Connect with us

Rüya

Rüyada Haccetmek Tabiri

Published

on

Rüyada Haccetmek tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Diyanet: Rüyada hacca gidildiğinin görülmesi hayırla yorumlanır. Bir kimsenin hacca gittiğinin görülmesi üç şekilde tabir edilir. Bunlardan birincisi: Dinde olgunluk, ikincisi, işte güzellik, üçüncüsü, kudret ve kuvvette celâldir. Bir kimsenin rüyasında kutsal topraklardan birine gitmek istediği halde buna kudretinin olmadığını görmesi; o kimsenin eğer zengin ise fakir olacağına, eğer fakir ise içinden çıkamayacağı yani başaramayacağı bir işe başlayacağına, kişinin rüyasında yanında hacla ilgili bir şey olduğunu görmesi, o kimsenin hayır ve hasenatta bulunacağına yorumlanır. İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Hz. İbrahim’in makamında namaz kıldığını görmesi; o kimsenin şeriata uyduğuna, mü’min bir erkek olup hacca gitmeye nail olacağına, kişinin rüyasında kendisini Müzdelife’de görmesi; o kimsenin emniyette olduğuna, Allah’a sığındığına ve hidayete erdiğine yorumlanır. O kimsenin eğer borcu varsa ödeme imkânı elde eder. Kişinin rüyasında kendisini hacc yolunda görmesi; o kimsenin dünya ve âhirette arzu ettiği her şeye kavuşacağına işaret eder.


Nablusi: Rüyada, şer’î ölçüler içerisinde haccett’ğini, Kâbe-i muazzamayı tavaf edip hac farizalarını yerine getirdiğini görmek, dininde güzellik ve istikamete, nail olacağı sevaba, korkudan emin olmaya, borcunu vermeye ve Müslümanlara vereceği emanetlere delâlet eder.
Hac zamanmda hacca gitmek için yola çıktığını görse, çıkarıldığı işe tekrar tayin edilir. Eğer misafir ise selâmette olur. Eğer ticaretçi ise kazanç elde eder. Hasta ise şifa bulur. Borçlu ise borcunu öder. Hac yapmamış ise hacca gider. Sapıklıkta ise Allah (C.C.) hidayete eriştirir. Hac yahut umre yapmış ise ömrü uzun ve işi makbul olur.
Hacca çıkıp fakat kavuşamadığmı görse, bulunduğu memuriyetten çıkarılır. Tüccar ise ticarette zarar eder. Eğer yolcu ise yolu kesilir. Sıhhatta ise hasta olur.
Hac farz olduğu halde haccetmeye niyeti olmadığını görse, Allah’ın nimetini ve üzerinde olan emaneti inkâr etmesine delâlet eder.
Rüyada hac, niyet ettiği bir şeyde tereddüde, borcu ödemeye, hayırlı işlere ebeveyn ve hoca gibi iyilik yapılması lâzım gelen kimselere iyilik etmeye çalışmaya veya hicret etmeye, âlim veya abid kimseyi ziyaret etmeye, işsiz ise bir işe gayret gösterip çalışmaya delâlet eder.
Bazan hac, bekâr kimsenin evlenmesine delâlet eder.

Melik için rüyada hac, düşmandan korunmaya, azgınları kastedip perişan etmeye ve kâfir memleketlerinden birini fethetmeye delâlet eder, Bazan da hac, gaza ve cihada delâlet eder.
Rüyada hac eden kimse talebe ise muradma kavuşur. Fakir ise zengin olur ve ihtiyacı gider. Hasta ise ölür. Günahkâr ise tövbe eder. Eğer evli ise hanımını boşar. Yahutta din veya dünyasınca menfaatla-nacağı bir kimse ile dost olur. Kâfir ise Müslüman olur.
Bir kimse rüyada binekli olarak hacca gittiğini görse, zikrettiğimiz gibi bindiği hayvanın delâlet ettiği kimsenin yardımına kavuşur. Saf arap olmayan bir deveye binse, yine öyle bir adamla ilişki kurar. File bindiğini görse, melikin sohbetinde bulunduğu halde hacca gider.
Yaya olarak hacca gittiğini gören kimse, kefaret vereceği bir yemin eder. Bazan da bu rüya rızık ve ganimete delâlet eder.
Hac yolculuğundan gelmek, şiddetten sonra halâsa, hastalıktan sıhhata ve evvelce bulunduğu hale dönmesine delâlet eder. Yiysceğini kendisi ile beraber getirdiğini görse, takvaya delâlet eder. Bazan da yiyeceğini getirmek, fakir için zenginliğe, borçlu için borcunu ödemeye delâlet eder.
Hac fiillerinden bir şeyi işlemediği halde haccettiğini görse, bir ihtiyaçtan dolayı sultanı arar. Yalnız olarak hac yoluna çıktığını, insanların kendisine vedalaştıklarını görse, ölür.


Seyyid Süleyman: Rüyasında Mukaddes topraklara gitmek istediğini, bunun için gayret ettiğini gören; makbul bir iş yaparak halkı memnun eder. Bu rüya kudrette celal, hiddet, dinde kemal ve güzel fiillerle yorumlanır. Mukaddes yerlere gitmeyi arzuladığı halde, buna muvaffak olamayan; zenginse, fakir düşer. İhtiyaçlıysa, altından kalkamayacağı bir işe teşebbüs eder. Hacda kullanılan eşyalardan birini, rahatlamak maksadıyla kullanan hayır ve hasenatta gayretli olur.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla manalandırıyor: Mahmil-i Şerif’i(*) görmek; emniyet, selamet, adil bir melik, hac ve rahattır.
Abdulgani buyuruyor ki: Makam-ı İbrahim’de namaz kıldığını gören, şeriate tabi bir mü’min olup, hac vazifesini yerine getirir. Makam-ı İbrahim’e giren, her türlü korku ve endişeden kurtulur. Büyük mevki sahibi olup dini ilimlerden birini tahsil eder. Ana ve babasından kendisine miras gelir. Hac sırasında ziyaret edilen yerlerden birini gören, vasiyet tutar, emirlere uyar, korkudan kurtulur, hidayete erişir.
Kendini Müzdelife’de gören dindarlığı sayesinde övgüye mazhar olup, güzel amelleriyle şöhret bulur. Borcunu öder.
Mina’da bulunmak; emniyet ve murattır. (Ayrıca Bkz. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere)

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar