Connect with us

Rüya

Rüyada Hazine Tabiri

Published

on

Rüyada Hazine tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Öğrenci iiçin ilme, tüccar için bol kazanca ve infak etmeye, yöneticiyse adil davranmaya ve halka şefkat
göstermeye, sanat erbabı için mesleğinde isim ve şöhret yapmaya, Hazine kişinin eşine, kendi malına, sırları
saklamaya, saman altından su yürütmeye yyahut güzel elbiseye, Hazine bulunsa fakat ona erişilerek
alanımasa cimriliğe ve zekatını vermemeye, halka ve kendine zulmetmeye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız;
Define.)


Nablusi: Rüyada hazine görmek, ilme delâlet eder. Binaenaleyh rüyada bir hazineye rastladığını gören kimse, eğer talebe ise ilme nail olur. Eğer esnafsa ticaret yapar ve infakta bulunur. Eğer o kimse sultanın adamlarından ise, hidayet ve adle nail olur. Her sanatkâr için bu rüyanm tâbiri böyledir.
Hazineler insanın birçok şehirlerde nâil olacağı iş ve görevlere delâlet eder. Rüyada içinde az bir mal olan bir define bulduğunu gören kimsenin, çabuk atlatacağı bir sıkıntıya delâlet eder. Eğer onda çok mal olursa, üzüntü ve kedere delâlet eder. Bazan da defineye kavuşmak rüya sahibinin ölümüne delâlet eder.
Rüyada bir define gördüğünü gören kimse, zengin olur ve hâkim tarafından onun zenginliği ile hükmedilir.
Rüyada büyük bir mala rastladığını gören kimse, şehid olur.
Define, işleri kolaylaştırmaya delâlet eder. Çünkü onda olan şey ekseriya zahmet çekmeye ve sıkıntıya delâlet eder.
Bazan da define elbiseye maden de evlenmek isteyen için bakire bir kıza delâlet eder.
Bazan define insanm biriktirip yığdığı ve zekâtım vermediği mala delâlet eder.
Define kâr ve ticaret edecek yere delâlet eder.
Bazan hazine görmek, sarraf veya cevherciyi görmeye delâlet eder. Bazan da kaybolmuş bir şeyi bulmaya ve unuttuktan sonra bir şeyi hatıra getirmeye delâlet eder.

Bir kimse rüyada bir hazine bulsa ve oraya girmeye mâni bazı şeyler olduğunu görse, o kimsenin cimri ve zekâtını vermeyen bir adam olduğuna delâlet eder.
Eğer o kimse âlimse, ilminde cimrilik ettiğine, eğer vali ise, hükmü altmda bulunan kimseler hakkında adaletsizlik yaptığma delâlet eder.
Eğer hazine üzerinde ona kavuşmak ve içine kavuşmaya mâni bir şey yoksa, o kadının müsrif olduğuna ve namusunu korumadığına delâlet eder. Bu rüya kadın olmayanlar için iyidir.
Bir melik rüyada içerisinde birçok altm olan ve halkın o altınlardan aldığı bir define bulduğunu görse, melikin askeri ona isyan eder. Diğer melik tarafmdan askerin bastırılması ve melikin emrine verilmesi teşvik edilir, özellikle o altınlarda garip isim varsa.
Define soyu sopu temiz bir çocuğa ve mala delâlet eder.
Rüyada görülen hazine kişinin hanımıdır. Bundan dolayı hazinesinin yıkıldığını gören kimsenin hanımı ölür.
Rüyada görülen hazine, sırlan hıfzetmeye ve işleri gizlemeye ve örtülü zevcelere ve güzel elbiselere delâlet eder.
Bazıları da, gece ve gündüz iki hazinedir ki, bir kimse onlara bir şey koysa onu daima bulur, dediler.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar