Connect with us

Rüya

Rüyada İğne Tabiri

Published

on

İğne ile bir söküğü, yırtığı yahut bir şeyi dikmek dağınıklığınıklıktan so a toparlanma ve hayatın düzene girmesine delalet eder.


Molla Cami: iğne görmek, bekar için evlenmeye, fakir için halinin iyiye dönmesine işaret eder. Eline bir iğne aldığını görse, iğne sahibinin işlerinin düzgünlüğüne, dağınık işlerinin toplanması ve düzelmesi için arzu ettiği şey üzerine işaret eder.
tğne üzerinde iplik varsa yahut iğne ile dikiş dikiyorsa rüyayı görenin halinin iyi olmasına, dağınık ve düzensiz işlerinin toplanmasına işaret eder. Dikiş diktiği iğnesinin kırıldığını veya yarıldığını, elinden alındığını görse halinin kötü olacağına ve işlerinin düzensiz gideceğine ve bozulacağına alamettir. Eğer iğnesi zayi olduğunu yahut çalındığını görse o kimsenin işlerinin bozulmaya yaklaştığına, fakat tam bozulmadan kurtaracağına işarettir. İğne, iplik ve kadınla da tabir edilmiştir. İğne rüyada, kendisi ile iyi geçinilen erkek ve kadına işaret eder.İğneyi yediğini gören, kendisine zarar gelecek birisine sırrım söyler. Birisine iğne battığını gören, o kimseyi ayıplar ve kendisi de başkaları tarafından ayıplanma ile karşı karşıya kalır.
Bir iğne, işlerin salahına sebep olduğu gibi iki, üç ve dört olduğu zaman da tabir aynıdır. Az olup da kendisiyle iş görülen ve dikiş yapılan iğne, çok olup da kendileriyle az iş yapılan iğnelerden hayırlıdır ve bu rüya dağınık işlerinin süratli olarak düzenlenme zamanının gelişini gösterir. Eğer bir kimse rüyada insanların elbiselerini diktiğini görse, insanlara nasihat eder ve onların arasını ıslah etmeye çalışır. Kendi elbisesini diktiğini gören kimse, fakir ise zengin olur, dağınık ve perişan işleri yoluna girer. Hali bozuk ise davranışlarını düzene sokar.
Eğer iğne ile yırtık, eski ve sökük elbiseyi sağlam ve kuvvetli bir şekilde diktiğini görse o kimse gıybet ve kötülüklerden tevbe eder ya da günahlarından istiğfar eder.


Diyanet: Rüyada iğne görülmesi; rüya sahibinin iyi bir kimse olmaya çalıştığına işaret eder. Kişinin rüyasında elinde bir iğne ile dikiş diktiğini görmesi; o kimsenin işlerinin yoluna gireceğine ve her halinin düzeleceğine, aynı zamanda arzu ve isteklerinin yerine geleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında elindeki iğnenin kırıldığını veya eğrildiği görmesi; o kimsenin bütün işlerinin bozuk ve düzensiz gideceğim yorumlanır. Kirmânî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında iğne buluğunu görmesi; o kimsenin dağınık olan işlerinin yoluna gireceğine ve düzeleceğine, bir kimsenin rüyasında elinde iğne ile bir şey diktiğini görmesi; o kimsenin işlerinin yolunda gideceğine delaletle tabir olunmaktadır. Rüyanızda elinizdeki iğnenin kaybolduğunu veya çalındığını görmeniz; yapmayı düşündüğünüz işin olmayacağına ve işlerinizin bozulacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir iğnecinin kendisine iğne yaparak bayılttığını görmesi; yapmak için başvurduğu bir işten olumsuz cevap alacağına, kişinin rüyasında bir iğnecinin kendisinin bayıldığını görmesi; bu rüyanın aksi ile tabir olunur. Kişinin rüyasında iğne ve iplikle bir diktiğini veya diktirdiğini görmesi; o kimsenin kurmak istediği bir düzenin başarılı olacağına ve neticede ailece mutlu ve huzurlu bir hayat süreceklerine işaretle tabir olunmaktadır.


Nablusi: İğne görmek, bekar için evlenmeye, fakir için halinin iyiye dönmesine delalet eder.
Eline bir iğne aldığını görse, iğne sahibinin işlerinin düzgünlüğüne, dağınık işlerinin toplanması ve düzelmesi için arzu ettiği şey üzerine delalet eder. İğne üzerinde iplik varsa yahut iğne ile dikiş dikiyorsa rüyayı görenin halinin iyi olmasına, dağınık ve düzensiz işlerinin toplanmasına delalet eder.
Dikiş diktiği iğnesinin kırıldığını veya yarıklığını, elinden alındığını görse halinin kötü olacağına ve işlerinin düzensiz gideceğine ve bozulacağına alamettir.
Eğer iğnesi zayi olduğunu yahut çalındığını görse o kimsenin işlerinin bozulmaya yaklaştığına, fakat tam bozulmadan kurtaracağına delalettir. İğne, iplik geçirmek cihetiyle kadınla da tabir edilmiştir.
Çuvaldız rüyası iğne gibidir. Elinde çuvaldız olduğunu görenin hanımı hamile ise bir kız çocuğu olur. Eğer hanımı hamile değilse yolculuğa çıkar.
İğne rüyada, kendisi ile iyi geçinilen erkek ve kadına delalettir.
İğneyi yediğini gören, kendisine zarar gelecek birisine sırrını söyler. Birisine iğne battığını gören, o kimseyi zemmeder, ayıplar ve kendisi de başkaları tarafından zemmedilme, ayıplanma ile karşı karşıya kalır.
Bir iğne, işlerin salahına sebep olduğu gibi iki, üç ve dört olduğu zaman da tabir aynıdır.
O iğnelerden iplikli olanı sahibinin dağınık işlerinin toplanmaya yaklaştığına işarettir.

Bunun miktarı ise, iğne ile diktiği şeylerin miktarı nisbetinde olur. Az olup da kendisiyle iş görülen ve dikiş yapılan iğne, çok olup da kendileriyle az iş yapılan iğnelerden hayırlıdır ve bu rüya dağınık işlerinin süratli olarak düzenlenme zamanının gelişini gösterir.
Eğer bir kimse rüyada insanların elbiselerini diktiğini görse, insanlara nasihat eder ve onların arasını ıslah etmeye çalişır. Zira, Arap Lügatinde, «nasihat ediciler» manasına olan «nussah», terzi manasına olan «hayyat» demektir. İğne, nasihat aleti, iplik ise nasihat edendir.
Kendi elbisesini diktiğini gören kimse, fakir ise zengin olur, dağınık ve perişan işleri yoluna girer. Hali bozuk ise islah-ı hal eder.
Eğer iğne İle yırtık, eski ve sökük elbiseyi sağlam ve kuvvetli bir şekilde diktiğini görse o kimse gıybet ve kötülüklerden tevbe eder, ya da günahlarından istiğfar eder. Fakat dikişlerini kuvvetli dikmemişse rüya sahibi batıl ve asılsız özürde bulunur ve mazlum ile helallaşmak-sızın ona ettiği zulümden tevbe eder. Bir atasözünde: «Gıybet eden yırtar, tevbe eden de yapar» denilmektedir.


Seyyid Süleyman: Rüyada iğne gören, dine yönelip selamete çıkmak ister. Elimdeki iğneyle bir şey dikenin, işleri düzelir. Haceti görülür. İğnesinin kırıldığını yahut yamulduğunu görenin, işleri bozulur. İğneyi yiyenin işleri, hayırla neticelenir. Fayda temin eder. Arzusu yerine gelir.
Ebu Said’ül Vaaz bu rüyayı, sevilmeye, beraber olunmaya değer, etrafındakilerin kurtuluşuna vesile olan sağlam bir şahısla yorumluyor. İğnede iplik varsa, bu beraberlikten menfaat hasıl olur. İğne yiyen, sırrını, muhafaza edecek bir adama açar.
Cabir’ül Mağribi diyor ki: Rüyasında kendisine biri tarafından iğne verilen kişi, o şahıstan işleri için yardım görür. Yanında birçok iğneler görenin işleri iyi olur.
Kirmani demiştir ki: Rüyada iğne bulmak; işlerin topyekun düzelmesidir. İplikli bir iğne görenin yahut iplikli bir iğneyle dikiş dikenin dağınık işleri toparlanır. Dikiş diktiği iğnesinin kaybolduğunu veya çalındığını gören, arzusuna kavuşamaz ve işleri bozulur. İğnenin kırılması, eğrilmesi veya alınması da böyle yorumlanır.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar