Connect with us

Rüya

Rüyada İsa (a.s.) Tabiri

Published

on

Rüyada İsa (a.s.) tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Züht ve takvaya, Allah yolunda çile ve sıkıntı çekmeye, tıp ilmini öğrenmeye, kanaatkar olmaya, müjde ve
sevince, duaların kabul olunmasına, İsa Aleyhisselamı bir topluluğun içinde görmek bela ve musibetlerden
kurtulmaya, Hz. Meryem ve Oğlu İsa Aleyhisseelamı bir arada görmek, orada meydana gelecek bir alamete,
O’nu gökten bir yere inmiş görmek o yerde adaletin tecelli etmesine, kafirlerin helak olup, müslümanların galip
gelmesine delalet eder.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında İsa (a.s.)’ı görmesi; o kimsenin Allah’ın rızasını kazanacağına, çok yolculuk yapacağına, ibâdet ehlinden olacağına ve değerli bir şahsiyet olduğuna yorumlanır. Kişinin rüyasında İsa (a.s.)’ı görmesi; o kişinin tıp ilminde marifet sahibi olacağına ve ona hile dahi yapılamayacağına, tıp ilmini arzu eden bir kimsenin İsa (a.s.)’ı rüyasında görmesi; o kimsenin bütün arzu ve isteklerinin hasıl olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında her nerede olursa olsun İsa (a.s.)’ı görmesi; o kimsenin izzete ve berekete nail olacağına, hastalığından şifa bulacağına ve ucuzluk olacağına işaret eder. Gebe bir kadının rüyasında İsa (a.s.)’ı görmesi; o kadının güzel bir erkek çocuk dünyaya getireceğine yorumlanır.


Nablusi: İsa (A.S.)’ı rüyada gören kimse, Allah (C.C.) rızası için çok yolculuk, çok ibadet ve çok hayırlı mübarek bir kimse olur. Yine bu adam kanaatkar ve tıp ilmine de vakıf olur.
Razı tabirciler, rüyada Hz. İsa’yı gören kimseye, o sene fena bir sey isabet etmez. Eğer tıp tajısili yapıyorsa, ona fena bir şey isabet eder ve tıp ilminde de mahir bir işi olur. Rüyada İsa (A.S.)’ı gören kimse zahid, seyyah ve korktuğundan emin olur.
Rüyada İsa (A.S.)’ı çok gören kimse, tıp ilminde zamanında benzeri olmayan bir buluş bulur. Bir kimse rüyada İsa (A.S.)’ı bir şehirde bir camide olduğunu ve halkın toplandığı yere Hz. İsa’nın baktığını görse, halk bir bela içinde iseler ondan kurtulurlar. Çünkü İsa (A.S.), Allah (C.C.) ‘ın ruh ve rahmetidir. Eğer selamette iseler onlara bir fitne düşer.
Annesiyle berabe ‘Hz. İsa’yı görmek, orada meydana gelecek bir alamete delalet eder. Rüyada İsa (A.S.)’ın suretine girdiğini veya onun elbiselerinden birini giydiğini gören kimse, işlerine ve kendisine gerekli şeylere bakar.
Eğer rüya sahibi sultansa saltanatı büyür, alim veya abid ise, halka faydalı olur ve meziyetleri meydana çıkar. Rüyayı gören doktorsa, şöhret bulur ve tıbda başarılı olur. Bu rüyayı korku içerisinde bulunan bir kimse görse, korktuğundan emin olur.
İsa (A.S.) ‘ı görmek, nerede görüldüyse o yerde izzet ve berekete delalet eder. Hasta olan bir kimse, İsa (A.S.) ‘ı görse, şifa bulur.

Bir kimsenin İsa (A.S.)’ı hasta görmesi, ölümüne delalet eder.
Hz. İsa’yı görmek, halkın taaccüb edeceği bir şeyin meydana çıkmasına, adalet ve bolluğa delalet eder. Hamile olan bir kadının rüyada Hz. İsa’yı görmesi, doktor olacak erkek çocuk doğurmasına delalet eder.
İsa (A.S.)’ı görmek dinde şek, şüphe ve söz üzerinde ihtilafa düşmeye delalet eder. Çünkü Yahudiler biz Hz. İsa’yı öldürdük ve asdık, diyorlar. Fakat Cenab-ı Hak: «Halbuki onlar onu öldürmediler ve asmadılar da» (Sure-i Nisa, ayet 15) buyurdu. Nesara ise Mesih (A.S.) Allah’ın oğludur, dediler. Allah (C.C), «Allah hiç bir evlad edinmemiştir» (Sure-i Müminun, ayet 91) mealindeki ayetle izah buyurdu.
İsa (A.S.)’ı görmek, Bazen de onun ümmetinden bazı insanların ortaya çıkmasına delalet eder. Eğer İsa (A.S.)’ı gören kimse, san’at-kar veya doktorsa, o kimse san’at ve doktorluğundan istifade eder, işleri kolaylaşır ve san’atından kazanç sağlar. İsa (A.S.)’ı görmek, bazan kendisinin ilgisi olmadığı bir şeyle itham edilir. Bazen de kendisi yahut anası aleyhinde bir yalan uydurulur.
Hz. İsa’yı anası ile beraber bir şehirde görmek, o şehirde bir alametin çıkmasına delalet eder. Bazan bu rüya, üzüntü, keder, iftiraya,bir yerden diğer bir yere nakletmeye, Bazen de garip şeylerin çıkmasına delalet eder.
İsa (A.S.)’ı görmek, Bazen de müjde ve sevince delalet eder. Çünkü İsa (A.S.) ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed (S.A.
V.) ‘m dünyaya teşrif edeceklerini bize müjdeledi.
Bazan İsa (AS.)’ı görmek duanın kabul edilmesine, Bazen de büyük adamlara Allah (C.C.)’m buğz ve gazab etmesine delalet eder. Zira bir grup insan, Hz. İsa (A.S.)’dan gökten sofra indirme talebinde .oulundular. Ve sofra indiği halde Hz. İsa’ya iman etmemeleri üzerine domuz suretine girdiler.
İsa (A.S.)’ı görmek Bazen de dost ve talebelerinden fazla gelir elde etmeye delalet eder. Küçük çocuklardan birisi rüyada Hz. İsa’yı görse, yetim olarak annesinin terbiyesi altmda büyür. Salih ve alim kimse olur.
İsa (A.S.)’ı görmek Mısır’dan Şam’a ve Şam’dan Mısır’a gitmek için tereddüd göstermeye delalet eder. Şöhret ve itibardan düşmüş bir kimsenin Hz. İsa £A.S.)’ı görmesi, akibetinin güzel olacağına delalet eder. Çünkü Hz. İsr..-(A.S.), ahir zamanda gökten inecek, Deccalı öldürecek ve yeryüzü, zulümle dolduğu gibi — adaletle dolacaktır.
Rüyada İsa (A.S.)! bir yere indiğinin görülmesi, o yerde adaletin tecelli etmesine bereketin gitmesine, kafirlerin helak ve müminlerin muzaffer olmalarına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Hz. İsa’yı görmek; ölmüş zannedilen işlerin dirilmesine delalet eder. Rüya sahibi, kuvvetle ibadet eder. Hayırlı işlere, zühd ve takvaya muvaffak olur. Akrabaları arasında kendisine düşmanlık edenlerden kurtulur. Onları yener.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar