Connect with us

Rüya

Rüyada İlaç Tabiri

Published

on

İlaç, Kur’an öğrenmeye ve okumaya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen ilaç, dinin iyiliğidir. Bundan dolayı hastalığı iyileşsin diye ilaç içtiğini gören kimse dinini ıslah eder. Bir kimsenin rüyada ilaç içmesi, ilim, nasihat ve bunlardan faydalanmasına işaret eder. Rüyada ilacı yememesi veya içmemesi, haktan dönmesine, azgınlık ve sapıklığına ve nefsinin isteklerini tercih etmesine işaret eder.
Güzel kokulu şeylerden yapılmış ilacı yemek, bekar için evlenmeye, gebe olmayan kadın için, çocuğa ve fakir için de zenginliğe işaret eder. Tozlanmış ilaç, dünyaya haris olmaya, ilacın içileni rızık, hap gibi yutulanı isyankar için tevbe, inançsız için hidayet ve cahil için ilimden ikrahtır. Kadınların çocuk bırakmak için kullandıkları ilaç, bekar kız için evlenmek, gebe olmayan kadın için de çocuktur.
Rüyada fitil kullanmak haber araştırmaya, gizli sırlara muttali olmaya işaret eder. Hastalığından iyileşsin diye ishal edici ilaç içtiğini gören kimse ilacın kuvvet,tehlike ve gösterdiği tesir nisbetinde dinini ıslah eder.İlacı içtikten so a hemen iyilik talep ettiğini görse, o kimse dünyasını ıslah eder. Gözüne ilaç yaptığını gören dini hayata daha çok önem verir.
Rüyada görülen her içilecek ilacın rengi sarı olursa o içilecek şey hastalıktır. İçilmesi kolay olan her ilacı rüyada içmek, hastalığın iyileşmesine, sağlam kimse için de kendisine zarar veren şeylerden kaçınmaya işaret eder.Yenmesi güzel olmayan ve boğazdan geçmesi zor olan ilaç çabuk iyileşecek bir hastalıktır. Bazı tabirciler de, yenmesi güzel ve içmesi de kolay olan ilaç, zengin içiniyi, fakir için kötüdür.
Rüyada buruna çekilen ilacı görmek, afet ve bela erişmeğe veya babaya, anneya yahut insanın başkanına olan ihtiyacına ya da akıl hastalığına işaret eder.Rüyada görülen sindirim ilacının kokuşu güzelse, yükselmeye, üzüntü, keder, sıkıntı ve hastalıkların gitmesine işaret eder.


Diyanet: Rüyada ilaç görülmesi; hasta için şifaya, sağlıklı kimse için sıhhatin devamına ve iyiliğe yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında hasta olduğunu ve bunun için de ilaç içtiğini görmesi; o kimsenin dinine bağlılığına, kişinin rüyasında bir eczaneden ilaç satın aldığını görmesi; o kimsenin ibâdet maksadıyla bir camiye veya bir mescide gideceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir eczaneden almış olduğu ilacı içtiğini görmesi; o kimsenin ibadetlerinin kabul edildiğine, hasta bir kimsenin rüyasında tadı ve kokusu güzel bir ilaç içtiğini görmesi; o kimsenin şifa bulacağına, tadı ve kokusu iyi olmayan bir ilaç içtiğini gören kimsenin bu rüyasının hayra yorumlanamayacağına işaret eder. Bekâr bir kimsenin rüyasında ev halkının kendisine verdiği bir ilacı içtiğini görmesi; o kimsenin evleneceğine, eğer evli ise bir çocuğu olacağına veya bir yolcusunun geleceğine yorumlanır. Rüyanızda bir ilaç kutusunu açtığınızı ve içinde ilaç olmadığını görmeniz; beklemekte olduğunuz bir haberin gelmeyeceğine, rüyanızda bir şişe içinde ilaç değil de su olduğunu görmeniz; beklentide bulunduğunuz bir hususta ümitlerinizin kırılacağına delalet şeklinde tabir olunmaktadır. Bir kimsenin rüyasında sarı renkli bir ilaç içtiğini görmesi; o kişinin hasta olacağına, beyaz renkte bir ilaç içtiğini görmesi; o kişinin şifa bulacağına, yeşil renkte bir ilaç içtiğini görmesi; o kişinin kendisin: ibâdete vereceğine, hasta olan bir kişinin rüyasında siyah renkte bir ilaç içtiğini görmesi; o kimsenin hastalığının artacağına, kişinin rüyasında tadı güzel ve ferahlık verici bir ilaç içtiğini görmesi; o kimsenin hayatının sağlıklı ve rızkının da bol olacağına işaret eder. Rüyanızda göz damlası görmeniz, evinizde sizden gizlenen birtakım hususların bulunduğuna, bu damladan gözlerinize damlattığınızı görmeniz; sizden gizlenen şeylerin açığa çıkacağına işaretle tabir olunmaktadır. Rüyanızda burnunuza ilaç damlattığınızı görmeniz; bazı sırların sizden gizleneceğine, kulağınıza damla damlattığınızı görmeniz; hakkınızda birtakım dedikoduların bulunduğuna yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen ilaç, dinin iyiliğidir. Bundan dolayı hastalığı iyileşsin diye ilaç içtiğini gören kimse dinini islah eder.
Bir kimsenin rüyada ilaç yemesi ve içmesi, ilim nasihat ve ilimle faydalanmasına delalet eder. Rüyada ilacı yememesi, haktan dönmesine, azgınlık ve sapıklığına ve nefsinin isteklerini tercih etmesine delalet eder.
Güzel kokulu şeylerden yapılmış ilacı yemek, bekar için evlenmeye, gebe olmayan kadın için, çocuğa ve fakir için de zenginliğe delalet eder.
Bazan ilaç, kendisiyle yazı yazılan divite delalet eder, nitekim divit ilaca delalet ettiği gibi. İlacın ferahlatıcısı, ferahlık ve sevince, yalanmışı tevhid ve şahadeti ikrar yahut parmağın delalet ettiği bir şey tarafından menfaattir.
Tozlanmış ilaç, dünyaya haris olmaya, ilacın içileni rızık, hap gibi yutulanı isyankar için tevbe, kafir için hidayet ve cahil için ilimden ikrahtır.
Kadınların çocuk bırakmak için kullandıkları ilaç, bekar kız için evlenmek, gebe olmayan kadın için de çocuktur.
Rüyada fitil kullanmak haber araştırmaya, gizli sırlara muttali olmaya delalet eder.
Hastalığından iyileşsin diye ishal edici ilaç içtiğini gören kimse ilacın kuvvet, tehlike ve gösterdiği tesir nisbetinde dinini ıslah eder. İshal edici ilacın tesiri meydana çıkarsa, dinindeki iyiliği gider ve tamam olmaz.
İlacı içtikten sonra hemen iyilik talep ettiğini görse, o kimse dünyasını ıslah eder.
Gözüne ilaç yaptığını gören de dinini ıslah eder.
Rüyada görülen her içilecek ilacın rengi sarı olurca o içilecek şey hastalıktır. İçilmesi kolay olan her ilacı rüyada içmek, hastalığın iyileşmesine, sağlam kimse için de kendisine zarar veren şeylerden kaçınmaya delalet eder.
Yenmesi kerih ve boğazdan geçmesi müşkül olan ilaç çabuk iyileşecek bir hastalıktır. Bazı tabirciler de, yenmesi güzel ve içmesi de kolay olan ilaç, zengin için iyi, fakir için kötüdür. İnsandan ilaç ile çıkan şeyin tabiri ilaçsız çıkan şeyin tabiri gibi değildir.
Rüyada burna çekilen ilacı görmek, afet ve bela erişmeğe veya babaya, anaya yahut insanın reisine olan ihtiyacına ya da akıl hastalığına delalet eder. Burnuna ilaç çektiğini gören kimseye çektiği ilaç kadar hakkında yapılan hileden dolayı kızar.
Rüyada görülen hazım ilacının kokusu güzelse, yükselmeye, üzüntü, keder, sıkıntı ve hastalıkların gitmesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada bir hastalık sebebiyle ilaç içip iyileşmek; dindarlığa işarettir. Rüya sahibi din ehli değilse de, dünyası mamur olur. Halka ilaç yapmak; onlara iyilik etmeğe delalet eder.
Kirmani demiştir ki: Rüyada ilaç içmek; hayır ve menfaattir. İçtiği ilaç sebebiyle, kuvvetini kaybedecek derecede ishal olan, hastalanır. İlacın tesiriyle aklını kaybeden, üzüntüden kurtulur.
Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Rüyada sarı renkli her içecek, hastalığa işarettir. İshale sebep olan her ilaç, şifa habercisidir. Acılığı sebebiyle istemeyerek ilaç içmek; çabuk geçecek hastalığa delalet eder.
Göze ilaç koymak; dindarlığa, tedavi amacıyla gözü ilaçlamak; dünya işleri için ağlamaya işarettir.
Enfiye çekmek; şiddetli bir gazabı haber verir.
Temiz ve iyi yağ ile ovalanmak; güzel bir şöhrete delalettir. Kötü yağ kullanmak; bunun aksidir. Tabirciler yağı gamla yorumlamışlardır. Birini yağla ovaladığını yahut ovalandığını gören; yalan söyler veya dedikodu yapar. Yüzünü yağlı gören, hergün oruç tutar. Başın lüzumundan ziyade yağlanması veya yağın yüzün üstünden akması üzüntüdür. Rüyada güzel bir tabip veya sağlıkçıyı görmek; iyidir. Fakat görülen şahsın çirkin olması halinde rüya hayra yorulmaz.
Bazılarına göre yağ ve yağ nev’inden ilaçlar, hile ve dalkavukluktur. Başın az miktarda yağlanması iyidir. Zinete delalet eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar