Connect with us

Rüya

Rüyada Odun Tabiri

Published

on

Rüyada Odun tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Kesilip parçalanma ihtiyacı olmadan yakılmaya hazır halde odun görmek güç işlerin kolaylaşmasına, devlet
yönetimine yaklaşmaya, mirasa, ihtiyaçları gidermeye, muattal vakıf malına; İri ve hantal, kesilip kırılması
gereken odun görmek güçlükle ve şer metoodlarla elde edilecek rızka; Odun ahmaklığa ve kalın kafalılığa,
aşırı cimriliğe, koğuculuğa, katı ve yaramaz söze, günah işlemeye; Odun yüklendiğini görmek halkın ırz ve
namusu hakkında kötü söz söylemeye; Bir kucak odun muhtelif cinsteki mallara, işsiz kimsenin yanında bir
kucak odun görmesi kadri yüce birisinin hizmetinde bulunmaya, Hasta için odun biriktirmek tedavi ve şifaya,
Kuru odunu yarmak işleri kolaylaştırmaya, Meyve ağaçlarının odunu, bu ağaçların meyvesinin delalet ettiği
şeyin fesadına, Ateşe odun koymak Hakka yaklaşmaya, çocuğu eğitimciye vermeye, borcu vermeye, hastayı
doktora götürmeye, Odunu eteş içinde alevlenmiş görmek düşmana galip gelmeye, kurbanın makbul
olmasına, Odun yemek haram mal yemeye yahut dayak yemeye, Yerde duran ağaç kütüğü hareketsizliğe,
kötürümlüğe; Odun bazen münafık kimseye; Kışın oduncuyu görmek ticaret ve kazanca, miras malına; Diğer
mevsimlerde oduncu görmek günaha, söz götürüp getirmeye, sözü kasıtlı dinleyip koğuculuk yapmaya delalet
eder. (Ayrıca Bakınız; Kütük, Oduncu.)


Diyanet: Genç bir erkeğin rüyasında bir ateşe odun atması; o kimsenin dost bildiği birisinin düşmanlığını kazanacağına, orta yaşlı birisinin rüyasında ateşe odun attığını görmesi; o kimsenin makam sahibi olacağına, genç bir kızın rüyasında ateşe odun attığını görmesi; o kızın orman memuru veya teknik bir elemanla evleneceğine yorumlanır. Kirmâni’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında sahradan veya ormandan odun toplayarak arkasında taşıdığını görmesi; o kimsenin hasetçilik, halka iftirada bulunmak ve birtakım kötü işler yaptığına, kişinin rüyasında bir ormandan odun kestiğini ve bir hayvana yükleyerek taşıdığını görmesi; o kimsenin birçok insanlarla tartışmaya gireceğine ve onlarla kavga edeceğine, kişinin rüyasında ateş yakmak için birkaç odunu bir araya koyduğunu görmesi; o kişinin gittikçe artan bir üne sahip olacağına, kişinin rüyasında pazara odun götürerek sattığını görmesi; o kimsenin insanlar aleyhinde söz söyleyeceğine, kişinin rüyasında odun satın aldığını görmesi; halkın onun aleyhinde söz söyleyeceğine yorumlanır.


Nablusi: Rüyada odun görmek, koğuculuğa delalet eder. Bir kimse yakmak için bir yerde birkaç odun konulduğunu görse, o yerde katı ve yaramaz bir söz söylenir ve söz artar.
Dindar kimse rüyada odun görse, hırsızlık, zina yahut katillik gibi bir günah işler ve bu işlediği iş sultana arzedilir. Sultan da şer’i cezanın verilmesini emreder.
Rüyada odunla ateş yakanlardan herkes, birisini, hakime şikayet eder. Bazan da odun yüklenen kimse halkın ırz ve namusu hakkında kötü söz söyler.
Yanında odun olduğunu gören kimse, nzka, ihityaçlarını gidermeye, mirasa yahut muattal vakıf malına delalet eder. Eğer o odun kesilip kırılmaya muhtaç ise, güçlük ve şer ile elde edilecek nzka delalet eder. Eğer odun kesilmeye ve kırılmaya muhtaç değilse sultana yaklaşmaya, güç olan işlerin kolaylaşmasma delalet eder.
Bazan da, odun ahmaklığa yahut mevcut olan şeyle cimrilik yapmaya delalet eder. Zira, cimri ve iz’ansız kimse hakkında, «filan odundur» denilmesi arap atasözlerindendir.
Bir kucak odun, cinsi muhtelif olan maldır. İşsiz adam kendisiyle beraber bir kucak odun görse, kadri yüce birisinin hizmetinde bulunur. Hasta için rüyada odun biriktirmek, tedavi ve hastalığmdan kurtulmasına delalet eder.
Rüyada meyveye nisbet edilen her odun, o meyvenin delalet ettiği şeyin fesadına delalet eder.

Bir kimsenin rüyada ateşe odun koyması, Rabbine yaklaşmasına yahut bir küçüğü terbiye ediciye teslimine, yahut bir borçluyu hakime teslim etmesine, yahut bir hastayı doktora götürmesine delalet eder. Eğer odunu ateşle alevlendirmiş görse, kurbanı kabul olur, borçlusuna galip gelerek ondan intikamım alır.
Odun yediğini gören kimse haram mal yer yahut uyanıkken odunla dayak yer. Gemisi olan kimse rüyada gemisinin yandığını veya yanında bir odun yandığını görse, gemisinin batmasına delalet eder.
Yerde duran ağaç kütüğü, kötürümlüğe ve hareket etmemeğe delalet eder.
Kebapçı ve kasapların üzerinde et kıydıkları ve dikicilerin kullandıkları kütüğü görmek, fayda ve geçime delalet eder Bu kütük zikredilen hizmetler için hazırlandığı takdirde bu tabir böyledir. Eğer böyle değilse, kadının veya sanatkarın eğriliğine ve faydanm kesilmesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bu rüya düşmanlık ve dedikoduyla yorumlanır.
Kirmani bu tabire ilave olarak şunları söylüyor: Ateş yakmak için, birkaç odunu yere koyanın; güzel bir ünü olur.
Sahradan veya ormandan odun toplayıp arkasında taşıdığını gören kötü fiiller işleyen, haset, dedikoducu ve iftiracı bir insandır. Ormandan odun kestiğini ve bir hayvanla taşıdığını gören, çok sayıda insanla düşman olur. Kavga eder. Odun satan, halkın aleyhinde konuşur. Odun satın alanın hakkında kötü konuşulur. Odun kesen münafık birine galip gelir. Hulasa odun, münafıklarla tevil edilir. Arkasında odun taşıyan, münafık (ikiyüzlü, gizli kafir) birine hizmet eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar