Connect with us

Rüya

Rüyada Hurma Tabiri

Published

on

Rüyada Hurma tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Yağmura, Kur’an-ı Kerim okumaya, ilim öğrenmeye, dine faydalı işler yapmaya, helal ve güzel rızka, Hurma
yemek mala, mevsiminde hurma devşirmek iyi meziyetleri olan bir kadınla evlenmeye, zahmetsiz olarak elde
edilecek dünyalığa, imanın tadına varmaya vee dünyalığa, Ham hurma görmek suya muhtaç olanın su
bulmasına; bu hurma kızıl ise kanın, sarı ise safranın galebesine, Hacc mevsiminde hurma yediğini yahut ikram
edildiğini görmek hacca gitmeye, Kuru bir hurma ağacından üzerine hurma düşmesi ikiyüzlü birinden ilim
öğrenmeye, Mevsiminde taze hurma görmek bayındır bir şehirde memuriyete, mevsimi dışında görmek
hastalanmaya, Hurma ağacını silkerek üzerine hurma dökülmesi sıkıntı ve kederden kurtulmaya, Hurmanın
çekirdeğini çıkarmak çocuğun olmasına, Hurmasalkını aile fertlerinin bir araya gelmesine yahut bereketli
kazanca, Hurma satıcısı sünneti bilen ve onu yaşayan kimseye, biriktirilmiş mala, Sarhoş etmeyen hurma
şarabı ve hurma yağı alınteriyle kazanılan mala delalet eder.


Diyanet: Rüyanızda bir hurma ağacı diktiğinizi görmeniz; sizin şeref kazanacağınıza, cömert ve iyi kalpli birisi olduğunuza, rüyanızda herhangi bir hurma ağacına çıktığınızı görmeniz; şeref ve itibar sahibi bir kişiye akraba olacağınıza, rüyanızda hurma ağacından düştüğünüzü görmeniz; ümit ve isteğinize kavuşacağınıza, rüyanızda hurma ağacının yaprağını, dalını ve lifini görmeniz; helâl yoldan elinize mal geçeceğine yorumlanır. Rüyanızda evinizde hurma ağacı görmeniz; asâletli bir kişi ile dostluk kuracağınıza, rüyanızda bu ağacın kuruduğunu görmeniz; eşinizden ayrılacağınıza, rüyanızda bu ağacın kuruduktan sonra tekrar yeşerdiğini görmeniz; eviniz halkından birisinin hastalandıktan sonra tekrar iyileşeceğine işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir Çok hurma ağacının olduğunu görmesi; o kimsenin büyük bir kişi olacağına, çok kazanç getiren bir işin sahibi olacağına, kişinin rüyasında Şiddetli rüzgardan bir çok hurma ağaçlarının devrildiğini ve kırıldığını görmesi; zulüm sebebiyle bir çok insanın felâkete maruz kaldıklarına delalet eder. Rüyanızda yangın sebebiyle birçok hurma ağacının yandığını görmeniz veya kolera ve taun gibi hastalıktan dolayı ülkenin bir çok ileri gelen kişilerinin öldüğünü görmeniz; bulunduğunuz memlekete bir Çok büyük kimselerin gelip yerleşeceklerine yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen hurma, gören için yağmurdur. Hurma yediğini görmek, sırf kendisi için olup başkasının hissesi bulunmayan rızıktır.
Bazan hurma yemek, Kur’an okumağa ve dinine fayda verecek bir şeyle tabir edilir.
Defnedilmiş hurma, biriktirilmiş maldır. Defnedilmiş hurma kabuğunun tabiri de böyledir.
Dağılmış ve saçılmış hurma, devamlı olmayan paradır.
Hurmanın kötü ve bozuğunu yediğini gören kimse, ehl-i zimmetten olur.
Rüyada kendisine hurma getirildiğini görse, makam ve rütbe sahibi kimseler tarafından eline mal geçeceğine delâlet eder.
Rüyada kile ve ölçek ile görülen hurma, ganimettir.
Mevsiminde bir hurma ağacından hurma devşirdiğini gören kimse, neşeli, zengin, şerefli, hayır ve bereketi çok ve hiddetli bir kadınla evlenir. Yahut zahmetsiz olarak insanların şereflilerinden eline mal geçer. Bazan da rüyayı gören ilim sahibi olur.
Devşirdiği hurma mevsiminde değilse, o kimse bir ilim öğrenir. Fakat o ilimle amel etmez.
Kuru bir hurma ağacından üzerine hurma düştüğünü gören kimse, münafık bir kimseden ilim öğrenir. Üzerine hurma düşüren kimse sıkmtı ve kederli ise Hz. Meryem (A.S.) in kıssasında «Hurma ağacını kendine doğru silk, üstüne derilmiş taze hurma dökülecektir.» (Sûre-i Meryem, âyet 25.) Duyurulduğuna binaen sıkıntı ve kederden halâs olur.
Bir kadın rüyada kendisini katran ile hurma yiyor görse, kocasından miras alır.
Halbuki kendisi gizli olarak kocasından boş, aldığı miras da, haramdır. Bu rüyayı erkek görse onun da hanımı kendisinden gizlice boştur.
Bir kimse hurma alıp içerisinden çekirdeğini çıkardığını görse, o kimsenin bir çocuğu olur.
Bir kimse hurma ağacmdan siyah bir üzüm kopardığını görse, kendi hanımı bir siyah köleden bir çocuk doğurur.,
Hurma, helâl ve güzel rızıkla da tabir edilir.
Bir kimse güzel bir’ hurma yediğini görse, iyi bir söz işitir ve büyük menfaata nail olur.
Hurma gömdüğünü gören kimse, hazineden yahut yetim malından mala sahip olur. Yahut mal biriktirir ve o malı gizler.
Sultanın kapısında mevsimsiz kırk tane hurma yediğini gören kimseye kırk tane kamçı vurulur. Mevsiminde bu kırk hurmayı yediğini gören ise, kırkbin dirhem gümüşe sahip olur.
Bir kimse hurma dikenlerinin hınzırların karnından döküldüğünü ve kendisinin de bu dikenleri toplayıp evine götürdüğünü görse, kâ-. lirlerden ganimet malına nail olur.
Bir kimse bir hurmayı emip başkasına verdiği ve alanın da emdiğini görmesi, kendisinin diğer kimseye bilinen cüz’i hir şeyde ortak olmasıdır.
Rüyada hurma yediğini gören, imanın tatlılığını bulur. Hurmayı yarıp çekirdeğini çıkaran kimsenin bir çocuğu olur.


Seyyid Süleyman: Kirmani demiştir ki: Taze hurmaya malik olan, rızkını yorgunluk ve zahmetle elde eder. Bir rivayete göre, büyükler sayesinde, sevinmektir. Taze hurma yemek; iman güzelliği ve işlerde intizamdır yani düzendir. Kirmani’ye göre, eline birçok hurma koruğu geçtiği halde bunlardan yemeyen önceleri devlet idarecilerinden eziyet görür. Fakat, zamanla onlar tarafından sevilir.
Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Taze hurma rüyası, bakımlı bir vilayetle tabir olunur. Mevsimi dışında taze hurma yemek; şifadır. bir görüşe göre, ferah ve sevinçtir.
Bazılarına göre taze hurma görmek; dinin güzelliğine işarettir.
Olgunlaşmış fakat, tamamiyle kuruyup toplanmamış hurma; bekası(*) olmayan, devamı gelmeyen helal maldır. Bu hurmayı ağaçtan koparıp yiyen, evlat sahibi olur. Ondan yerse, çocuğundan miras alır. Böyle hurmanın yeşil hurma olması, sevinç ve menfaattir. Kirmani’ye göre, olgunlaştığı halde tam kurumamış ağaçtaki hurmadan yiyen; hiç ümit etmediği yerden rızıklanır.
Rüyada hurma koruğu; tam ve mübarek malla yorumlanır. Bundan toplayıp yediğini gören, malından yer.
Bildiğimiz kuru hurma, güzel rızk ve ilim yahutta mirastır. Rüyasında bir miktar hurma bulup yediğini gören; büyük bir zattan hazır mala konar.
Hurmayı çekirdeğiyle beraber yiyen, haramla helali karıştırır. Eline tek hurma geçtiğini görenin karısı hamileyse, oğlan doğurur.
Rengi ve lezzetiyle benzersiz bir hurma yiyen Allah’ın emir ve yasaklarına uyar.
Irak’a mahsus kuru hurma yemek; zorlukla kazanılacak büyük bir servettir ve gayet iyi bir rüyadır. Hicaz hurmasından yemek; daha iyi bir servettir. Bir kavle göre, rüya sahibi hacca gider. Dolayısıyle bu çok güzel bir rüyadır.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar