Connect with us

Rüya

Rüyada Havva Anamız Tabiri

Published

on

Rüyada Havva Anamız tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Adem Aleyhisselam atamızın eşi Hazret-i Havva’yı görmek berekete, çok çocuk sahibi olmaya, meslek sahibi
olmaya; dünyanın sevinç ve üzüntülerine, Güzel bir surette görünen Hz. Havva, kişinin kendi annesine, Onu
görmek üzüntüden kurtulmaya, eşini dinleyerrek iş yapıyorsa bundan pişman olma ihtimaline; Bir kadının
rüyada Hz. Havva annemizi görmesi ana olmasına, kosacından ayrı ise bir araya gelmeye, eş ve çocuklardan
dolayı üzüntüye düşmeye, dünyalıkla vesinmeye delalet eder.


Diyanet: Rüyada Havva Validemizin görülmesi; ziraat ve meyvede ve çocuk doğurmada berekete, dokumacılık, bekçilik ve demircilik gibi sanatlardan çok istifade etmeye yorumlanır. Bir kadının rüyasında Havva Validemizi görmesi, kendisiyle konuşması; kadının layık olmayan birisiyle dostluğundan dolayı kocasını keder ve üzüntüye maruz bırakacağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada Havva (A.S.) görmek, ziraat ve meyvede ve çocuk doğurmada bereket, dokumacılık, bekçilik ve demircilik gibi sanatlardan çok faide elde etmeye delâlet eder.
Bazan da Âdem ve Havva (A.S.) i görmek, zevceler ve çocuklardan zahmet ve meşakkat çekmeğe mazeret ve tevbenin kabulüne, kaçırdığı şeyden dolayı pişman olmaya delâlet eder.
Bir kadının rüyada Hz. Havva (A.S.) i görmesi, kendisiyle konuşması lâyık olmayan birisiyle dostluğundan dolayı kocasını üzüntü ve kedere bırakır.
Bazan da o kadın belâ, zahmet ve şiddete müptelâ olur. Çünkü insanlardan en evvel hayız gören Hz. Havva’dır.
Bazan da, o kadın gebelik ve doğum gibi hallerde bulunur. Bazan da salih çocuklarla rızıklanır. Kocasından ayrılmış yahut kocası kaybolmuşsa, kocasının dönmesiyle birleşmelerine delâlet eder.
Bazan da o kadın çektiği zahmet ve meşakkatla helâl rızık ile rızıklanır.
Bazan da kadının neslinden kan dökecek ve Allah’ın haram kıldığı bir nefsi öldürecek ve şehid olarak vefat edecek birisinin çıkmasına delâlet eder.
Rüyada Havva (A.S.) i güzfel bir surette görse anasıdır. Çünkü Hz. Havva Müslümanların anasıdır. Üzüntülü İse üzüntüsünden halâs olur.
Hz. Havva’yı gören kimse hanımının emriyle bir iş yapıyorsa pişman olur ve riyaseti elinden çıkar.


Seyyid Süleyman: Bu rüya mal, mülk, ni’met ve evlat çokluğu ile yorumlanır.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar