Connect with us

Rüya

Rüyada Kağıt Tabiri

Published

on

Kağıtçı, yayıncılık ve kağıtla ilgili işi bulunanlar için terif yahut tercüme esere ile kazanca, diğer kimseler için hilekar birine delalet
eder.


Molla Cami: Bir kimsenin rüyada kağıt üzerine yazı yazdığını görmesi, kendisi ile insanlar arasında olan bir şeyi inkar etmesine işarettir. Bazı tabirciler, katip hayrete düşmüş, üzüntülü, kederli ve Allah tarafından hidayete eren, üzüntü ve kederinden kurtulan kimsedir, dediler. Kendisine halifenin bir kağıt verdiğini gören kimse, devlet başkanından birşey ister ve onu almaya muvaffak olur. Bir milletin işlerinde şüphe eden ve hakikatin meydana çıkmasını arzu eden kimse, elinde bir kağıt bulunduğunu görse, işin hakikati o kimse için aydınlığa kavuşur ve kendisimutmain olur. Bir kimse elinde bir kağıt görse, o kimsenin ihtiyacı giderilir ve işi görülür.


Diyanet: Rüyanızda bir kağıt üzerine yazı yazdığınızı görmeniz sizinle başka birisi arasında meydana gelen bir olayı inkâr ettiğinize işaret şeklinde tabir olunur. Rüyanızda âmirinizin size kağıt verdiğini görmeniz; sizin âmiriniz tarafından beğenildiğinize, rüyanızda bir kağıt üzerine resim yaptığınızı görmeniz; düşündüğünüz bazı projeleri uygulamayı planladığınıza, rüyanızda boyalı kalemlerle kağıt üzerine resim yaptığınızı görmeniz; işlerinizin düzgün gideceğine delalet eder.


Nablusi: Bir kimsenin rüyada kağıt üzerine yazı yazdığını görmesi, kendisi ile insanlar arasında olan bir şeyi inkar etmesine delalet eder.
Bazı tabirciler, katip hayrete düşmüş, üzüntülü, kederli ve Allah tarafmdan hidayete eren, üzüntü ve kederinden kurtulan kimsedir, dediler.
Kendisine halifenin bir kağıt verdiğini gören kimse, halifeden bir şey ister ve onu almaya muvaffak olur.
Bir milletin işlerinde şüphe eden ve hakikatin meydana çıkmasını arzu eden kimse, elinde bir kağıt bulunduğunu görse, işi hakikati o kimse için aydınlığa kavuşur ve kendisi mütmein olur.
Bir kimse elinde bir kağıt görse, o kimsenin ihtiyacı giderilir ve işi görülür.


Seyyid Süleyman: Kirmani demiştir ki: Beyaz kağıt görmek; dindarlar için, ilim ve marifetle, fesatlar için cehalet ve aptallıkla yorumlanır.
Ebu Said’ül Vaaz diyor ki; rüyasında birisinin kendisine kağıt verdiğini gören, o zat sayesinde işlerini düzeltir. Bir kavle göre, mal sahibi olur yahutta haceti yerine gelmez.
El Salimi şöyle diyor; Rüyasında kendisine beyaz kağıt verildiğini gören; para elde eder.
Tapu veya herhangi bir yazılı belge vb. ni görmek; içinde yazılı olanlara göre, iyiye yahut kötüye yorulur.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar