Connect with us

Rüya

Rüyada Gusül Abdesti Tabiri

Published

on

Rüyada Gusül Abdesti tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Töbeye, iman ve amel güzelliğine, ana baba ve yakınlarla iyi münasebete, temiz fıtrata; Üzüntü, temkbellik ve
iç sıkıntılardan kurutlmaya, borç ve dertten kurtulmaya, Bulanık su ile gusletmek sevinçle birlikte üzüntüye,
Kendisiyle yıkanmak caiz olmayan kkarpuz. vişne vs. gibi katışık ve pis sularla gusletmek keder ve sıkıntıya,
Guslü gerektirecek bir durum olduğu halde temizlenmek için su bulamamak sıkıntının bir süre daha devam
etmesine, Birine guslettirmek onu bir meseled temize çıkarmaya, Bir kimsenin kendine gusül abdesti aldırdığını
görmek, o kimsenin olumlu kaaat ve şehadetine, Guslü tamamlayamamak, arzu edilen şeyin tamamının
gerçekleşmemesine, Bilinmeyen bir kadının gusletmesi yağmura, Bir ölüyü yıkamak onun borcunu ödemeye,
ölünün kendi kendini yıkaması arkada kalan çoluk çocuğunun gam ve kederden kurtulmasına, ölünün bir
kimseyi yıkaması, vereseleri tarafından görülecek iyiliğe, Gusledip güzel ve temiz elbise giymek sevincin
sürekliliğine delalet eder. ( Keselenmek için Bakınız; Tellak.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında temiz bir su ile gusül abdesti aldığını görmesi; o kimsenin feraha, sevince ve sağlığa kavuşacağına, kişinin rüyasında sadece ellerini ve yüzünü yıkadığını görmesi; o kimsenin rahata ve gönül ferahlığına erişeceğine yorumlanır. İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında denizde veya bir nehirde gusül ettiğini görmesi; o kimsenin Allah’tan korktuğuna ve bir yoruma göre de gam, keder ve sıkıntılardan kurtulacağına işaret eder. Kişinin rüyasında temiz ve saf bir su ile gusül ettiğini görmesi; o kişinin sıkıntıdan kurtulacağına, borçlarını ödeme imkânı bulacağına, eğer hasta ise iyileşip selâmete ereceğine ve âhirette de işlerinin yolunda gideceğine delalet eder. Rüyanızda bulanık bir su ile gusül ettiğinizi görmeniz; gam, keder, hastalık, sıkıntı ve borca maruz kalacağınıza, rüyanızda cünüp olup gusül caiz olan bir şeyle gusül ettiğinizi görmeniz; işlerinizin kolaylaşacağına, gam ve kederden kurtulacağınıza yorumlanır. Gusül yapılması caiz olmayan bir şeyle gusül ettiğini görmek bu rüyanın aksine tabir olunur. Rüyanızda cünüp olduğunuzu ve gusül edecek su da bulamadığınızı görmeniz; sizin dünya ve âhirette güçlüğe maruz kalacağınıza, rüyanızda cuma veya bayram için gusül ettiğinizi görmeniz; âhirette yüksek derecelere nail olacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yıkandıktan sonra elbiselerini giydiğini görmesi; o kimsenin gam ve kederden kurtulacağına, her türlü kaza belâ ve hastalıklardan selâmete çıkacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkasını yıkandığını görmesi; onun hakkında iyilik düşündüğüne ve bunu da herkese anlattığına, kişinin rüyasında bir başkası tarafından yıkanıldığını görmesi; o kimsenin kendisi hakkında iyilik düşündüğüne delalet eder. Câbiru’l-Mağribî’nin yorumuna göre: Rüyada gusül yapıldığının görülmesi; o kimsenin şöhretinin, şeref ve itibarının artmasına işaret sayılır. İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında temiz bir su ile gusül yaparak cünüplükten kurtulduğunu veya cuma için gusül ettiğini görmesi; o kimsenin günahlarından tövbe edeceğine, anne-babasına ve akrabalarına karşı yerine getirmesi gereken görevlerini ifa edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kış mevsiminde soğuk su ile guslettiğini görmesi; o kimsenin keder ve hastalığa maruz kalacağına, kişinin rüyasında yaz gününde soğuk su ile guslettiğini görmesi; bu rüyanın aksine yorumlanır. Rüyanızda kışın sıcak su ile guslettiğinizi görmeniz; kazanca ve her yönden fayda göreceğinize, eğer hasta iseniz şifa bulacağınıza delalet eder. Yazın sıcak su ile gusül ettiğinizi görmeniz bu rüyanın aksine tabir olunur. Rüyanızda bayram için gusül ettiğinizi görmeniz; sizin ferah ve sevince nail olacağınıza, eğer bekâr iseniz evleneceğinize ve eğer fakir iseniz zengin olacağınıza delalet eder. Rüyanızda ihrama girmek veya Mekke’ye girmek maksadıyla gusül ettiğinizi görmeniz; sizin sevineceğinize, kaybolmuş bir şeyinizi bulacağınıza ve din yönünden kuvvetleneceğinize yorumlanır. Bir kişinin hac mevsiminde şeytan taşlamak için gusül ettiğini görmesi; o kimsenin isteklerinin yerine geleceğine, hasta ise şifa bulacağına ve eğer borçlu ise borcunu ödeme imkânı bulacağına, hapis ise serbest bırakılacağına ve eğer hacca gitmemiş ise hacca gideceğine, eğer fakir ise zengin olacağına, eğer işsiz ise iş bulacağına işaret şeklinde tabir olunur. Kişinin rüyasında gusül ettikten sonra elbise giymediğini görmesi; o kişinin vehim ve gamdan kurtularak sağlığa ‘kavuşacağına, kişinin rüyasında gusülden sonra yırtık elbise giydiğini görmesi; gam ve kederden kurtulsa da o kimsenin fakirleşeceğine yorumlanır. Bekâr bir kimsenin rüyasında gusül için havuz veya banyoya girdiğini görmesi; o kimsenin evleneceğine, kişinin rüyasında bir kaptan abdest aldığını görmesi; o kimsenin çalınmış olan malını tekrar eline geçireceğine işaret eder. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında tanımadığı bir kadının gusül ettiğini görmesi; yağmur yağacağına, kişinin rüyasında bir cenazeyi yıkadığını görmesi; onun borcunu ödeyeceğine, kişinin rüyasında bir ölünün kendi kendine yıkandığını görmesi; o kimsenin çocuklarının ve torunlarının kederden kurtularak hayır ve berekete kavuşacaklarına, rüya sahibinin malının artacağına, çocuğu olacağına, kişinin rüyasında bir başkasına tarafından bir cenazenin yıkandığını görmesi; onun aracılığı ile günahlarının affedileceğine, kişinin rüyasında bir ölünün elbiselerini yıkamak için bir başkasını çağırdığını görmesi; o kimsenin duaya muhtaç olduğuna işaret şeklinde tabir olunur.


Nablusi: Rüyada cünüplükten dolayı veya cum’a namazı için gusletmek, günahlardan tevbe etmeye ana ve babası veyahut ahbapları hakkında gereken iyiliği yerine getirmeye delâlet eder.
Eğer guslü kış gününde ve soğuk su ile yaparsa bu rüya bazan üzüntü, keder, sıkıntı ve hastalıklara delâlet eder.
Eğer kış gününde sıcak su ile gusletse, bir takım fayda, kâr, ticaret ve hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.
Bayram için guslettiğini gören kimse, bekâr ise evlenir. Ay veya gün tutulmasından dolayı gusletse, bazan rüya sahibi korkunç bir şeye düşer. Veya güneş ve ayın delâlet ettiği bir kimse tarafından kendisine bir sıkıntı ve mihnet erişir. Yağmur duası için gusletmenin tâbiri de böyledir.
Ölüyü yıkamak için gusletmek gafil ve cahil kimseden ayrılmaya delâlet eder. Rüyada gusleden kâfir ise, Müslüman olur. Deli ise iyileşir.
Rüyada Mekke’ye veya ihrama girmek için gusletse, ferahlık, sevinç ve kayıp kimselerle bir araya gelmeye ve borçları ödemeye delâlet eder. Şeytanı taşlamak ve tavaf etmek için gusletmenin tâbiri de böyledir. Bazan şeytan taşlamak için gusletmek düşmana galip gelmeye delâlet eder.
Tavaf yapmak için gusletmek, geçimini temin etmek için çalışmaya veya melik ve onlardan daha aşağı bir rütbede bulunan büyük adamlara hizmet etmeye yahut hanımı ile cima yapmaya ya da ana ve babasmı ziyaret etmeye delâlet eder.

Rüyada guslettiğini ve yeni elbiseler giydiğini gören kimse, hasta ise, Allah (C.C.) ona şifâ ihsan eder, borçlu ise, borcımu öder, hapis-se, hapislikten kurtulur. Üzüntülü ise, üzüntü ve kederden halâs olur, hacca gitmemiş ise gider, eğer fakir ise, Allah (C.C.) onu zengin yapar. Eğer ticaret ve san’atı birtakım müşkülâta uğramış ve alış-verişi durmuş, tüccar veya esnaf ise, Allah (C.C.) onun ticaret ve san’atma kolaylık verir ve servetini ona iade eder, üzüntü ve kederini giderir.
Eğer o kimse vazifeden alınmışsa, Allah (C.C.) onun memuriyetini iade eder. «İşte hem yıkanacak, hem içecek soğuk (bir su).» (Sûre-i Sad, âyet 42.) mealindeki âyetin ifade buyurduğuna göre Eyyûb (A.S.) gusledip yeni elbiseler giydiğinde Allah (C.C.) onun, çoluk çocuğunu ve elinden gitmiş her şeyini yeniden o’na verdi.
Gusledip yeni elbise giymediğini gören kimsenin, üzüntü ve kederi gider ve vücudu sıhhatli olur. Guslettiğini ve eski elbise giydiğini gören kimsenin üzüntü ve kederi gider, ancak fakirleşir.
Guslünün tamamlandığını gören kimsenin işi de tamamlanır. Guslünü tamamlayamadığını gören kimsenin arzu ettiği işi de tamamlanmaz.
Gusletmek için bir havuza veya küçük bir kuyuya ve bunlar gibi şeylere girdiğini gören kimse, ise, bekârsa bir kadınla evlenir. Tünelde guslettiğini veya abdest aldığını gören kimse, çalman şeyini bulur.

Bir kimse fazla sıcak su ile guslettiğini görse, o suyun sıcaklığı nisbetinde o kimse üzüntü ve kedere düşer. Rüyada sıcak su içmek: «Bağırsaklarını parça parça eden kaynak sudan içirilen kimseler gibi midir?» ( Sûre-i Muhamıned, âyet 15.) mealindeki âyetin işaret ettiğine göre makbul değildir.
Bazı tâbirciler, rüyada gusletmek, evlenmeye delâlet eder, deuiler. Rüyada tanınmayan bir kadının guslettiğinin görülmesi, yağmur yağmasına delâlet eder.
Birisiyle aralarında dostluk ve sevgi veya kin ve düşmanlık bulu-rjaı bir kimse rüyada ellerini çoğan otu ile yıkadığını görse, onların aralarında o durumun kesilmesine ve korkudan kurtulmaya delâlet eder. Birisinden ümidli ise, ümidini keser. Bir günah işlemişse tevbe eder.
Bazı tâbirciler çoğan otu ve sabunla yıkanmak, borç ödemeye, üzvıtü ve kederin gitmesine delâlet eder. Bazı tâbirciler de, ellerini yağ ve gibi bir şeyden dolayı yıkadığını gören kimse, o şeyden ümidini keser ve mahrum olur, dediler.
Rüyada elbise yıkamak, dinde salihliğe delâlet eder. Rüyada sarı renkli bir elbiseyi yıkadığını veya o elbisesinin sarılığını giderdiğini gören kimse, hastalıktan kurtulur. Bazı tâbirciler elbise yıkamak, borcu çdemeye ielâlet eder, bazıları da gizli olan şeylerin açığa çıkmasına delâlet eder, dediler.
Rüyada ölü yıkamak, onun borcunu ödemeye delâlet eder.
Ölünün, kmdi kendini yıkadığının görülmesi, O ölünün, evlâd ve torunlarının üzün,f,ü ve kederden kurtulmalarma, hayra ermelerine mal ve evlâdça artmalarına delâlet eder.
Bir insanın bir ölüyü yıkadığını görmesi, dini bozuk bir kimsenin meydana çıkmasına ve o kimsenin o insan vasıtası ve irşadıyla tevbe etmesine delâlet eder.
Bir kimse rüyada bir ölünün elbisesini yıkatmak için birisini aradığını görse, o ölünün o insanın duasına veya onun için sadaka vermesine veya borcunu ödemesine yahut vasiyetini yerine getirmesine veya hayatında zulmetmiş olduğu kimselerden helallik istemesine ya da bunlar gibi ölünün mes’ul tutulacağı şeylerde o insana ihtiyaçlı olduğuna delâlet eder.
Eğer ölünün elbisesini bir insanın yıkadığını görse, o ölünün âhi-rette kurtulması o insan ile mümkün olacağına delâlet eder.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Denizde veya nehirde gusl ettiğini gören, Allah’tan korkan dindar biridir. Bir başka yoruma göre bu rüyayı gören; sıkıntısından kurtulur. Temiz ve saf suyla gusl eden, üzüntüdeyse; selamete çıkar. Borçlu ise; borcunu öder. Hastaysa; şifaya kavuşur. Allah’ın rahmetine mazhar olup korkularından kurtulur. Ahireti aydınlık olur. Bulanık veya pis su ile gusl eden; sonu hayır olmakla beraber, başlangıçta birçok dertlerle uğraşır. Cünub olduğu için, caiz olan bir şeyle gusl etmek; her bakımdan iyidir. Kullanılması caiz olmayan bir şeyle gusl etmek; bunun zıddıdır. Bu haldeyken gusl edecek su bulamayan; dünya ve ahirette zahmet çeker. Cuma ve bayramlar için gusl edenin; ahirette derecesi yüksek olur. Yıkanıp elbise giymek; bütün sıkıntılardan kurtulmaktır. Elbisenin yeni olması bu yorumu kuvvetlendirir.
Birini yıkadığını görmek; onu manen temizlemektir. Başkası tarafından yıkandığını görmek; yıkayan şahsın rüya sahibi hakkında güzel düşündüğüne delalettir. Yıkanırken kullanılması caiz olmayan bir şeyi görmek; bir konuda yanılmaktır.
Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Gusl; dinde temizliğe ve takvada ileri dereceye işarettir. Bir görüşe göre; şeref, itibar ve güzel isimdir. Rüyayı görenin bu meziyetleri artar.

Abdulgani’en Nablusi demiştir ki: Temiz su kullanarak cünubdan kurtulmak için veya Cuma sebebiyle gusl etmek; tevbeye, ana babasına ve dostlarına iyilik yapmaya delalet eder. Kışın soğuk su ile gusl etmek; gam ve hastalıktır. Yazın soğuk suyla gusl etmekse; iyidir. Kışın sıcak su ile gusl etmek; selamet ve şifadır. Yazın sıcak suyla gusl etmek; sıkıntıdır. Bayram için gusl etmek; sevinç ve feraha, evliliğe, fakir için selamete delalettir. Güneş ve ay tutulması sebebiyle gusl etmek; müşkülatı, zorluğu ifade eder. Rüyayı gören, devlet başkanı veya yardımcıları yüzünden sıkıntıya düşer. Rüyada bir cenazeyi yıkadığını veya yıkanıldığını görmek; etrafındaki gafillerden kurtulmaya işarettir. Rüyada kafirin gusl edilmesi; onun islama gireceğine delalettir. Bir akıl hastasının gusl edilmesi; onun şifasına işaret eder. İhrama girmek yahut Mekke’ye gitmek için gusl etmek; ferah ve sevinçtir. Rüya sahibi, sıkıntılarından kurtulur.
Hacda şeytan taşlamak için gusl etmek; düşmana karşı zafer kazanmaktır. Tavaf için yıkanmak; büyüklerin emrinde çalışmaktır. Gusl ettikten sonra yeni elbise giyen; hacca gitmemişse bu farzını eda eder. Hasta ise iyileşir. Fakirse, zengin olur. Tüccar ise kazancı artar. Azledilmiş ise vazifesine geri döner.
Gusl ettikten son
ra eski elbise giyen, sıkıntısından kurtulur. Fa
kat, fakir düşer. Guslünü tamamlamayan, arzusuna nail olamaz.
Gusl edip elbise giymeyen gamdan kurtulur.
Gusl için banyo, havuz vb. bir yere giren, bekarsa evlenir. Bir kaptan gusl ettiğini gören; çaldırdığı malına tekrar kavuşur.
İbn-i Kesir diyor ki: Tanımadığı bir kadının gusl ettiğini görmek; yağmura işarettir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar