Connect with us

Rüya

Rüyada Gümüş Para Tabiri

Published

on

Rüyada Gümüş Para tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Molla Cami: Rüyada görülen gümüş para, yanında gebe kadın olan kimse için çocuğa işaret eder. Bazen gümüş para, zikir ve tesbihe, bazen de ızdırab veren dövmeye işaret eder.Gümüş para söze işaret eder. Eğer gümüş safi ve temiz olursa, o paralar ilim ve güzel sözdür yahut ihtiyacı gidermek yahut namazdır. Gümüş paraların sayışı iyi amellerin sayısıdır. Gümüş paraların genişliği, dünyanın genişliğidir.
Bir kimse gümüş paraların bazısına bağlı olduğunu görse, o paralar o kimsenin kazanacağı mesleğidir. Bir kimsenin rüyada kendisini bir insandan şu kadar gümüş para alacağı olduğunu görmesi, onun için o insan üzerinde hak ve sevaba ve yapması lazım olan şahitliğe işaret eder. Gümüş ve altın paralann sesleri güzel söze işaret eder. Üzerinde nakış olmayan sade gümüş paralar kendisine takva olan söze tabir edilir. Kesilmiş gümüş paralar devamlı bir düşmanlıktır.Rüyada gümüş paraları aldığını görmek, vermeyi görmekten hayırlıdır. Halis ve temiz gümüş, rüya sahibinin dininin temizliğine ve herkes için onun iyi muamelesine işaret eder.
Rüyada gümüş paralardan saçılan ses, güzel ve hoş sözdür.Gümüş parayı altın parçası olarak görmek, malın gitmesine işaret eder. Gümüş paraların bulunması kazanç, fayda ve sevinçtir. Ayarı düşük gümüş, hıyanet, yalan ve haram mal ile geçim ve büyük günah işlemektir. Bir kimse bir gümüş parasının zayi olduğunu yahut çalındığını görse, o kimseçocuğu hakkında şikayet eder. Yahut çocuğu tarafından, kötü gördüğü ve hoşlanmadığı bir şey kendisine erişir.
Bir daha gelmemek üzere gümüş paraların kendisinden çıktığını gören kimsenin çocuğu yahut çocuğundan başka bir yakını ölür. Bir kimse rüyada gümüş parayı çalıp onu sadaka verdiğim görse, duymadığı bir sözü nakleder. Görülen gümüş paralar kötülüğe delildir, üzerinde damga vurulan her şey vedüşük ayarlı gümüş para kötü sözdür. Eğer gümüş paralar sahte olursa, söz ve fiilde kin, hile, ayrılık ve amelde riyaya işaret eder.
Gümüş paralar hapse, dövmeye ve alış verişe de işaret eder.Gümüş paralar, korkudan emin olmaya ve rızkın genişliğine işaret eder. Gümüş paralar altın ile karışık olduğu halde, duanın kabul edilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve hastalığın şifa bulmasına işaret eder. Gümüş paraların karışığı, alçak ve çirkin bir söz, yahut hayırsız bir hizmetkardır. Bazen de gümüş para, zorla ihtiyacı gidermeye tabir edilir.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında gümüş para görmesi; o kimsenin çevresinde çok sevildiğine, kişinin rüyasında üzerlerinde resim bulunan kararmış paralar görmesi; savaşa ve düşmanlığa yorumlanır. Kişinin rüyasında sağlam gümüş paralar görmesi; acele haber alacağına, kırık ve noksan paralar görmesi; o kimsenin yalan haber işiteceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir kese içinde kendisine gümüş paralar verildiğini görmesi; o kimsenin kendisine anlatılan bir sırrı saklayacağına, kişinin rüyasında küçük bir gümüş parayı kaybettiğini görmesi; o kimsenin küçük çocuğu yüzünden kedere maruz kalacağına, eğer parayı tekrar bulursa kederin geçeceğine, parayı bulamazsa o çocuğun öleceğine işaret eder. Câbiru’l-Mağribî’nin yorumuna göre: Rüyada güzel ve parlak gümüş paralar görülmesi; zevke ve sefaya, düşmana üstünlüğe, doğruluğa, rüyada sahte gümüş paralar görülmesi ise yanlış muameleye delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir mağarada gümüş para bulduğunu görmesi; o kimsenin karısı veya bir başka kadın tarafından iftiraya uğrayacağına, kişinin rüyasında bir başkasına gümüş para verdiğini görmesi; o kimseye mal verileceğine veya bir sır söyleneceğine, kişinin rüyasında kendi malı olan gümüş paraların zorla elinden alındıklarını görmesi; o kimsenin evlâdının öleceğine veya ağır bir hastalığa yakalanacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendi malı olan gümüş paralarını başkalarına dağıttığını görmesi; o kimsenin yakınlarından birini veya evlâdını evlendirerek evinden ayıracağına, kişinin rüyasında kesesinin delinerek paralarının döküldüğünü görmesi; o kimsenin fenalığa uğrayacağına işaret eder. Rüyanızda zengin biri olup birçok gümüş paranızın olduğunu ve bunları kaybettiğinizi görmeniz; işinizin bozulacağına, servetinizin azalacağına, rüyanızda gümüş paralarla bir şey satın almak isterken paralarınızı yerinde bulamadığınızı görmeniz; durumunuzu düzeltmeniz gerektiğine ve hayırlı işler yapmanız lazım geldiğine işaretle tabir olunmaktadır. Bir kimsenin rüyasında gümüş paralar bastığını görmesi; o kimsenin eğer hanımı hamile ise bir erkek çocuğu olacağına ve ger birisi ile kavgalı ise barışacaklarına yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen gümüş akçe, yanında gebe kadın olan kimse için çocuğa delâlet eder. Bazan gümüş para, zikir ve teşbihe, bazan da ızdırab veren dövmeye delâlet eder.
Tabircilerden bazıları, rüyada gümüş paraya isabet ettiğini gören kimse, uyanıklıkta gördüğü gümüş kadar paraya isabet eder, dediler.
Eğer gümüş paralar dağarcık ve cüzdan içinde olursa rüyayı görene bir sır emanet edilir. Ve o sırrı gümüş paraları muhafaza ettiği miktarca muhafaza eder.
Gümüş para söze delâlet eder. Eğer gümüş safi ve temiz olursa, o paralar ilim ve güzel sözdür yahut ihtiyacı gidermek yahut namazdır.
Gümüş paraların sayısı iyi amellerin sayısıdır. Gümüş paraların genişliği, dünyanın genişliğidir.
Bir kimse pazısına gümüş paraların kuvvetlice bağlı olduğunu görse, o paralar o kimsenin kazanacağı sanatıdır.
Bir kimsenin rüyada kendisini bir insandan şu kadar gümüş para alacağı olduğunu görmesi, onun için o insan üzerinde hak ve sevaba ve yapması lâzım olan şahitliğe delâlet eder. Eğer o insan mezkûr gü-mü.j paraları kırık olarak verse o insan şahitliğinden döner.
Bir kimse sağlam bir gümüş parayı zayi ettiğini görse, o kimse kendisinin nasihatim dinlemeyen cahil bir adama nasihat eder. Zira o kimse sağlam sözü zayi etmiş sayılır.
Gümüş ve altın paraların sesleri güzel söze delâlet eder.
Üzerinde nakış olmıyan sade gümüş paralar kendisine takva olan söze delâlet eder.

Üzerinde resim bulunan gümüş paraları görmek, onu yüklenen ve basan hakkında bid’ata delâlet eder.
Kesilmiş gümüş paralar devamlı bir düşmanlıktır.
Rüyada gümüş paraları aldığım görmek, vermeyi görmekten hayırlıdır.
Bir kimse rüyada kendisi ile beraber olan on adet gümüş parayı beş adet olarak görse o kimsenin malına o nisbette noksanlık gelir. Kendisiyle beraber olan beş gümüş paranın on adet olması, malının o nisbette çoğalmasına, yine diğer sayılarda fazlalık, fazlalığa, noksanlık da, noksanlığa delâlet eder.
Halis ve temiz gümüş, rüya sahibinin dininin temizliğine ve herkes için onun iyi muamelesine delâlet eder.
Rüyada gümüş paralardan saçılan şey, güzel ve hoş sözdür.
Bir kimse elinde bulunan bir gümüş parayı fülüs ve pula döndüğünü görse o kimse iflâs eder. Elindeki fülüs ve pulun gümüş para olduğunu görse o kimse ticaret ve kazanca ve hayır ve nasihata nail olur.
Bir kimse elinde olan gümüş paranın yarım olduğunu görse, elinde bulunan malının yarısı kadarını ziyan eder. Eğer dörtte bire döndüğünü görse yine bu nisbetçe ziyana uğrar. Eğer gümüş paranın altına dönüştüğünü görse, o kimse kâr ve kazançla meşgul olur.
Gümüş parayı altın parçası olarak görmek, malın gitmesine delâlet eder.
Gümüş paraların bulunması kazanç, fayda ve sevinçtir.
Ayarı düşük gümüş, hıyanet, yaramazlık, yalan ve haram mal ile geçim ve büyük günah işlemektir.

Bazı tâbirciler, bir kimse rüyada yeni paraları bir kimseye verdiğini görse, bu kimse diğeri üzerine sağlar. Aksi halde de tabir böyledir.
Bir kimse bir gümüş parasının zayi olduğunu yahut çalındığını görse, o kimse çocuğu hakkında şikâyet eder. Yahut çocuğu tarafından, kötü gördüğü ve hoşlanmadığı bir şey kendisine erişir.
Bir daha gelmemek üzere gümüş paraların kendisinden çıktığını gören kimsenin çocuğu yahut çocuğundan başka bir yakını ölür.
Bir kimse rüyada gümüş parayı çalıp onu sadaka verdiğini görse, duymadığı bir sözü nakleder. Bazıları da, görülen gümüş paralar şerre delildir, üzerinde sikke ve damga vurulan her şey ve düşük ayarlı gümüş para kötü sözdür, dediler.
Gümüş paralar, kendisiyle kalb yaralarına ilâç edilen ve mahzun kimselerin hüzün ve kederlerini gideren merhemdir. Yine gümüş paralar, üzüntü ve kedere de delâlet eder.
Eğer gümüş paralar kalp olursa, söz ve fiilde kin, hile, nifak ve amelde riyaya delâlet eder.
Kendisinden yüzük ve sair gibi süs eşyası yapılmış olan gümüşler, vilâyet yahut nahiye ya da biriktirilmiş maldır.
Gümüş paralar hapse, dövmeye ve alış verişe de delâlet eder. Gümüş paralar, korkudan emin olmaya ve rızkın genişliğine delâlet eder.
Gümüş paralar altın ile karışık olduğu halde, duanın kabul edilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve hastalığın şifa bulmasına delâlet eder.

Gümüş paraların karışığı, alçak ve çirkin bir söz, yahut hayırsız bir hizmetkârdır. Bazan da gümüş; para, zorla ihtiyacı gidermeye delâlet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyasında beyaz ve güzel gümüş para gören; güzel bir söz işitir yahut Zikrullah dinler. Kararmış ve üzeri resimli gümüş para; harp ve düşmanlıktır. Sağlam gümüş para; acele haberdir. Kendisine kese içinde gümüş para verildiğini gören; vakıf olduğu bir sırrı muhafaza eder. Küçük gümüş paralar; küçük çocuklara delalettir. Küçük gümüş parayı kaybeden; çocuğu yüzünden kedere düşer. Kaybettiği parayı tekrar bulursa, bu üzüntüden kurtulur. Parayı bulamadığı takdirde çocuğu vefat eder. İçinde gümüşten başka bir madenin bulunduğu paralar; dedikodudur. Bir terazinin gözünde gümüş paralar görenin, düşmanı çok olur. Kırık ve noksan para yalan haberdir.
Kirmani diyor ki: Elde gümüş para görmek; güzel sözlere işarettir. Kırık para görmek; çok çeşitli sözler duymaktır. İri gümüş para, büyük maldır. Aile fertleri arasında gümüş para dağıttığını gören; onlara sözünü dinletir. Bu para kırık veya silikse; tabir bunun aksidir. Evinde bir miktar gümüş para görenin eline, para geçer. Birçok gümüş para topladığını gören; halkı hukukundan men eder. Elinde parlak ve beyaz para görenin; bir evladı olur. Bir kese gümüş para bulan; helal mal kazanır. Büyük ni’met sahibi olur.
Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Güzel ve parlak gümüş para; dinde doğru yol üzerinde olmaya delalettir. Başka madenlerle karışık gümüş para ise; dinde bozukluğa ve yanlış davranışlara işaret eder.
Kırık paralar; dava, düşmanlık, kötü evlat ve haceti gidermekle tabir olunur. Gümüş; maldır. Gümüş para; altın paradan daha iyidir. Bir çıkın içinde bol miktarda gümüş para görmek; sözdür. Rüyada, devlet başkanından gümüş paralar alan; üzülür. Gümüş saf değilse, yorum daha kuvvetlidir.
El Salimi şöyle diyor: Gümüş para bulduğunu gören; evlenir yahut bir cariye alır. Bir mağarada gümüş para bulana, eşi veya başka bir kadın hile yapar. Bir kap içinde gümüş parası olduğunu görene mal veya sır verilir. Birine gümüş para veren ona sır veya mal emanet eder. Zengin olduğunu, çok miktarda gümüş paraya sahipken bunları kaybettiğini görenin, malı azalır veya vefat eder yahutta zulme uğrar. Yeni, beyaz ve üzerinde adil bir padişaha ait resmin kazılı olduğu gümüş para bulmak; kazanca işarettir. Yeni ve güzel gümüş paraları birine verdiğini gören; o şahıs için ağlar. Kendisine gümüş para verilen için de bu rüyanın yorumu aynıdır. Bir miktar gümüş parası çalınan, evladı için herhangi bir sebeple ağlar. Sahibi olduğu gümüş parayı çaldıran veya kaybeden; oğlunun ölümü yahut hastalığı sebebiyle üzülür. Gümüş paralarını taksim eden; çocuğunu veya bir akrabasını evlendirmek suretiyle, mal sarfeder yahut işleri bozulur. Kesesinin delinerek, gümüş paralarının düştüğünü gören; vefat eder. Kesesinde sivrisinek görmek te aynı şekilde yorumlanır.

Gümüş paraya ihtiyacı olduğu halde, bulamayan veya az bir miktar alabilen; dinde doğru yolu bulur.
Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Rüyasında gümüş
para basanın karısı, hamile ise; erkek doğurur veya düşmanıyla
arası düzelir. Bu rüyayı gören, dindar bir fakirse; menfaat sağlar. Pazısu üzerinde gümüş bir sikke gören, helalinden kazanır. Bir kimseden saf gümüş para alacağı olan; o kimseden Allah için şahitlik etmesini bekler.
Paralar ayarı tam olarak iade edilirse, şehadet yerine getirilir.
Cafer-i Sadık (R.A.)’a göre gümüş hakiki ise şunlarla yorumlanır: Doğru söz, hacetten kurtulmak, velayet, memuriyet, toplu mal, iyi dost, evlat, hizmetkar, emniyet ve para. Rüya sahibi, din yolunda değilse; hapse veya başka üzüntüye işarettir. Kırık ve silik gümüş para; düşmanlık, üzüntü ve hapistir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar