Connect with us

Rüya

Rüyada Göze Tabiri

Published

on

Rüyada Göze tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Molla Cami: Rüyada görülen su kaynağı, nimet, hayır, bereket arzu ve maksada kavuşmaktır. Durumu belli olan bir kimse rüyada evinin içerisinde bir takım gözelerin kaynadığını görse, o kimseye bir musibet isabet eder ve ev halkı onun için üzülüp ağlarlar.
Bir kimse rüyada bir kaynaktan abdest aldığını görse, su ister berrak, ister bulanık ister sıcak isterse soğuk olsun, kendisiyle namaz kılmak abdest almak caiz olacak bir halde temiz olduğu takdirde o kimsenin rüyası hayırdır.Rüyada evinin içinde veya ona zarar vermiyecek bir yerde su kaynadığını ve evden dışarı çıktığını gören kimse, maişet, hayır ve menfaata işarettir. Yatak odasında kaynadığını görse, kadınlar tarafından ortaya çıkacak bir üzüntüye işaret eder. Eğer suyu kendi duvarında kaynadığını görse, o kimseye erkek kardeşi veya damadı ya da dostu gibi o ev içinde bulunan bir kimse tarafından isabet edecek üzüntü ve kedere işaret eder. Eğer kaynayan su, evden dışanya çıksa ve hepsi akacak olsa ev balkının hepsi üzüntü ve kederden kısa bir zamanda kurtulurlar. Eğer kaynayan su dışarı çıkmazsa üzüntü ve keder devam eder. Eğer gördüğü kaynağın suyu berrak ise, sıhhatli olmakla beraber üzüntüdür.Rüyada görülen kaynaklardan tabirce güzel olmayanı ancak onun suyunun bulanık olması ve akmamasıdır.
Eğer rüyada bir mahalle veya ev içinde su kaynağı meydana çıktığını görse, kaynaktaki su ister taşsın ister taşmasın, o yerde üzülecek, ağlanılacak bir şeyin meydana gelmesine işaret eder. Kaynak suyundan içerse yine üzüntü ve kedere işaret eder. Kaynağın suyu bulanık otursa, ondan üzüntü ve keder daha fazla olur. Bazı tabirciler, rüyada kendi evinde veya su bulunan bir yerde su kaynağını gören kimse, bir hizmetçi alır, dediler.
Kaynak ve derelerden akan sular berrak olduğu takdirde bütün halk özellikle hasta olur ve fakirler hakkında hayra delildir. Sudan daha leziz bir şey olmadığından bu rüya zenginliğe ve iyileşmeye işaret eder. Eğer derelerin sularını kurumuş görse, bütün halk hakkında yukarıda geçen tabirin aksine işaret eder.
Rüyada bir kaynak suyundan abdest alan kimse, üzüntülü ve kederli ise üzüntüden kurtulur. Korku halinde ise, emin olur. Hasta ise iyileşir. Borçlu ise, borcunu öder. Günahkar ise, Allah (C.C.) onun günahlarını affeder.Rüyada berrak bir göze gören kimse, tahsildar olur. O gözenin evler arasında aktığını görse, rızka ve o kimseye gönderilecek hayırlı bir şeye işaret eder.


Nablusi: Rüyada görülen su kaynağı, — eğer rüya sahibinin durumu belli değilse — nimet, hayır, bereket arzu ve maksada kavuşmaktır.
Durumu belli olan bir kimse rüyada evinin içerisinde bir takım gözelerin kaynadığını görse, o kimseye bir musibet isabet eder ve ev halkı onun için üzülüp ağlarlar.
Bir kimse rüyada bir kaynaktan abdest aldığını görse, su ister berrak, ister bulanık ister sıcak isterse soğuk olsun, kendisiyle namaz kılmak abdest almak caiz olacak bir halde temiz olduğu takdirde o kimsenin rüyası hayırdır. Çünkü abdest almak tâbirde, suyun kaynağından berrak, bulanık, sıcak ve soğuk şeklinde değişmesinden tâbirce dahâ kuvvetlidir.
Rüyada evinin içinde veya ona zarar vermiyecek bir yerde su kaynadığını ve evden dışarı çıktığını gören kimse, maişet, hayır ve men-faata nail olur.
Yatak odasında kaynadığım görse, kadınlar tarafından ortaya çıkacak bir üzüntüye delâlet eder.
Eğer suyu kendi duvarında kaynadığını görse, o kimseye erkek kardeşi veya damadı ya da dostu gibi o ev içinde bulunan bir kimse tarafından isabet edecek üzüntü ve kedere delâlet eder.
Eğer kaynayan su, evden dışarıya çıksa ve hepsi akacak olsa ev halkının hepsi üzüntü ve kederden kısa bir zamanda kurtulurlar. Eğer kaynayan su dışarı çıkmazsa üzüntü ve keder devam eder. Eğer gördüğü kaynağın suyu berrak ise, sıhhatli olmakla beraber üzüntüdür.

Rüyada görülen kaynaklardan tabirce güzel olmayanı ancak onun suyunun bulanık olması ve akmamasıdır.
Rüyada bir su kaynağını suyun sahibi için belirli bir ark içerisinde aktığını görse ve kaynağın sahibi hayatta veya ölü olursa onun mütedeyyin bir kimse olduğuna, amelinin kıyamete kadar devam edeceğine delâlet eder.
Eğer rüyada bir mahalle veya ev içinde su kaynağı meydana çıktığını görse, kaynaktaki su ister taşsın ister taşmasın, o yerde üzülecek, ağlanılacak bir şeyin meydana gelmesine delâlet eder.
Kaynak suyundan içerse yine üzüntü ve kedere delâlet eder. Kaynağın suyu bulanık olursa, ondan üzüntü ve keder daha fazla olur.
Bazı tâbirciler, rüyada kendi evinde veya su bulunan bir yerde su kaynağını gören kimse, bir hizmetçi alır, dediler.
Eğer yerden birtakım gözelerin kaynağını görse, o yer halkı bozvk olmakla beraber birçok mal ve meyvelere malik olurlar. Kaynak ve derelerden akan sular berrak olduğu takdirde bütün..halk özellikle hasta olur. Ve fakirler hakkında hayra delildir. Sudan daha leziz bir şey olmadığından bu rüya zenginliğe ve iyileşmeye delâlet eder. Eğer derelerin sularını kurumuş görse, bütün halk hakkında yukarda geçen tabirin aksine delâlet eder.
Rüyada bir kaynak suyundan abdest alan kimse, üzüntülü ve kederli ise üzüntüden kurtulur. Korku halinde ise, emin olur. Hasta ise iyileşir. Borçlu ise, borcunu öder. Günahkâr ise, Allah (C.C.
) onun günahlarını affeder.
Rüyada berrak bir göze gören kimse, tahsildar olur. O gözenin evler arasında aktığını görse, rızka ve o kimseye gönderilecek hayırlı buseye delâlet eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar