşinden göreceği sevgiye, Kadının mücevher ve kıymetli
taşlarla süslü gerdanlık görmesi kadri yüce bir erkeekle evlenerek erkek çocuklar doğurmasına ve muradına
ermesine, Kolye erkek için bazen boğmaca hastalığına, Bekar kimse için gerdanlık evlenmeye, hamile kadın
için erkek çocuğuna delalet eder. (Ayrıca Bakınız; İnci.)


Molla Cami: Rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna işaret eder. Gerdanlık hanımın kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı göstermesine ve kocasının malından hanımın elinde bulunacak mala işaret eder. Kadın için gerdanlık görmek, onun kocasıdır. Eğer gerdanlık gümüşten, geniş ve kuvvetli olursa kocasının mert, yumuşak ve zengin bir kimse olduğuna, eğer gerdanlık zayıf olursa, kocasının yaramaz olduğuna, demirden olursa, kocasının kuvvetli olduğunu işaret eder. Gerdanlık ortasında ağaç parçası varsa o, kadının kocasının münafık birisi olduğuna tabir edilir.
Kadın için kırmızı gerdanlık, kırmızı renkli peçeye ve baş örtüsüne işaret eder. Evli kadın için gerdanlık çocuğa, bekar kadın için de kocaya işaret eder. Rüyada üzerinde bir takım gerdanlıkların bulunduğunu ve onları taşımakta güçlük çektiğini gören kimse, ilmi ile amel ve icabını yerine getirmekten usanır.
Bazı tabirciler, gerdanlık neden olursa olsun, dinde olan bozukluğa işaret eder, dediler.
Gerdanlık takınmak, cimriliğe işaret eder. Bazen de gerdanlık takınmak mülke, çocuğa kavuşmağa ve emanete işaret eder. Rüyada üzerinde altın, gümüş, demir, pirinç veya kalaydan gerdanlık olduğunu gören kimse, dinini tahrif etmek için çalışır veya yanında bulunan emaneti kaybeder.Rüyada gerdanlık görmek, kadınlar için güzellik ve süstür.Bir kimse rüyada kendisinde altın, inci ve yakuttan bir gerdanlık olduğunu görse, Müslümanların işi ile ilgili bir vazife verilir, veya emaneti kabul eder. Gerdanlık erkek kimse için güzel bir kadınla evlenmeye işaret eder. Eğergerdan ile beraber gümüşten bir boyun bağı da olursa, gerdanlıkta bulunan yakut ve mücevher kadının güzelliğine işaret eder. Eğer gerdanlık gümüş ve mücevherden olursa, mal ve refahla beraber devlete, demirden olursa, kuvvetle beraber memuriyete işaret eder.
Bir kadın rüyada kendi üzerinde bir gerdanlık olduğunu ve o gerdanlıkta iyi veya kötü bir şey meydana geldiğini görse, meydana gelen şeyin tabiri, onun kocasına veya kendisinin işlerini görüp gözeten bir kimsesine ya da üzerine aldığı emanete aittir.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında boynunda bir gerdanlık oldug1 nu görmesi; o kimsenin gerdanlığın kıymeti nispetinde bir emanet alacağına işaret eder. Kişinin rüyasında taşımakta olduğu gerdanlığın ağır olduğunu ve bundan yorulduğunu görmesi; o kimsenin üstlendiği işinden o nispette yorulup bıkacağına, bir kadının rüyasında gerdanlık görmesi; o kadının kocasına delalet eder. İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Rüyada gerdanlık görülmesi memuriyet ile yorumlanır. Kişinin rüyasında boynunda bir gerdanlık görmesi; o kimsenin doğru görünmek istediği halde eğrilik yapacağına yorumlanır. Câbiru’l-Mağribi’nin yorumuna göre: Rüyanızda yarısı altın olan bir gerdanlık alıp, boynunuza taktığınızı görmeniz; sizin hacca gideceğinize, rüyanızda tamamı altın olan bir gerdanlık taktığınızı görmeniz; muradınıza ereceğinize, rüyanızda boynunuzda altından bir gerdanlık olduğunu görmeniz; eğer kötü bir kimse iseniz; suç işlemekle isim yapacağınıza delalet eder. Bir kadının rüyasında boynunda gümüşten bir gerdanlık olduğunu görmesi; o kadının güzel bir evlilik yapacağına, eğer gerdanlık altından olup, kıymetli taşlarla süslü ise; o kadının kocası ile anlaşmada zorluk çekeceğine işaret şeklinde tabir olunur. Rüyada altından veya gümüşten, taşlı veya taşsız, boyun-bağı gibi bir gerdanlık görülmesi; erkek için göğüs darlığına, kadın için evlâda, kötü kalpli insanlar için de mekruh ve kötü bir işe işaret şeklinde yorumlanır.


Nablusi: Rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna delâlet eder. Gerdanlık hanımın kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı göstermesine ve kocasının malından hanımın elinde bulunacak mala delâlet eder.
Kadın için gerdanlık görmek, onun kocasıdır. Eğer gerdanlık gümüşten, geniş ve kuvvetli olursa kocasının mert, yumuşak ve zengin bir kimse olduğuna; eğer gerdanlık zayıf olursa, kocasının yaramaz olduğuna, demirden olursa, kocasının kuvvetli olduğuna delâlet eder. Gerdanlığın ortasında ağaç parçası varsa o, kadının kocasının münafık birisi olduğuna delâlet eder.
Padişahın adamlarından olan bir kimseye rüyada padişahın beyaz veya yeşil kaftan vermesi ve boynuna gerdanlık takması, o kimsenin sebebini bilmediği bir taraftan erişeceği zafer ve büyüklüğe delâlet eder. Eğer bu rüyayı gören tüccar ise, yapacağı ticarete, kavuşacağı devlet isim ve şöhrete; esnaf ise, nail olacağı şöhret ve rütbeye delâlet eder.
Rüyada gerdanlığının sıkı ve dar olduğunu gören kimsenin, dinî bilgilerde cimri olduğundan kendisinden hiç bir kimsenin faydalanan madığına delâlet eder. Rüyayı gören âlim ise, ilmini gizlediğine, sultan, vali ve hâkim ise, hükmünde cimrilik yaptığına delâlet eder.
Rüyada satınaldığı cariyenin boynunda gümüş gerdanlık bulunduğunu gören kimse, bir ticav.
eyapar ve o ticaretinden, fayda, kâr, kuvvet ve kudrete erişir ve o kazançtan bir kadın yahut bir cariye satın alarak ondan istifade eder. Bazı tâbirciler, gerdanlık neden olursa olsun, dinde olan bozukluğa delâlet eder, dediler
Gerdanlık takınmak, cimriliğe delâlet eder. Bazan da gerdanlık takınmak mülk’e, çocuğa kavuşmağa ve emanete delâlet eder.
Rüyada üzerinde altın, gümüş, demir, pirinç veya kalaydan gerdanlık olduğunu gören kimse, dinini tahrif etmek için çalışır veya yanında bulunan emaneti kaybeder.
Rüyada gerdanlık görmek, kadınlar için güzellik ve bezektir.
Bir kimse rüyada kendisinde altın, inci ve yakuttan bir gerdanlık olduğunu görse, Müslümanların işi ile ilgili bir vazife veriit’.r. Veya emaneti kabul eder.
Gerdanlık erkek kimse için güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Eğer gerdan ile beraber gümüşten bir boyun bağı da olursa, gerdanlıkta bulunan yakut ve mücevher kadının güzelliğine delâlet eder Eğer gerdanlık gümüş ve mücevherden olursa, mal ve refahla beraber devlete; demirden olursa, kuvvetle beraber memuriyete delâlet eder.
Kadınlar için gerdanlık, kocasının kendisine emanet ettiği mal-du Hâmile kadın için gerdanlık — her neden olursa olsun — Arapça-sı müzekker bir kelime ise, çocuğun erkek olmasına, eğer müennes ise kız olmasına delâlet eder..
Eğer gerdanlık çözülse veya kırılsa, gerdanlık kendisine nisbet edilen vali, vazifesinden alınır.
Kadın için kırmızı gerdanlık, kırmızı renkli peçeye ve baş örtüsüne delâlet eder. Evli kadın için gerdanlık çocuğa, bekâr kadın için de kocaya delâlet eder.
Rüyada üzerinde birtakım gerdanlıkların bulunduğunu ve onlar: taşımakta güçlük çektiğini gören kimse, ilmi ile amel ve icabını yeri ne getirmekten usanır.
Bir kadın rüyada kendi üzerinde bir gerdanlık olduğunu ve o gerdanlıkta iyi veya kötü bir şey meydana geldiğini görse, meydana gelen şeyin tâbiri, onun kocasına veya kendisinin işlerini görüp gözeten bir kimsesine ya da üzerine aldığı emanete aittir.


Seyyid Süleyman: Rüyasında gerdanlık gören, layıksa velayet ve memuriyet sahibi olur. Gerdanlık süslüyse rüyanın yorumu daha iyidir. Rüya sahibi memuriyet için ehil değilse bile, rüya büyük kudret ve itibardır. Ayrıca emanet, insaf ve şöhretle de tabir olunur.
Kirmani demiştir ki: Boynunda gerdanlık olduğunu gören; hem doğru hem yalan konuşur.
Cabir’ül Mağribi diyor ki: Rüyasında altınla karışık gerdanlığı boynuna takan; Hacca gider. Boynunda altın gerdanlık olduğunu gören; muradına nail olur. Fakat, rüya sahibi dini bozuk biriyse; günah işlemeye devam eder. Boynunda herhangi bir madenden gerdanlık gören; fesatlığı huy haline getirir. İşlerinde sıkıntı çeker ve emanete ihanet eder.
Bir kadının boynunda gerdanlık görmesi, evliliğe işarettir. Gerdanlığı gümüştense; çok iyi bir eşi olur. Fakat, gerdanlığı altındansa yahut başka bir suretde süslüyse; eşiyle geçinmekte zorluk çeker.
Boynunda gerdanlık veya onun gibi kıymetli bir mücevher gören ehilse; vali olur yahut onun güzelliği ve uzunluğu nispetinde emaneti yerine getirir. Şayet adına kılade de denilen böyle gerdanlık cinsi bir zinet eşyası takan onun güzelliği derecesinde, mühim ve büyük bir imkana kavuşur. Gerdanında ağır bir kılade olup, bundan yorulduğunu gören; işlerinin çokluğundan ve ağırlığından bunalır.
Bir kadın, boynunda kılade görürse; tabir eşiyle alakalı olur. Rüya buna göre yorumlanır.
Bazı tabirciler için gümüş kılade, altına göre daha aşağıdır. Buna mukabil bir kısım tabirci ise, gümüş boyun süsünü daha makbul saymışlardır. Bir başka yoruma nazaran bu rüya güzel bir cariyeye işarettir.
Madenden başka bir maddeden yapılmış boyun süsü, düşmanlık ve davaya işarettir. Kıymetli taşlardan süslenmiş kılade yani gerdanlık benzeri boyun süsü görmek; ilimle tefsir olunur.
Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Bu rüya; kişinin kuvveti kıymeti, vazifesi ve makamıdır. Kılade ne kadar uzunsa, o derece iyidir. Kısa olması, bunun aksidir.
Cafer-i Sadık (R.A.)’a göre, altın ve başka maddelerden yapılmış boyun süsü; Hacca işarettir. Tamamı altın olursa; velayet ve memuriyete delalet eder.
Boyun bağı tarzındaki gerdanlık, erkek için; boğaz hastalığı, kadın için; zinet ve evlattır. Günahkar için; iyi değildir. İçi boş veya dolu altın habbelerden (tanelerden) dizi halinde takılan gerdanlık ahd, emanet ve vasiyettir. Bu gerdanlık güzel olursa, verilen söz tutulur. Vasiyet yerine getirilir. Çirkin ve gayr-ı muntazam gerdanlık, bunun tersidir. Boynunda birçok gerdanlıklar dizili olanın karakteri daha sağlam olur. Şayet bunun ağırlığını hissederse, menfaat sağlar. Rüya sahibi kadınsa, evlenir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar