Connect with us

Rüya

Rüyada Güzel Kokulu Ot Tabiri

Published

on

Rüyada Güzel Kokulu Ot tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Nablusi: Rüyada görülen güzel kokulu otlar, kokularının ve onları koklamak için alanların v.s. gibi şeylerin değişmesi ile tâbiri değişik yapılır. Güzel kokulu otları rüyada görmek, yahut koklamak üzüntü, keder ve şiddetten kurtulmaya, güzel amel işlemeye ve sadık vaada delâlet eder.
Bir ölü, rüyada diri bir kimseye güzel kokulu şey verse yahut bir kimse ölünün yanında güzel kokulu şeyler görse, o ölünün Cennette olmasma delâlet eder.
Bekâr olan kimse için güzel kokulu şey zevceye, evli olan kimse için de çocuğa yahut kendisinin şöhret bulacağı ilme, ya da iyilikle medh edilmeye delâlet eder.
Bazan da rüyada güzel kokulu otların insanın yanına sokulmaları, üzüntü ve şiddet;, bazan da hastalığa delâlet eder. Çünkü bu gibi şeyıer hastaya getirilir.
Rüyada su ile yeşilliğin bir arada olması üzüntü ve kederin gitmesine delâlettir.
Rüyada arap memleketlerinde biten ve humhum olarak isimlendirilen otun rüyada hastanın yanına girmesinde hayır yoktur. Çünkü bu ot hastanın ölümüne delâlet eder.
Yine hasta üzerine götürülen bütün kokular, ölüme delâlettir.
Bazan güzel kokulu otlar, veba hastalığına rateri olarak isimlendirilen güzel kokulu ot insanın ihtiyacı olup beklediği mektuba, bazan da yanağında kılların bitmesine delâlet eder.
Güzel kokulu otları bittikleri halde ve bittikleri yerde görmek, iyi bir şekilde medh edilmeye ve insanı mesrur edecek söze delâlet eder.

Güzel kokulu otların damarı erkek çocuktur.
Bir kimse rüyada başında güzel kokulu otlardan bir taç olduğunu görse, rüyayı eğer gören vali ise, (güzel kokulu otları satan adam) üzüntülü kimsedir. Çünkü onlar için devam yoktur.
Güzel kokulu otların hepsinin yerlerinden kesilmiş görülmeleri üzüntü ve kederdir. Yer ve mevkiinde görülmesi rahata, kocaya veya çocuğa delâlet eder.
Güzel kokulu bir otun yer yüzünden semaya doğru yükseldiğim görmek, ora halkının âliminin vefatına delâlet eder.
Güzel kokuların çocuğa delâleti ancak bunlarım ostanda Oldukları takdirdedir.
Toplanıp deste ve demet edilmiş güzel kokulu otlar, hanıma, kesilip başka yere atılmış ve kokusu kalmamış olanı da musibete delâlet eder.
Güzel kokulu ot nimet ve hanımdır. Otun güzelliği hanımın güzelliğine, kokusu hanıma kocasının sevgisi, otun tazeliği hanımına kocasının geçimini iyi temin etmesidir.
Güzel kokulu otların bir kimsenin evinde serilmiş olması o kimseye olan methiyedir.
Bir kimseye rüyada kokusu hoş bir ot verilse, halbuki onun kokusu olmasa musibete delâlet eder.
Bir kimse rüyada birisine güzel kokulu bir şey atsa ve o şeyi aralıkta bulunan bir adam alsa, alan adam için, onlardan dolayı bir mah-sunluk meydana gelir.
Bir mescidde oturduğunu etrafında güzel kokulu otlarm bulunduğunu görse, o kimseyi gıybet etmeye ve etrafında bulunan kimselerin onu kendisinde bulunmayan şeylerle kötülemelerine delâlet eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar