Connect with us

Rüya

Rüyada Hezimet Tabiri

Published

on

Rüyada Hezimet tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Müslüman askerlerin bozguna uğramaları galip ve muzaffer olmalarına, Düşmanın karşısında tutunamamak,
ondan gizlenmek yahut kaçmak düşmana galip gelmeye delalet eder.


Nablusi: Rüyada Müslüman askerlerin savaşta bozulmaları, onların harpde sebat ve metanet göstermelerine ve «Halbuki onlar bu yenilmelerinin ardında galip olacaklar» (Sûre-i Rum, âyet 3.) mealindeki âyet işare-tince onlarm galip ve muzaffer olmalarına delâlet eder.
Bir kimse rüyada askerin bozulmuş olduğu halde bir şehire girdiklerini, itaatkâr ve silâhlı olduklarını görse, o askerin galip ve muzaffer olmasına delâlet eder. Asi iseler onlara Allahu Teâlâ azab eder.
Bir kimse rüyada korktuğunu, bozguna uğradığını, ancak düşmanının kendisine kavuşamadığını görse, o kimseye düşman tarafından bir korku erişmesine, sonra ondan yine kurtulmasma delâlet eder.
Rüyada düşmandan gizlendiğini gören kimse, düşmanma galip gelir. Düşmanının kendisine muttali olduğunu gören kimseye, düşmanından bir belâ erişir.
Düşmanı gördüğünde korkarak titrediğini gören kimseye, takat getiremeyeceği bir üzüntü isabet eder.
Kâfirler için, hezimet, bozguna uğramaları, Müslümanlar için ise galibiyet ve zafere erişmeleridir.
Bir kimse rüyada birtakım adaletli askerlerin savaşta bozulmuş oldukları halde bir şehire girdiklerini görse, onların nusret ve zafere kavuşmalarına, eğer askerler zalim iseler, onlara bir azab ve cezanın geleceğine delâlet eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar