Connect with us

Rüya

Rüyada Gökyüzü Tabiri

Published

on

Rüyada Gökyüzü tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya:


Nablusi: Rüyada «Birinci Felek» (*) de veya ona yakın olduğunu gören kimse, zalim bir emire veya bakana ya da postacıya arkadaş olur. «İkinci Felek» malikin kâtibine delâlet eder. Rüyada «Üçüncü Felek» de. olduğunu gören kimse, bir veya birkaç kadınlarla evlenmekle şeref kazanır, ve muradına erişir.
Rüyada «Dördüncü Felek» de olduğunu gören kimse, halifeye ve-^ya yeryüzündeki meliklerin en büyüğüne arkadaş olur. Eğer o kimse buna ehil değilse güzel bir kadınla evlenir. «Dördüncü Felek» e döndüğünü gören kimse, bir yere yolculuğa çıkar.
Rüyada «Beşinci Felek»i gören kimse, melikin harpçisini veya takva sahibi bir adamı görür. Yahut olgun bir adama arkadaş olur.
«Altıncı Felek»i gören kimse, ilim ve fazilete erişir ve işlerinde ihtiyatlı ve basiret sahibi olur.
«Yedinci Felek» i gören kimse, zengin bir adamla karşılaşır. «Sekizinci Felek» i gören kimse, büyük bir melikle karşılaşır ve onunla arkadaşlık eder.
«Dokuzuncu Felek» i gören kimse, büyük ve kadri yüce bir kimseye arkadaş olur. «Onuncu Felek» i gören kimse, İslâm ülkesinde ise Halifeyi görür. İslâm ülkesinde değilse Melik’i görür veya ona yaklaşır.
Felekten döndüğünü veya feleklerden bir felek’i gören kimsenin, şanı yüce olur. Ümid ve arzusuna kavuşur. Şöhret, devlet ve izzeti artar.
Bütün bu felekleri gören kimse Allah (C.C.)’a yaklaşır. Şöhret ve yüksek bir rütbeye erişir.
Veya yeryüzündeki en büyük bir melike arkadaş olur.
Rüyada feleklerin yer değiştirdiklerini gören kimse, hakim ise zulmederek eşyanın halini değiştirir.
Bir kadın rüyada «Felek-i estel»in altında olduğunu görse, o kadın emirin kâtibi veya emirin adamlarından bir kimseyle evlenir.

(*) Felek: Arapça’da gök, zaman, ecel ve dünya gibi muhtelif manâlara gelen bu tabir, eski astronomide gök tabakalarında kullanılmıştır. Bu tabakalardan: Birinci felek: Kamer (ay); İkinci felek: Uterid (Merkür); Üçüncü felek: Züh-re (Venüs, Çobanyıldızı); Dördüncü felek: Şems (Güneş); Beşinci felek: Me. rih (Mars); Altıncı felek: Müşteri (jübiter); Yedinci felek: Zuhal (Satürn); Sekizinci felek: Feleki sevabil; Dokuzuncu felek: Felek-i Ailas; Onuncu felek: Fe-leküi-Muhit.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar